Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 26,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 26 6-123 6-118 F-220 F-212
aangrenzende stegensteeg
Lanen 26naamloze steeg ten oosten
Lanen 26naamloze steeg ten westen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115r van 8 nov 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen achter het Cromhout in een steegkamer
 
koperDoecke Gosses CG 100:00:00
verpachter grondde weduwe van Nanne Willems CG 0:04:00
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Meynerts wever
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weesvoogden als erven van Jacob Jacobsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoecke Gosses koopt een kamer op de Lanen achter het cromhout in een steeg. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. wever Hendrick Meynerts. Grondpacht 4 st aan wd. Nanne Willems. Gekocht van de weesvoogden en de huiszittende armen als erfgenamen op testament van Jacob Jacobs, in leven metselaar, voor 100 CG.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0155r van 10 okt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen ZZ bij het houten brugjekamer
 
koperJurien Gerryts burger c.u.houtzagerGG 100:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidende kamer van Maycke Piers
naastligger ten westenHendrick Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erven van Doecke Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Gerrits, houtzager, koopt een camer zz. Lanen, omtrent het houten brugje aldaar. Ten O. Sicke Scheltes en een steeg, ten W. Hendrick Jansen, met vrij mede-gebruik van die steeg, ten Z. de camer van Maycke Pier Diorres. Grondpacht 4 st aan de Stad. Gekocht van erven Doecke Gosses, voor 100 GG.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186v van 15 jan 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen achter het huis van Jarich Gerritswoning
 
koperFrederick Samuels GG 200:00:00
verpachter grond de Stad HarlingenCG 0:04:00
huurderDirck Clases Huyck
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten westenHendrick Mouts
verkoperJurien Gerrits Holtsichvast
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederick Samuels koopt een camer achter zijn eigen huis, zz. Lanen. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Hendrick Mouts. Gekocht van Jurrien Gerrits, voor 200 gg.


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0059v van 3 mrt 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen ZZhuis en stede
 
koperClaes Jansen gebandeertwerkerCG 170:00:00
verpachter grondde erven van Isabella van Hoorn CG 0:04:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Hendrik Meynerts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSalomon FrederiksWorkum


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-123 Lanen 26huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-123 Lanen 26huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172v van 20 jun 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen ZZhuis
 
koperJan Harmens CG 200:00:00
verpachter grondde erven van Isabella van Hoorn CG 0:04:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westeneigenaar van de steeg, de erven van Hendrick Meinderts
naastligger ten noordenlanen [niet vermeld]
verkoperClaes Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt een huis zz Lanen. Ten O. een steeg, ten W. erven Hendrick Meinderts. Grondpacht 4 st aan de erven Ysabella van Hoorn. Gekocht van Claes Jansen voor 201 CG 10 st.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-123 Lanen 26wed. Jacob Scheltes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen ZZhuis, loods en plaats
 
koperAaltje Minnes, weduwe vanwinkelierseCG 1000:00:00
wijlen Jan Lammerts
verpachter grondarmvoogdijCG 0:07:00
naastligger ten oostenBastyaan Bicker n.u.
naastligger ten zuidenPieter Jetses
naastligger ten zuidenLolke Swaaltje
naastligger ten westenJan Harmens* wever
naastligger ten noordenLanen
verkoperSchelte Haeselaermr. bakker


 


 


 


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Lammerts
gebruikerJan Lammerts
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:09:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht verschuldigd Foppe Uiftes erven
grondpachtCG 00:07:00
aanslag grondpachtCG 00:01:12


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-120 Lanen 26P van der Veen
6-120 Lanen 26Minne van der Veen, 39 jaar, gehuwdinwoning


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-118 Lanen 26P van der VeenCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Pier Lammerts van der Veen... tuin en zomerhuis 1802, zv Lammert Jans en Hinke Piers; BS ovl 1822; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-220, bakker, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 120, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-220Lanen 26Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Pier Lammerts van der Veen, overleden op 3 november 1822mr. bakker (Laanen F 220), broer van Jan, koopman (Voorstraat ) en Minne Lammerts van der Veen, mr. verver/glazenmaker. Saldo fl. 19.500,08. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Jan Harmens Hoogmolen, overleden op 3 juni 182928 jr, wednr. Foekje Fluks, vader van minderjarige Hermanus Jans Hoogmolen (voogd is Johannes van Elst, bakker Laanen F 220), zoon van wijlen Harmen Hoogmolen en (reeds overleden) Grietje Andries Schermer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Marie Hoogmolen, overleden op 7 maart 183138 jr, vrouw van Johannes van Elst, bakker Laanen F 220 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Hermina, Johannes, Hendrikus, Grietje en reeds 30/7/1831 overleden Elisabeth Johannes van Elst. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Elisabeth Johannes van Elst, overleden op 30 juli 18311 jr, dochter van Johannes van Elst, mr. bakker (Laanen F 220) en wijlen Marijke Harmens Hoogmolen (dochter van wijlen Harmen Hoogmolen en wijlen Grietje Andries Schermer), zuster van minderjarige Hermina, Johannes, Hendrikus en Grietje Johannes van Elst. Saldo fl. 710,61. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1375Lanen 26Johannes van der ElstHarlingenbakkerhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Jeltie de Jongoud 34 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-220; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-220LaanenJohannes van Elst42 jLeeuwardenm, rooms katholiek, weduwnaar, bakker
F-220LaanenJohannes van Elst17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenHendrikus van Elst13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenHermina van Elst15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenMagrita van Elst11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenJeltie de Jong34 jMakkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1375F-220 Johannes van ElstHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Aukje Nannes Helema, overleden op 6 december 184661 jr, geboren Dokkum 15/10/1785, overleden Lanen F 220, weduwe, moeder van wijlen Sietske Wietses de Vries (vrouw van Jacobus Leenstra, bakker, moeder van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Jacobus Jacobus Leenstra, overleden op 31 januari 1847levenloze zoon van Jacobus Leenstra, bakker (Lanen F 220) en reeds 5/2/1847 overleden Sietske de Vries, broer van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Sietske Wietses de Vries, overleden op 5 februari 184734 jr, geboren Dokkum 20/1/1813, overleden Lanen F 220, vrouw van Jacobus Leenstra, bakker, moeder van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Willem Hartmans Hoek, overleden op 20 november 184710 jr (geboren 16/9/1837), overleden Lanen F 220, zoon van Hartman Bastiaans Hoek, zeeman en Aaltje Willems van der Meer, broer van minderjarige Mietje en Catharina-Margaretha Hartmans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Jacobus Leenstra, overleden op 12 november 1848(Certificaat van onvermogen), 34 jr, geboren Franeker 5/10/1814, overleden Lanen F 220, bakker, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Casper Bartholomeus Klok... vd Vleugel; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Gadske Overdijk... dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Johannes Johannes van Elst... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-154; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-220; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van percelen nrs. 1374 en 1375 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1375F-220 (Lanen)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1375F-212 (De Lanen)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1375Lanen 26 (F-212)Pieter van der Sluis


1911 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 nov 1911
F-220Lanen 26Het op besten stand staand winkelhuis de magneet met afz. bovenhuis aan de Lanen nos. 26 en 26a, in huur bij den heer, drilsma. Finaal verkocht op 22 nov 1911 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 2500..


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra169Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 26 Klaas Zwerverwinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra169Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 26aR.Miedemabroodbakker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 26A. (Arnoldus) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 26rijksmonument 20506
  terug