Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 15 6-139 1/2 6-138 F-130 F-124
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 15naamloze steeg ten westen


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0104r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15achterSchritsen NZ1/5 huis
 
koperPier Dyorris, gehuwd metmr. stadsmetselaar150-00-00 GG
koperAuck Franses
naastligger ten oostenAlbert Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenJacob Jacobs
verkoperJacob Alberts, gehuwd met
verkoperTette Jans


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0170v van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15achterSchritsen NZ1/5 huis
 
koperPier Dyorris mr. stadsmetselaar150-00-00 GG
naastligger ten oostenAlbert Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenJacob Jacobs
verkoperMaycke Alberts, gehuwd metAmsterdam
verkoperEvert TyercksAmsterdam


 


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042r van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15achterSchritsen NZ1/5 huis
 
koperPier Dyurres mr. stadsmetselaar150-00-00 GG
naastligger ten oostenAlbert Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenJacob Jacobs
verkoperWillem Gerryts, gehuwd met
verkoperMartijntie Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Dyorris, mr. stads metselaar, koopt 1/5 huis nz. Schritsen. Ten O. Alberts Jans, ten W. Jan Ercks, ten N. Jacob Jacobs en vrije uitgang naar de Lanen. Gekocht van Willem Gerryts x Martijntien Alberts voor 150 gg.


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0154v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15achterSchritsen NZ2/20 huis
 
koperPier Diorres, gehuwd metmr. metselaar100-00-00 CG
koperMaycke Ymes
naastligger ten oostenAlbert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dirckx
naastligger ten noordenJacob Jacobs
verkoperJacob Alberts
verkoperMaycke Alberts, gesterkt met zijn broederAmsterdam
verkoperJacob Alberts


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0081v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen1/4 huis
 
koperMaycke Iemes, weduwe van440-00-00 CG
koperwijlen Pier Dieurres
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenHendrick Meynerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybren Hesselsschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke Iemes wv Pier Dieurres koopt 1/4 huis nz. Schritsen. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Hendrick Meynerts. Geen grondpacht. Gekocht van schuitevoerder Sybren Hessels, voor 440 CG.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0104v van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen1/5 huis en 2 kamers erachter
 
koperde weeskinderen van Claas Doedes, met als curatoren210-00-00 CG
koper q.q.Abe Ritskes, en
koper q.q.Hans Janzen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Tacitus Ipkema, voor 1/5 part ex testamento erfgenaam van zijn moeinotarisLeeuwarden
erflaterwijlen Maike Imes


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen NZhuis met twee woningen er achter
 
koperAlbert Alberts 400-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenGrytje Reyners
naastligger ten noordensteegje naar de Lanen t.b.v. de achterwoningen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels
verkoperAmelyke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Alberts koopt een huis nz. Schritsen (met beschrijving) en nog 2 woningen erachter, die alle uitgang hebben in een steeg naar de Lanen. Ten O. erven Sicke Scheltes, ten Z. de Schritsen, ten W. Grytie Reyners, ten N. erven Frederik Samuels. Gekocht van Amelyke Jans voor 400 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246v van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen NZhuis met twee woningen er achter
 
koperHendrick Harmens 400-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sicke Scheltes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenGrytie Reyners
naastligger ten noordensteegje naar de Lanen t.b.v. de achterwoningen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels
verkoperAlbert Alberts


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002v van 16 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15achterSchritsen NZ, tussen Lanen enkamer of woning
 
koperHendrick Harmens rogmeter70-00-00 GG
huurderN. N. 9-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sicco Scheltes
naastligger ten zuidende koper Hendrick Harmens rogmeter
naastligger ten westenGrietie Reyners
naastligger ten noordende andere kamer of woning van de verkoper Salamon Fredrix c.u.
naastligger ten noordensteeg
verkoperSalamon Fredrix, kind
verkoperWypkjen Fredrix, kinderen van
erflaterwijlen Fredrick Samuelskoopman


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-139Schritsen 15huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerwed. Wybe Kalff
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0030v van 4 dec 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen NZhuis en tuin
 
koperRein Sybes
huurderdr. Pibo Walrich c.u.
naastligger ten oostenals huurders Tiebbe Sirks c.u.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Reiners kalkman
naastligger ten noordenClaes Jansen wever
verkoperJanke Hendriks, gehuwd met
verkoperJacob Klinkhamermr. koperslager


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-139Schritsen 15huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerMayke Lieuwes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-139 Schritsen 15huis
eigenaarDirk Sytses erven
gebruikerwed. Gerben Aukes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen NZhuis
 
koperPieter Jetses 500-00-00 CG
koperSaske Bouwes
naastligger ten oostenhuurder Janke Arjens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenhuurder Sipke Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRein Sybes, gehuwd met
verkoperKnierke Pieters


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-139 Schritsen 15huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts c.s.
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
opmerkingde kelder ledigh de welke voor den jaar te huir dede 12:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-139 Schritsen 15Pieter Heins, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal10-00-00 CG
6-139 /2Schritsen 15Hans Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0132v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15achterSchritsen NZhuis en tuintje
 
koperWillem Styckel, gehuwd metkoopman1900-00-00 CG
koperAnna Halbes
naastligger ten oostenGerryt Heins
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Alle Simons
naastligger ten noordenHarmen
verkoperPieter Idses, gehuwd met
verkoperSaske Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Stijckel x Anna Halbes koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Gerryt Heins, ten W. wd. Alle Symens, ten Z. die straat, ten N. Harmen Jans. Erachter, aan de Lanen, woont Lammert Jans. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Lanen. Gekocht van Pieter Idses x Saske Bouwes, voor 1900 cg.


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0217v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 15Schritsen NZhuis en tuin
 
koperWybe Baukes, gehuwd metturfschipper1700-00-00 CG
koperGepke Folkerts Wadman
naastligger ten oostende erfgenamen van Gerrit Heins Brouwer
naastligger ten oostenLammert Bakker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTiebbe Alles
naastligger ten noordenHarmen Besling
naastligger ten noordenWillem Styckel koopmanGroningen
verkoperWillem StyckelkoopmanGroningen


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-143 Schritsen 15Harmanus Jurjens
6-143 Schritsen 15Jurjen Harmanus, 25 jaar, gehuwdinwoning
6-143 Schritsen 15D Vellinga


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-138 Schritsen 15Jurjen H van der Stok0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Bernardus Bourgondiehuwt met Elisabeth Saagmans, ovl wijk F-130, kustkanonnier in garnizoen te HRL, kinderen: Johannes B., geb 1811 ... , Roelof B., geb 1797 ... ; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Catharina Maria Haagsteegeb 28 jun 1811 HRL, ovl 22 nov 1812 harl wijk F-130, dv David H, en Marijke Boukes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Johannes Bourgondiegeb 1811 ... , ovl 18 jan 1812 HRL; wijk F-130, zv Bernardus B. en Elisabeth Saagmans; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Roelof Bourgondiegeb 1797 ... , ovl 27 mrt 1812 HRL, kammenmaker, ovl wijk F-130; zv Bernardus B., en Elisabeth Saagmans; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Annaatje Pietje... gealimenteerd, Simon Galjard, zilversmidsknegt; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Geele Klases Terpstra... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Gerrit Simons Oudeboon... Gerrits O, geb 1777 HRL; BS ovl 1815; 1831 overlijdens, huw 1840, ovl 1855; wed. G.O. gebruiker van wijk F-130, gealimenteerd; medegebruikers Simon Galjaard, zilversmidsknegt, Johannes Vogel wed., gealimenteerd, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Jacob Springelergeb 1792 ... , ovl 22 feb 1814 HRL; wijk F-130; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Johannes Vogel... Marijke, geb 1791 HRL; BS huw 1826, ovl 1852, ovl 1870, BS Franeker huw 1814; wed. J.V. gebruiker wijk F-130; medegebruikers Simon Galjard, zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., Annaatje Pietje, naaister, Geele ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Jurjen Harkes van der Stok... 1793 HRL; BS ovl 1815, huw 1820, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van een pand tussen wijk F-129 en wijk F-130, metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Simon Johannes Galjard... G, (gk), en Elisabeth ... , (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1840; gebruiker van wijk F-130, zilversmidsknegt, meegebruikers Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., gealimenteerd, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema... en gebruiker van wijk C-069; medegebruiker Johannes Berndes, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-130; gebruikers Simon Galjard, zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-130Schritsen 15S S Teyema qq Simon Goljard zilversmidsknegt
F-130Schritsen 15Gerryt Oudeboon wedgealimenteerd
F-130Schritsen 15Johannes Vogel wedgealimenteerd
F-130Schritsen 15Annaatje Pietje naaister
F-130Schritsen 15Geele K Terpstra gealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 135 van 6 apr 1814
adressoortbedraggebruik
F-130Schritsen 15provisionele en finale toewijzingfl. 121huis hoek Schritsen en Ossenmarkt, F-130
 
verkoperSibbeltje Dirks Tolsma
koperSymon Reyers Mooy


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 324 van 14 okt 1830
adressoortbedraggebruik
F-130Schritsen 15koopaktefl. 150huis aan de noordkant van de Schritsen F-130
 
verkoperGepke Folkerts Wadman (te Suameer)
verkoperTamme Hendriks Uitderdijk (te Suameer)
koperAndries Hoogmolen
koperJohannes van Elst


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1379Schritsen 15Gepke Volkerts WadmanHarlingenhuis (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Akke van Loon... 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-150, 321; oud 49 jaar, geb Vrouwenbuurt (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Anna Arnoldus van der Zee... Hendriks van Minnema; BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1844; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839; Ik Ondergetekende Riemke Hendriks Weduwe Arnoldus Harmens van der Zee, woonachtig te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Catharina van Ring... wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Christoffel Hoogmolen... BS huw 1816, huw 1827 1839 huwelijken, ovl 1844; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839; Ik Ondergetekende Riemke Hendriks Weduwe Arnoldus Harmens van der Zee, woonachtig te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Frederik Willems de Wilde... visserman, wonende te HRL, 3e huwt met Wietske Blaauw op 10 dec 1857 HRL, werkman in 1851, N.H., ovl wijk F-130, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, leiker, 1821, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Hijke Tuinstraoud 65 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-130Schritsen 15Mietje Sterkoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-130Schritsen 15Bauke Blom, overleden op 3 september 18392 mnd, overleden Schritsen F 130. (CzOG nr. 74) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-130SchritzenMietje Sterk38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
F-130SchritzenOeke Magri16 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenJohanna Magri14 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenTherese Magri8 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenJeltie Magri4 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenJanna Magri1 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenChristoffel Hoogmolen45 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-130SchritzenAnna van der Zee40 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-130SchritzenJohannes Hoogmolen17 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenHarmanus Hoogmolen15 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenJan Hoogmolen11 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenZusanna Hoogmolen2 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-130SchritzenAkke Sjoerds van Loon49 jVrouwenbuurtgezin 3, v, protestant, weduwe
F-130SchritzenLuitjen J Terpstra19 jVrouwenbuurtgezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-130SchritzenSjoerd J Terpstra17 jVrouwenbuurtgezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-130SchritzenGerrit J Terpstra14 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-130SchritzenJoukje Terpstra9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-130SchritzenHyke Tuinstra65 jLeeuwardengezin 4, v, rooms katholiek, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-130Schritsen 15Idske Taekeles Dijkstra, overleden op 1 mei 184275 jr, geboren Cubaard, overleden Schritzen F 130, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-130Schritsen 15Berendje Lambertus, overleden op 4 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 8/7/1822), overleden Schritzen F 130, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-130Schritsen 15Christoffel Hoogmolen, overleden op 2 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 49 jr, overleden Lanen F 130, weduwnaar, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1379F-130 (Schritsen)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1379F-124 (Schritsen)Kinderen van Ernestus G. Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3575F-124 (Schritsen)Kinderen van Ernestus G. Langenhorsterf


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4982Schritsen 15 (F-124)Aukje Langenhorstwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 15H. v/d Zwaagboekhouder


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 15, HarlingenSchritsen 15J.A. Edenspetroleum, gasolie, smeerolie, scheepsbenodigdheden


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.Ph. v.d. Zee916Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.Ph. v.d. Zee916Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 15H.P. (Hipatius) v.d. Zee


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 15beeldbepalend pand5 van 10
  terug