Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-150 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-151 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-152 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-153 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-154 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-155 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-156 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 8 6-154 6-153 E-118 E-118


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 8, HarlingenKleine Bredeplaats 8tegeltableaus


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: stadsplaatse strekkende westwaarts tot aan de scheidsmuur van de steeg tussen het huis van wijlen kuiper Frans en dit huhuis daer den Witten Scheer uuytsteeckt
 
koperWybrant Reyns, gehuwd metschoenmaker760-00-00 GG
koperPytrick Bientgies
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Pyter Upckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans kuiper
naastligger ten noordenmr. Hero Tziaerts
verkoperTrijn Jans, weduwe van
verkoperwijlen Feddrick Jarichs, erfgenaam van
erflaterwijlen haar schoonmoeder Anna Jarichs, en
verkoperhaar kinderen Trijn Feddricx ouder dan 25 jaar, en
verkoperJan Feddricx ouder dan 25 jaar, en
verkoperGerryt Feddricx ouder dan 25 jaar, gehuwd met
verkoperGelck Beernts, erfgenamen van
erflaterwijlen hun grootmoeder Anna Jarichs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Reyns, schoenmaker x Pytrick Buenties kopen een huis wz. van de stads plaats, daar den witten scheer uytsteeckt, streckende westwaerts tot aenden scheydmuyr vanden steigh betusschen wl. Frans cuypers huis en dit huis. Geen grondpacht. Gekocht van Trijn Jans wv Feddrick Jarichs voor een deel, en van Gerryt Feddricx x Gelck Beernts, en van Jan Feddricx en Trijn Feddricx, allen nagelaten kinderen van wl. Feddrick Jarichs x Trijn Jans, voor drie delen, als gezamenlijke erfgenamen van Anna Jarichs hun overleden respective mans moeder en bestemoeder, voor 760 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Breeplaats]huis
 
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. goudsmid540-00-00 GG
koperTrijntgie Riencx
toehaakeen zilveren kroes van tien lood, en vier zilveren lepels van twee lood en een varndel
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Hero Tziaerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Arians koperslager
verkoperWybrant Reyns, gehuwd metschoenmaker
verkoperPytrick Bientgies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jans, mr. goudsmid x Trijntgie Riencx kopen een huis wz. Bredeplaats. Ten Z. mr. Hero Tziaerts, ten N. koperslager Arian Arians. Gekocht van schoenmaker Wybrant Reyns x Pytrick Buentgiedr. voor 540 gg en een zilveren kroes van tien lood en vier zilveren lepels van twee lood en een varndel zwaar tot een geschenk.


 


 


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0006v van 13 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [niet vermeld]1/3 en 1/15 huis
 
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met582-00-00 GG
koperJeltie Thoenis
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3Aeltie Lamberts, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3oud burgerhopman Jan RoeliffsLeeuwarden
verkoper van 1/15Antie Cornelis Hanenborch, gehuwd met
verkoper van 1/15Rienck Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries), burgemeester x Jeltie Teunis koopt 1/3 en 1/15 van een huis, bewoond door Abraham Caesarius, convooimeester. Gekocht van Aeltie Lamberts x Jan Roeliffs, oud-burgerhopman te Leeuwarden, voor 1/3, voor 485 gg., en Antie Cornelis Hanenburgh x Rienck Dirks, voor 1/15, voor 97 gg.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015r van 16 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]1/5 en 1/3 huis
 
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met100-00-00 CG
koperJeltje Teunis
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperGijsbert Cornelis HanenborghAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries) x Jeltie Teunis koopt 1/5 van 1/3 van een huis, bewoond door Capt. Abraham Caesarius, zz. Voorstraat. Gekocht van Gijsbert Cornelis Hanenburgh te A`dam, voor 100 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0066v van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: over de Rinnerts Piep]2/15 huis en plaats
 
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met200-00-00 GG
koperJeltje Teunis
toehaaktwee rijksdaalders
naastligger ten oostenHendrix Annes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTomas Alles
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/15Bouwe Cornelis Hanenborg
verkoper van 1/15Aeltie Cornelis Hanenborg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis [Vrijhoff] koopt 2/15 van een huis en plaets, met vrij in- en uitgang op de (Brede?)plaats, bij de Rinnertspijp. Ten O. Hendrick Innes? Annes?, ten W. Tomas Alles?. Gekocht van Bouwe Cornelis- en Neeltie Cornelis Hanenburgh, elk voor 1/15, voor 200 gg. en 2 Rijksdaalders.


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidBredeplaatshuis
 
koperDirck Fransen Visscher c.u.577-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaeycke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems mr. metselaar
verkoperTrijntie Riencx, weduwe van
verkoperHendrick Jansengoudsmid


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperHendrick Jansen Hengevelt c.u.bakker680-00-00 GG
huurderN. N. mesmaker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaycke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems metselaar
verkoperDirck Fransen Fisscher c.u.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperJacobus Jansen, gehuwd metmr. metselaar1025-00-00 CG
koperJanneke Gerrits
toehaakvier ducaten
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMayke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems mr. metselaar
verkoperHendrik Jansen Hingevelt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Jansen, mr. mesmaker x Janneke Gerrits kopen een huis op de [Kleine] Bredeplaats. Ten Z. bakster Mayke, ten N. mr. metselaar Jan Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrik Jansen Hingevelt c.u. voor 1025 cg en vier ducatons tot een verering.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidBredeplaats huis
 
koperdeken van het Grootveerschippersgilde Pieter Hessels, gehuwd met500-00-00 CG
koperJanke Jans
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenReyner Wybes
verkopervroedsman Gerryt Bouwes Schiere, procuratiehebber van
Jacobus Jans c.u.mr. mesmaker


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJoh. Marnstra (voor 50-00-00 CG)
gebruikerMayke Jans (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
gebruikerwed. Syds Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHaje Fransen
gebruikerHaje Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sibrens
gebruikerGerrit Sibrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
gebruikerReiner Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-4-1720
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJacob Ottes (voor 50-00-00 CG)
gebruikerMayke Jans (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720
opmerking1720 den 8 july van mayke jans ontfang 3-0-0
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
opmerking1720 den 23 july door feytema betaelt 10-0-0
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-4-1720
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sybrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-9-1720
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapt. Stapert
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerJacob Ottes cum soc.
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-17-00 CG
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
gebruikerHans Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperReyner Wybes, gehuwd metapotheker260-00-00 GG
koperJochemke Jochums
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Laes Ekes
naastligger ten westende erfgenamen van Botsma koopman
naastligger ten noordenReyner Wybes, gehuwd met
naastligger ten noordenJochemke Jochums
verkoperJanke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Hessels


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapitein Stapert
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerven Pyter Feytema
gebruikerJelle Roelofs
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerwed. Uyltje Aukes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26wed. capt. Stapert, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG
6-154 Grote Bredeplaats 26Bente Gerrits, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
6-155 Grote Bredeplaats 26Reiner Wybes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
6-156 Grote Bredeplaats 26Gerben van der Velde, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de blauwe trappen]huis
 
koperAge Alberts mr. schoenmaker1400-00-00 CG
huurder voorste gedeeltede weduwe van Jan Jansen 50-00-00 CG
huurder achterste gedeelteFreerk Wybes 22-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Elsje Schaef e.a.
naastligger ten zuidensteegje waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westende erfgenamen van Fokko Stapert kapitein
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 1/2Sybrandt Pieters Feytemakoopman en plateelbakker
verkoper van 1/6Sjoerd Hannemakoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Grietie Hannema, gehuwd met
Simon Stijlkoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Pieter Hannemakoopman en steenbakkerMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Alberts, mr. schoenmaker, koopt een huis zz. Voorstraat [Grote Bredeplaats] tussen Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. erven Elsje Schaef e.a., ten Z. een steegje waarin vrije in- en uitgang , ten W. erven wl. Kapitein Fokko Stapert, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybrandt Pieters Feytema, koopman en plateelbakker voor 1/2, en van koopman en fabrikeur Sjoerd Hannema voor 1/3 van 1/2, Grytie Hannema x koopman en fabrikeur Simon Stijl voor 1/3 van 1/2, en koopman en steenbakker Pieter Hannema voor 1/3 van 1/2, voor 1400 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat ZZ de Vismarktspijp en de blauwe trappen]huis, bleekveld
 
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland1600-00-00 CG
naastligger ten oostenElsje Schaaf, erven van
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westenEvert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperAge Albertsmr. schoenmaker


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperGeertruid Nieuwenhuis, gesterkt met haar man762-00-00 GG
koperJacob Roorda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenJ. Roorda n.u.
naastligger ten noordenBente Gerrits
verkoper van 1/3Wybe van der VeldechirurgijnArum
verkoper van 1/3Meerderjarige vrijster Antje van der Velde
verkoper van 1/3Jogchemke van der Velde, gesterkt met haar manMakkum
verkoper van 1/3Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licentenMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertruid Nieuwenhuis x Jacob Roorda koopt a)huis bij de Vismarktspijp, wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. Jacob Roorda, ten Z. het volgende perceel, ten N. Bente Gerrits en (b) een huis met ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. de koper, ten Z. Sjoerd Schrik, ten N. perceel a). Gekocht van Wybe v.d. Velde, chirurgijn te A`dam, Aukje v.d. Velde, vrijster te Harlingen en Jochemke v.d. Velde x Rommert Dikland, controleur bij de convooyen en licenten te Makkum, ieder voor 1/3 deel.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZhuis
 
koperGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met762-00-00 GG
koperJacob Roorda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenS. Schrik
naastligger ten westenGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/3Wybe van der VeldechirurgijnArum
verkoper van 1/3Meerderjarige vrijster Antje van der Velde
verkoper van 1/3Jogchemke van der Velde, gehuwd metMakkum
verkoper van 1/3Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licentenMakkum


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-150 Grote Bredeplaats 26J Roorda15-00-00 CGhuis


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
E-118Kleine Bredeplaats 8J Roorda J Roorda stalling


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-118Kleine Bredeplaats 8Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 80 en 98 van 16 mrt 1825
adressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzingfl. 500a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis op de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperEvert Roorda (voor a en b)
koperWillem van Oppen (voor a en b)


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57, 65 en 68 van 16 feb 1831
adressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 7455a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis aan de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperWillem Pieters Nauta (q.q.)
koperFrits KLases de Vries


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
E-052Grote Bredeplaats 26Uitmuntende dubbelde Heeren huizinge met annexen aan de Voorstraat, bewoner w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 door notaris Wijma..


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
E-118Kleine Bredeplaats 8Stalling voor 5 paarden, met wagenhuis, voorzien van knechtekamer enz. Enz. op de Kleine Breedeplaats, gebruiker w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8Willem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairstal en wagenhuis (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26Willem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Willem van Oppen... Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-052VoorstraatWillem van Oppen43 jZierikzeem, geen religie opgegeven, gehuwd, kargadoor
E-052VoorstraatJeltie Fritz de Vries37 jGrouwv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatFritz Willem van Oppen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatKlaas van Oppen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatJohan Livinus van Oppen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatHenderika van Oppen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeertruida Feyters22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeeske de Vries27 jJourev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Aaltje Wopkes van der Stel... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Jan Lieuwes Holstein... wijk C-001; VT1839; geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Holstein en Hijlkje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1160E-118 (Kleine Breedeplaats)van Oppens zonenkantoor
Sectie A nr. 1164E-052 (Voorstraat)van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164E-045 (Voorstraat)Yme O. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 1160E-118 (Kleine Breedeplaats)Jan Steensma c.u.woonhuis


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-052Grote Bredeplaats 26Een logeabel ingericht, zeer goed onderhouden dubbel Heerenhuis, met plaats en tuin aan de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2396..


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-118Kleine Bredeplaats 8Een in 1887 nieuw gebouwd, doelmatig ingericht kantoor c.a. aan de Kleine Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1126..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26 (E-045)Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht)
Sectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8 (E-118)Willem Koen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 26P. Tjallingii95


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 26 Pieter Tjallingiizoutzieder
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 0
Kl. Breedeplaats 8 Rienk Vlietstrahandelaar
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 26J.M.Driessenleerares meisjesvakschool
Groote Breedeplaats 26mej. M.Hibmaonderwijzeres
Groote Breedeplaats 26J.Klaversteijnambtenaar rijkswaterstaat
Kleine Breedeplaats 8J. de Jongschoenmaker


1932 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 26Oud Harlingen Magazine 1992feb: Het pand Gr. Bredeplaats 26 gekocht door de heer J. Hornstra om het pand te verbouwen tot cafe-hotel-restaurant


1934 - kentekenadresnaam
B-20286
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenadresnaam
B-20287
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenadresnaam
B-20288
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26J. Hornstra263Garage, l.verh.inr.


1938 - kentekenadresnaam
B-24011
Grote Bredeplaats 26Johannes Hornstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26Hornstra & Visser882Gar.bedr.


1941 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 26Oud Harlingen Magazine 1993jan: Garagebedrijf fa. Hornstra en Visser Gr. Bredeplaats werd overgenomen door de heer J. Hornstra


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 8Oud Harlingen Magazine 1994Kleermaker M. de Jong, daarvoor: J. de Jong, kapitein Koen, kantoor Faber


1948 - kentekenadresnaam
B-34493
Grote Breedeplaats 26Sijbren Minnema


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & Minnema882Garagebedr.


1949 - kentekenadresnaam
B-37264
Grote Bredeplaats 26Kornelis Douwenga


1950 - kentekenadresnaam
B-40243
Grote Bredeplaats 26BTiete Anema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga's Garagebedr.882


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr. (na 18 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsGaragebedr. Douwenga & v.d. Schoot882


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26 van der SchootDouwenga & v.d. Schootgaragebedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 8M. (Martinus) de Jong


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26W.F. van IJkenautomobielbedrijf, fiat dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 26rijksmonument 20373


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 8Oud Harlingen Magazine 1994Dependance Albert Heijn


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8150Grote Bredeplaats 26
  terug