Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 93
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 93 7-025 7-025 C-075 C-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 93 7-025 7-025 C-076 C-070


Huisnaam in: 1670
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper: jans, erven luitjen
Koper/eigenaar: sjoerds, pyter


Huisnaam in: 1785
Gebruik:
Naam: de bril
Kwartier/wijk
Verkoper: backer, doede seerps
Koper/eigenaar: schierst, hans jurjen


Huisnaam in: 1802
Gebruik:
Naam: de bril
Kwartier/wijk
Verkoper: schierst, hans georg
Koper/eigenaar: hendriks, claas


Huisnaam in: 1852
Gebruik:
Naam: het sexbierumer en herbayumer veerhuis
Kwartier/wijk C-076
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 93Schoolsteeg ten oosten


 


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0098r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterGortmakerssteegkamer met ledige plaats erachter
 
koperThymen Hendricks, en zijn zuster110-00-00 GG
koperJantien Hendricks
verpachter grondGovert Dircks 2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keersschuur van Rinse Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Gilts
verkoperClaes Harmens, gehuwd met
verkoperJeth Sjuckes


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0221v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]kamer
 
koperJan Janssen, gehuwd met145-00-00 GG
koperLolck Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten zuidende schuur van Rinse Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Tierck Jylts
verkoperHendrick Roeleffs, vader van resp.
verkoperTymen Hendricks, en zijn zuster
verkoperJantien Hendricks


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterSchoolsteeg [staat: wijlen Rinse Romkessteeg]grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperJan Sents lakenkoper70-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Goverts Wuytiers mede voor de andere erfgenamenAmsterdam


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0075r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93westVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperMinse Cornelis c.u.lakenkoper1100-00-00 GG
naastligger ten oostenburgervaandrig Willem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTomas Jaques
naastligger ten noordenAntie Nannes
verkoperHessel Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Minse Cornelis, lakenkoper, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. Willem Hendriks Vosma, vaandrager, ten W. Tomas Jaques Lijbart, ten Z. die straat, ten N. Antie Nannes. Het is het W. deel van het huis. Met beschrijving. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 1600 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperSicke Lieuwes c.u.gortmaker740-00-00 GG
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTomas Jaques
naastligger ten noordenAntie Nannis
verkoperHessel Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Sicke Lieuwes, gortmaker, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Het is het O. deel van het huis. Ten O. Willem Vosma, ten W. Tomas Jaques Lijbart, ten Z. die straat, ten N. Antie Nannes. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 740 gg.


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0061v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ1/2 van de dwarshelft van een huis met schuur gebruikt als gorterij
 
koper door niaarMinse Cornelis 650-00-00 GG
geniaarde koperWatse SjoertsSexbierum
verpachter grond schuurde Stad Harlingen1-01-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Wittert 0-14-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Fosma
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenhet huis van Minse Cornelis
naastligger ten noordenals bewoner Antie Nannings
Lourens Reynersgortmaker
verkoperde erfgenamen van Geertie Reyners, weduwe van
wijlen Sicke Lieuwesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Minse Cornelis koopt, na niaar ratione vicinitatis, een 1/2 huis, waarvan de andere 1/2 is afgescheiden met een muur, met een schuur erachter, die wordt gebruikt als gorterij, nz. Voorstraat. Ten O. Johannes Vosma, ten Z. de straat, ten W. de koper, ten N. Antie Nannes. Gekocht van erven Geertie Reyners wv mr. gortmaker Sicke Lieuwes voor 650 gg.


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]huis
 
koper door niaarPytter Sioerdts van Bierma 206-00-00 GG
geniaarde koperJoannes Willems Vosma c.u.
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenhet huis waar de Bril uithangt van Minse Cornelis koopman
naastligger ten westenPytter Sioerts koopman
naastligger ten noordenPytter Sioerts koopman
verkoperJetse Jelles Stijll
verkoperThijs Jansen


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93oostVoorstraat NZ1/2 huis
 
koperGouke Sybrens 640-00-00 GG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oosten1/2 huis bewoond door Joannis Tjebbes gortmaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenPytter Sioerdts
naastligger ten noordenPytter Sioerdts
verkoperMinse Corneliskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Gouke Sybrens koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. de steeg en het 1/2 huis van Joannes Tjebbes, mr. gortius (gortmaker), ten W. en N. Pytter Sjoerds [Bierma?], ten Z. de straat en het diept. Het huis bestaat uit een grote potkast of voorkelder, met daarin een gemak, een groot voorhuis voorzien met een schrijfkamer, daarboven een halve zolder, het achterste gedeelte van de kamer, een keukentje, plaetske, put en back en een bierkelder onder de bedsteeden, nog daar te boven een opkamerke met een turfzolder, zodanig dat dit halve huis van het andere halve huis is afgescheiden. Gekocht van Minse Cornelis.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarJohs. Tiebbes
gebruikerJohs. Tiebbes
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-025Voorstraat 93huis
eigenaarJohannes Tiebbes
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-4-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarJohannes Tjebbes erven
gebruikerTjebbe Johannes cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarerven Johannes Tjebbes
gebruikerTjebbe Johannes
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-025 Voorstraat 93Pieter Arends, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarerv. Sybren Goukes
gebruikerwed. Pytter Arends
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0082r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]huis of woning
 
koperDoede Seerps Bakker koopman500-00-00 CG
huurderYpe c.u.
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenGouke Hengst
naastligger ten westenDoede Seerps Bakker koopman
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker koopman
verkoperAefke Sjoerds Bierma, gehuwd met
verkoperde heer burgemeester Hendrik Schaaf
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Doede Seerps Bakker, koopman, koopt een huis of woning c.o.a. in de Gortmakerssteeg, gehuurd door Ype ?? cum ux. Ten O. de Gortmakerssteeg, ten Z. Gouke Hingst, ten W. en N. de koper. Geen grondpacht. Gekocht van Aefke Sjoerds Bierma vv regerend burgemeester Hendrik Schaaff, voor 500 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0034v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93oostVoorstraat NZ aan de Appelmarkt1/2 huis
 
koperBerber Jans, gehuwd met1044-21-00 GG
koperDoede S. Bakker
huurder voorste deelHibbe Gabes c.u.
huurder achterkamerJan Rients c.u.85-00-00 CG
huurderNeeltje Tjebbes wolnaaister13-00-00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van Johannes Tjebbes de oude
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBerber Jans c.m.
naastligger ten noordenBerber Jans c.m.
verkoperGouke Sibrens Hengstbontreder


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 18 sep 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]kamer
 
koperDoede van der Hout 3670-21-00 GG
voormalig bewonerCoenraad van Glied c.u.
naastligger ten zuidenH. J. Schierst koopman
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oomDokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis genaamd de Bril
 
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd met865-21-00 GG
koperFoekje Wierdsma
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoede van der Hout
naastligger ten noordenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oomDokkum
erflaterwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Hans Jurjen Schierst, voornaam koopman x Foekje Wierdsma kopen (a) een huis de Bril genaamd, nu door hen gehuurd, aan de Appelmarkt. Geen grondpacht. Ten O. wd. Johannes Tjebbes v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doede v.d. Hout, ten N. perceel b. Van het eerste perceel is een acte van 4 jan 1703. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum als erfgenaam van zijn wl. oom Doede Seerps Backer voor 1/2 en van Jan Aukes Backer als erfgenaam van zijn moei Berber Jans Backer x Doede Seerps Backer voor 1/2, voor (a+b) 865 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterVoorstraat NZ hoek Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]woning achter het vorige verkochte perceel
 
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd metkoopman865-21-00 GG
koperFoekje Wierdsma
huurderBerber Jans van Rippers
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenDoede van der Hout
naastligger ten noordenDoede van der Hout
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oomDokkum
erflaterwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperJan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Hans Jurjen Schierst, voornaam koopman x Foekje Wierdsma kopen (b) een woning ten noorden van perceel a, nu gehuurd door Berber Jans van Rippers, aan de Appelmarkt met ingang in de Gortmakerssteeg. Ten O. de Gortmakerssteeg, ten Z. perceel a, ten W. en N. Doede van der Hout. Geen grondpacht. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum als erfgenaam van zijn wl. oom Doede Seerps Backer voor 1/2 en van Jan Aukes Backer als erfgenaam van zijn moei Berber Jans Backer x Doede Seerps Backer voor 1/2, voor (a+b) 865 gg.


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis
 
koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. uurwerkmaker1200-00-00 CG
Aukje Heremiet
huurderBouwe Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes T. van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker
naastligger ten noordenHans George Schierst [staat: Schierts]
verkoperHans George Schierst [staat: Schierts]koopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis achter de Bril
 
koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. uurwerkmaker1200-00-00 CG
Aukje Heremiet
huurderde weduwe Simkje 65-00-00 CG
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerijsteeg]
naastligger ten zuidenHans George Schierst [staat: Schierts]
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker
naastligger ten noordenD. van der Hout apotheker
verkoperHans George Schierst [staat: Schierts]koopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 184r van apr 1802 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 93(oostelijke en westelijke gedeelte) Claas Hendriks, mr. uurwerkmaker x Aukje Heremiet, koopt het huis 'de Bril' aan de nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Tevens het huis dat erachter staat. Ten O. de Gortmakerssteeg en wd. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doede v.d. Hout. Gekocht van Hans George Schierst.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-023 Voorstraat 93Hendrik van Wielen, 26 jaar, gehuwd
7-023 Voorstraat 93Bouwe Jacobs
7-023 Voorstraat 93Jacob Bouwes, 21 jaar, gehuwdinwooning, bolswarderschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-025 Voorstraat 93Claas Hendriks3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Claas Hendriks van Wielen... huw 1830; eigenaar van wijk A-243; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk C-090; gebruiker Bauke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Hendrik Klazes van Wielen... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1830, ovl 1872; wed. H. vW. gebruiker wijk C-075, kleine negotie; eigenaar is Klaas H. van Wielen, 1814. (GAH204); ervan Wed. H.K. v. W. eigenaars van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Bouwe Jacobsovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk C-076, winkeliersche, eigenaar is M. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Martinus Gerbrandus Pettinga... 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-075Voorstraat 93Klaas H van Wielen H van Wielen wedkleine negotie
C-076Voorstraat 93M Pettinga Bouwe Jacobs wedwinkeliersche


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 27 van 16 feb 1820
adressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93provisionele en finale toewijzingfl. 640huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJan van Eeken
koperSjoukje Hayes Feenstra


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-076Voorstraat 93Riekele Tjerks Bruinsma, overleden op 31 mei 1821man van Rinske Bouwes Zoete, winkeliersche (Voorstraat C 76, in ondertekening geen familienaam), vader van minderjarige Tjerk Riekeles Bruinsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 62 en 65 van 14 feb 1827
adressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93provisionele en finale toewijzingfl. 610a. huis E-026, b. huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJohannes Michiel Faber
verkoperElizabeth Eeles Faber
verkoperJohannes Keil
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperJosef Mathias Roos
koperMaria Homberg


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Maria Hendriks Homberg, overleden op 4 november 182958 jr, Voorstraat C 75, moeder van Sjoukje (vrouw van afwezige William Muggeridge, scheepskapitein) en Klaas Hendriks van Wielen, verver. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-076Voorstraat 93Antje Rinnerts de Beer, overleden op 13 september 183066 jr, winkelierse Voorstraat C 76, wed. Abel Bolhuis, moeder van Rinnert, 1e commies en Jantje Abels Bolhuis (vrouw van Jacob J. Kiel, logementhouder/voerman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 677Voorstraat 93erven wed. Hendrik Klazes van WielenHarlingenhuis en erf (86 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 678Voorstraat 93Martinus Gerbrandus PettingaHarlingengrutterhuis (48 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-076Voorstraat 93Hendrik Klazes van Wielen, overleden op 7 oktober 1834zoon van Klaas Hendriks van Wielen, werkman (Voorstraat C 76) en Martje Joosten Bergsma, broer van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93John Hall... 1836; oud 28 jaar, (vermeld als: Jan Hall), geb Londen GB en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk C-075; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Wytske van der Veeroud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Klaas van Wielen... 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Trijntje Hendriks Vettevogel... BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-076; VT1839; geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans Vettevogel en Akke Pieters ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Mary Ann Jans Hall, overleden op 18 december 18399 mnd, overleden Voorstraat C 75, dochter van Jan Hall, zeekapitein en Sjoukje van Wielen (wed. William Muggridge, eerder wed. Simon Duiker), zuster van Jan Jans Hall, halfzuster van minderjarige Sietske Simons Duiker en van Maria-Sara en Wilhelmina Williams Muggridge. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-075VoorstraatJan Hall28 jLondonm, protestant, gehuwd, kapitein ter zee
C-075VoorstraatSjouwkje van Wielen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-075VoorstraatJan Hall2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatSietske Duiker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatMaria Muggeridge10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatWilhelmina Muggeridge8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatMarianna Hall8 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatWytske van der Veer31 jIJlstv, protestant, ongehuwd
C-076VoorstraatKlaas van Wielen34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
C-076VoorstraatTrijntie Vettevogel37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-076VoorstraatTrijntje van Wielen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Jantje Liekeles Duiker, overleden op 23 juli 18421 jr, overleden Voorstraat C 75, dochter van Liekele Olferts Duiker, belastingdeurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Sophia Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Sophia Volina Liekeles Duiker, overleden op 4 februari 18433 jr (geboren 31/10/1839), overleden Voorstraat C 75, dochter van Liekele Olferts Duiker, deurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olphinus Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Aafke Lieuwes Blom... HRL, wonende te HRL, dv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; BS huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Jan Cornelis Monsma... M, en Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1823, ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Romke Jelles Agema... geb 4 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-076, wijk F-228; R.A. en Reina Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 32 en 35 van 27 feb 1856
adressoortbedraggebruik
C-076Voorstraat 93provisionele toewijzing en inhoudingtwee huizen in Harlingen C-076 en F-123
 
verkoperTjepke Zoete
verkoperHendrik Alberts Sluik


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 feb 1855
C-075Voorstraat 93Eene uitmuntend ter nering staande HUIZINGE, thans dienende tot Sexbierumer- en Herbaijumer Veerhuis aan de Voorstraat, H.G. Aukes, . Finaal verkocht op 29 feb 1856 door not. J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2051..


1861 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49059 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 165 van 28 okt 1861
adressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93koopaktefl. 3000huis C-075
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperGeertje Anthonie Posthuma (gehuwd met Martinus Hardorff)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 677C-075 (Voorstraat)Martinus H. van Hardorffwoonhuis
Sectie A nr. 678C-076 (Voorstraat)Aron Daniel Labeswoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 93Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk C-076, afvaart veerschip op Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Minnertsga: Woensdag 1 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 677C-069 (Voorstraat)Martinus Hardorffwoonhuis
Sectie A nr. 678C-070 (Voorstraat)Simon Bokwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93Jan Bokconfiseur, patisserie, chocolade fondants


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5093Voorstraat 93 (C-069)erv. Jan Bok (Azn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 93wed. J. Bokjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 93J. Bok118banket- en koekbakker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 93 Jacob Bokbanketbakker
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 5800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekbakker


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekbakker


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Meijerduimpjes, gember- en sucadekoek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 93J.Hoogeveenbanketbakker


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Appeldoornbanketbakkerij


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Appeldoornbakkerij, banket-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 93D. Schaap18Koek- en banketb.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 93Chr. Pasma402Koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93Chr. Pasmadagelijks vers gebak


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93P. van der Kambanketbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 93P. (Petrus) v.d. Kam


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 93rijksmonument 20704
  terug