Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 87
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 87 7-021 7-018 C-072 C-066


Huisnaam in: 1628
Gebruik:
Naam: de witte gekroonde lelie
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 87Vioolsteeg of Vooltjessteeg (vroeger doorlopend) ten oosten


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ tot aan het wijde eind van de Vioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]huis en paardenstal
 
koperAllert Tieerds koopman4000-00-00 GG
demonstrantMaria Heemstra, gehuwd met
demonstrantdr. Gerardus Heslinga, en erfgename van haar ouders
demonstrantwijlen Focco Heemstra, gehuwd met
demonstrantwijlen Maike Saves
toehaakdrie rozenobels voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPierius Heemstra c.f.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Tieerds koopt, Maria Heemstra niaart


 


 


 


 


 


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0073r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ rechts naast de Kleine Kerkstraatspijphuis, mouterij en drie kamers daaronder
 
koperEevert Claesen Oosterbaen c.u.koopman1900-09-00 GG
huurderJohannis Schuttenius notaris
huurder kamerDirck Bockes c.u.7-00-00 GG
huurder kamerNanne Pyters c.s.7-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grondJetse Jelles Stijll 0-14-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Sybrandus Pauw
naastligger ten zuidenVoorstraat en Kerkstraatspijp
naastligger ten westenGrietje Lieuwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Jansen Falkenburgh
naastligger ten noordende paardenstal of wagenhuis (ook van de verkopers gekocht))
verkoperAgatha van Heemstra, gehuwd metSloten
verkoperburgemeester Joucke MammingaSloten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Clasen Oosterbaan koopt een groot huis met 2 gewelfde kelders nz. Voorstraat naast de Kleine Kerkstraatpijp. Uitgebreide omschrijving. Met 3 vrije in- en uitgangen etc. in de Vooltjessteeg. Ten O. oud-burgemeester Sybrandus Pauw, ten W. Grietie Lieuwes wv Claes Jansen Falkenburgh, ten Z. die straat en die pijp, ten N. een paardenstal/wagenhuis. Gekocht van Agatha van Heemstra x Joucke Mamminga?, burgemeester van Sloten, voor 1900 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0074v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Vioolsteeg WZ [staat: Vooltjesteeg]paardenstal of pakhuis
 
koperEevert Claessen Oosterbaen c.u.150-07-00 GG
huurderAlbert Hendrix
naastligger ten oostenVooltjesteeg (de doorgang)
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westenJoannes Jacobs glasmaker
naastligger ten noordenVooltjesteeg (het wijde eind)
verkoperAgata van Heemstra, gehuwd metSloten
verkoperburgemeester Jouke MammingaSloten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt een paardenstal/pakhuis in de Vooltjessteeg. Ten O. de doorgang van die steeg, ten Z. het huis en de mouterij van de koper, ten W. Johannes Jacobs, glazenmaker, ten N. het wijdeinde van die steeg. Gekocht van Agatha van Heemstra x Joucke Mamminga, voor 150 gg.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-021Voorstraat 87kamer
eigenaarJanke Jans
gebruiker
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-021Voorstraat 87kamer
eigenaarJanke Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-021 Voorstraat 87woning
eigenaarJanke Jans
gebruikerJanke Jans
opmerkingpauper


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0132v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt nevens de Kleine Kerkstraatspijp]1/2 huis, hof en stal
 
kopermeerderjarige dochter Foekjen Everts Oosterbaan 1320-00-00 GG
eigenaar van 1/2Talma nom. liberorumkoopman
bewoonsterwijlen Foekjen Everts Oosterbaan
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Jetses Jelles 0-14-00 CG
naastligger ten oostendr. Reen
naastligger ten oostensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten westenals bewoner Sybe Ottes
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kindere, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekje Everts Oosterbaan koopt een 1/2 huis, hof en stalling op de Appelmarkt naast de Kleine Kerkstraatspijp. Zij bezat al de andere 1/2. Gekocht van Wytse Talma als crediteur van wl. Claes Everts Oosterbaan.


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-021 Voorstraat 87woning
eigenaarJanke Jans
gebruikerJanke Jans
opmerkingpauper


 


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008ra van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ [niet vermeld]huis, hof, paardenstal en wagenhuis
 
bieder ?vroedsman Rein Sybeda 2520-00-00 GG
huurder wagenhuisWildschut koopman
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten oostenJohannes Jacobs mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenOtte S. Salverda koopman
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten noordenstal of steeg
Claes Everts Oosterbaan, curator overkoopman
verkoperKnierke Wytses Talma
verkoperGrietje Wytses Talma
verkoperPiebe Wytses Talma, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Wytse Piebes Talma, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Everts Oosterbaan, allen erfgenamen ex testamento van hun moeje (tante?)
erflaterwijlen Foekjen Everts Oosterbaan bejaarde vrijster


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-021 Voorstraat 87Alexander Kemmer, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-021 Voorstraat 87huis
eigenaarerv. Evert Clasen
gebruikererv. Evert Clasen
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-09 CG


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0156v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ bij de Kleine Kerkstraatspijphuis, hof, paardenstal en wagenhuis
 
koperAbraham Israël, gehuwd metjoods koopman en winkelier4000-00-00 CG
koperDebora Israël
huurder stalReinier sleper
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten oostenJohannes Jacobs* bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Huigens
naastligger ten noordenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg of Compasmakerssteeg]
verkoperSjoerd Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Israel, joods koopman x Debora Israel koopt een huis, hovinge, paardenstal en wagenhuis, nz. Voorstraat bij de Kleine Kerkstraatspijp. Bezwaard met het onderhoud van het hek tussen dit huis en Otte Sybes Salverda. Ten O. de Vooltjessteeg ofwel het huis van Johannes Backer, ten Z. de Voorstraat, ten W. erven Dirk Huigens, ten N. het achtereinde van voors. Fooltjesteeg of de Kompasmakersteeg. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Sjoerd Talma voor 4000 cg.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0113r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ naast de Kleine Kerkstraatspijphuis, tuin, paardenstal en wagenhuis
 
koperEvert Beva, gehuwd metmr. reydemaker2380-00-00 CG
koperChristyna Ymans de Veer
bewonerde weduwe van Abraham Israël
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Sybes Salverda
naastligger ten noordenVooltjessteeg achtereinde
verkoperHendrik Pesma, curatornotaris
verkoperSicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
erflaterde geabandonneerde boedel van wijlen Debora Israël, weduwe van
erflaterwijlen Abraham Israël
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, mr. reyde- of zeydemaker x Christina IJmans de Veer, koopt huis, tuin, paardenstal en wagenhuis nz. Voorstraat naast de Kleine Kerkstraatspijp, bewoond door wd. Abraham Israel. Ten O. de Vooltjessteeg, ten W. Otte Sybes Salverda, ten Z. de straat, ten N. het achtereind van de Vooltjessteeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Debora Israel wv Abraham Israel, voor zich en als boedelhouderse van haar wl. man, voor 2380 gg.


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZhuis, tuin, pakhuis en stal
 
koper van 1/3Teunis van der Ley koopman4300-00-00 CG
koper van 1/3Bente van der Ley koopman
koper van 1/3Jarig van der Ley koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Sybes Salverda
naastligger ten noordenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
verkoperEvert Beva, gehuwd metijzerkoper
verkoperChristine Ymans de Veer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis-, Bente- en Jarig v.d. Ley kopen een heerlijk huis, tuin, pakhuis en stalling c.a. nz. Voorstraat, en een woning aan het wijdeinde van de Vooltjessteeg. Ten O. en N. die steeg, ten W. Otte Sybes Salverda, ten Z. de Voorstraat. De kopers moeten overnemen alle ijzer en kolen in het pakhuis etc. Gekocht van Evert Beva, ijzerkoper x Christina IJmans? de Veer, voor 4300 cg.


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-017 Voorstraat 87wed van der Leij


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0033v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 87Voorstraat NZ op het best van de markthuis, tuin, plaats en stalling
 
koperRitske Kroonenburg, gehuwd metmr. timmerman3200-00-00 CG
koperTrijntje Alberts Bakker
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenVooltjesteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTjebbe van der Meulen koopman
naastligger ten noordenVooltjessteeg
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske Kronenburg x Trijntje Alberts Bakker koopt huis met tuin, plaats, stalling voor vijf paarden en een groot wagenhuis aan de nz. Voorstraat, lopende tot aan de wz. van de Vooltjessteeg. Ten O. deze steeg, ten W. Tjebbe v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-018 Voorstraat 87Ritske Cronenburg7-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Ritske Jans Kronenburg... K, geb 1793 HRL, Eelke K, geb 1795 HRL, Tjeerd K, geb 1789 ... , meester timmerman in 1812, ovl wijk C-072, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, aannemer van 1804-1811, koopt een huis in 1802, zv ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-072Voorstraat 87R Kronenburg wedE Oosterbaan


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 274 van 24 nov 1819
adressoortbedraggebruik
C-072Voorstraat 87koopaktefl. 2000huis en pakhuis C-072
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJeltje Goslings Akkeringa


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-072Voorstraat 87Matthijs Pieters Ouendag, overleden op 12 juli 182032 wk, zoon van Pieter Matthijs Ouendag, koopman (Voorstraat C 72) en Jeltje Goslings Akkringa. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-072Voorstraat 87Rinske Pieters Ouendag, overleden op 5 oktober 182117 wk, dochter van Pieter Matthijs Ouendag, koopman (Voorstraat C 72) en Jeltje Goslings Akkringa. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 664Voorstraat 87Pieter Matthijsen OuendagHarlingenhoedemakerhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Gerrit Harms Smit... Harm Wijchers S, (gk), en Elsien Berends, (gk); BS huw 1828, ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk E-158, wijk C-072; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, buitenschipper, wijk E-064; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Jeltie Akkringa... dv Gosling A., en Rinske Bierma; BS huw 1819, ovl 1846; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Pieter Bos... Piek; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-034; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Pieter Mathijsses Ouendag... Harmens Broos; BS huw 1819, huw 1835, ovl 1846; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-072; VT1839; geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Matthijs Oudendag en Aafke Harmens Broos; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-072VoorstraatPieter Ouendag43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
C-072VoorstraatJeltie Akkringa47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-072VoorstraatMatthijs Ouendag16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-072VoorstraatPieter Bos31 jSneekm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-072Voorstraat 87Pieter Mathijsz Ouendag, overleden op 24 februari 184649 jr (geboren 19/10/1796), koopman, overleden Voorstraat C 72, man van Jeltje Goslings Akkeringa, vader van 1 niet met name genoemd kind. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 07 jul 1846
C-072Voorstraat 87Eene HUIZINGE met TUIN, PAKHUIS en ACHTERWONING en verdere ANNEXEN op het neringrijkst, geschikt voor alle affaires aan de Voorstraat en Weekmarkt, thans bewoond bij de wed. P., Ouendag Mz.. Provisioneel verkocht op 22 jul 1846 door notaris Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-072Voorstraat 87Tjeerdje van Slooten... dv Thomas vS, en Sipkje Abes (Wyma); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk C-072, wijk E-158, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 664C-072 (Voorstraat)Hilbrand Zwanenburgwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 28 nov 1879
C-072Voorstraat 87Een solied, hecht en sterk, uitmuntend ingerigt winkelhuis, voorzien van werkplaats en fornuis, tuin en verdere annexen staande en gelegen op den besten stand aan de Voorstraat, in eigen gebruik bij den heer H., Zwanenburg. Finaal verkocht op 3 dec 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4649..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 664C-066 (Voorstraat)Theodoor Stindwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87T. Stindmantelmagazijn, bedden, dekens, matrassen


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J. Poort Jzn.galanterien, nikkelwaren en articles de luxe


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4359Voorstraat 87 (C-066)Theodor Stindwoonhuis


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J. Stindmoderne woning-inrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 87 Johannes H. Stindwinkelier
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 1700
Voorstraat 87 Bernardus L.J. Heijmeijerzonder
vorige grondslagf. 3500
huidige grondslagf. 3500


1922 - kentekenadresnaam
B-5569
Voorstraat 87Jan Poort


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 87J. v.h. Poort Hzn.226Huish.art.


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J. Poort Hzn.luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 87J.Poortwinkelier


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


1932 - variaadresbronbericht
Voorstraat 87Oud Harlingen Magazine 1992sep: Winkel van J. Poort, Kl. Voorstraat, verbouwd en uitgebreid met 12 nieuwe etalages


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poort


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 87J. Poort Hzn.226Huish. art.


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 87J. Poort Hzn.703Huish. art.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poorthuishoudelijke- en luxe artikelen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Poort703Huish. en l. art., speelgoed


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Poort703Huish. en l. art., speelgoed


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poorthuishoudelijke en luxe artikelen


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 87beeldbepalend pand8 van 10


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87Jan Poortwarenhuis


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87J.L. VelthuisWarenhuis Jan Poortwarenhuis


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 87, HarlingenVoorstraat 87 VelthuisWarenhuis Velthuiswarenhuis
  terug