Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 97
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 97 7-029 7-029 C-078 C-072
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 97naamloze steeg ten oosten


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ huis, mouterij en huis of kamer
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erven van Met Hermens
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPyer Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (a) een huis een mouterij met nog een huis en kamer, nz. Voorstraat. Ten O. erven Met? Henckes?, ten W. Pyter Tytes.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis waar het Ossehooft uitsteekt, mouterij en kamer op de Voorstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ 1/2 huis en mouterij waar het Ossehoofd uitsteekt
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Andries bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyer Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAmmerens Sweerts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Ammerens Sweerts wv Jan Pyters als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij voors. Jan, 1/2 huis en mouterij daert oxehooft vuytsteeckt nz Voorstraat, waarvan Ammerens de andere 1/2 toebehoort. Ten O. de wv bakker Gerryt Andries, ten W. Pyer Tytes. Grondpacht.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer
 
koper provisioneelburgemeester Dirck Willems Keth 2300-00-00 GG
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerryt Andries
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) een huis, mouterij en kamer daert ossehooft vuytsteeckt nz Voorstraat. Ten O. Lijsbeth wv Gerryt Andries, ten W. Pier Tytes. Provisioneel geboden door burgemeester Dirck Willems Keth 2300 GG.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0065va van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97achterNoordijs WZ [staat: Oosterwal]mouterij en huis
 
koper provisioneelSierck Dirx mr. chirurgijn800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-05-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: diept]
naastligger ten zuidenBaucke Fockes kooltjer
naastligger ten zuidenWytse Piebes
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Gulden Ossekop
naastligger ten westenGerryt Gouckes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBraam
verkoper van 1/2dr. Suffridus van Eelcoma, en curatoradvocaat Hof van Friesland
het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcomakoopman
verkoper van 1/2Wouter Gerryts Brouweropzichter op de Landschaps Impositien


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarvroedsman Bonk cum socio
gebruikervroedsman Bonk cum socio
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarde vroedsman Bonk dogter cum soc.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis
 
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metwinkelier661-00-00 GG
koperAukjen Tjeerds
verpachter grondde erfgenamen van vroedsman Gouke Zuringar 1-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarin twee vrije in- en uitgangen
naastligger ten oostenburgerhopman Wytze Talma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonck, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
verkoper van 1/2Voordanotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Auckien Tjeerds (van Esta) koopt een mooi huis nz. Voorstraat, met in de steeg 2 deuren waardoor het huis vrij in- en uitgang etc. heeft. Ten O. die steeg, waarvan Wytse Talma het voorste deel, en Johannes Vosma het achterste deel gebruikt, ten Z. de Voorstraat, ten W. de Gortmakerssteeg waarlangs dit huis ook vrij in- en uitgang heeft, ten N. de burgemeester Menalda. Belast met grondpacht aan erven Gouke Suringar. Gekocht van Hylkje Jacobs Boncq x Jan Hendrix, en Maria Suringar x notaris Voorda, voor 661 gg.


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97achterVoorstraat NZ [staat: achter huis de Ossenkoppakhuis
 
koperburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.495-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenhuis op de Oosterwal
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Ossenkop
naastligger ten westende gorterij van Johannes Tjebbes
naastligger ten noordenbesloten steeg waarlangs op- en afslag
naastligger ten noordenFreerk Tijssen
verkoperHylkje Jacobs Bonk, gehuwd met
verkopermr. Jan Hendrix
verkoperMaria Zuringar, gehuwd met
verkoperVoordanotaris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rein Sickes Menalda koopt een pakhuis achter het huis 'de Ossekop', met op en afslag door een besloten steeg ten Z. van een huis aan de Oosterwal. Dat huis ligt ten O. van het gekochte pakhuis en heeft de gorterie van Johannes Tjebbes ten W. Ten Z. 'de Ossekop', ten N. Freerk Tijssen. Gekocht van Hylkjen Jacobs Bonk, vrouw van Jan Hendriks, en Maria Suringar, vrouw van not. Voorda.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLieuwe Sjoerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-029 Voorstraat 97huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLieuwe Sjoerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0187v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97achterVoorstraat NZ [niet vermeld]pakhuis
 
koperburgemeester Doede Johannis Vosma, gehuwd met1050-00-00 CG
koperBaukjen Fopma
naastligger ten zuidenhet huis de Ossekop
naastligger ten oostenLaas Spannenburgh
naastligger ten westenTiebbe Johannis gortmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4oud burgemeester Sicco Menaldakoopman
verkoper van 1/4Aaltje MenaldaFraneker
Mattheus Smid J.U.D.koopmanFraneker
verkoper van 1/2Lijsbeth Hiddes Baars, weduwe van
erflaterwijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Johannes Vosma x Baukjen Fopma koopt pakhuis achter 'de Ossekop', met op- en afslag aan de Oosterwal (Noordijs) langs een besloten steeg die ook door het huis ten N. mag worden gebruikt, maar de afslag van het verkochte pakhuis moet wel ongehinderd blijven. De steeg ligt ten Z. van het pakhuis. Ten O. Laas Spannenburg op de Oosterwal, die dus het mede-gebruik heeft van die steeg, ten W. de gorterij van Tjebbe Johannes (v.d. Meulen). Gekocht van Lijsbeth Hiddes Baars wv Rein Sickes Menalda, voor de helft en Sicco- en Aaltie Menalda x Mattheus Smid, samen voor de helft, als erfgenamen van Rein Sickes Menalda.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZhuis
 
koper door niaarburgemeester Doede Johannis Vosma 3600-00-00 CG
geniaarde koperburgerhopman Sybout Bumazilversmid
verpachter grondde erfgenamen van vroedsman Gouke Suiringar 1-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Doede J. Vosma
naastligger ten noordenburgemeester Doede J. Vosma
verkoperLieve Siverds de Bruin, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperAukjen Tjeerds van Esta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma, burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sybout Buma, een huis nz. Voorstraat. Ten O. Sjoerd Talma, ten W. en N. de koper, ten Z. de Voorstraat. Er is een grote kelder, ruime zolders en 2 deuren in de steeg ten O., waardoor vrij in- en uitgang. De tuin is van burgemeester Vosma. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin, wijnhandelaar x Aukjen Tjeerds van Esta.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-029 Voorstraat 97Taeke Heins, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ op de Appelmerkthuis genaamd de Ossekop
 
koperHendrik Spannenborg, gehuwd metkoopman1462-00-00 GG
koperYttje Dirks Siderius
huurderHendrik Spannenborg c.u.koopman110-00-00 CG
afgewezen niaarnemerburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemerAafke Bierma
naastligger ten oostenDouwe Gabbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Schaaf c.u.
naastligger ten noordenburgemeester Schaaf c.u.
verkoperJohanna Bourboom, erfgename van
verkoperwijlen burgermeester Doedoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Spannenburg x Yttje Dirks Siderius koopt een mooi huis 'de Ossekop', nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. Douwe Gabbes, ten W. en N. de burgemeester Hendrik Schaaff, ten Z. de straat. Er is een dubbelgewelfde kelder onder, grote zolders, mooie kamers en een plaats. Het huis ten W. is mede-gerechtigd tot de regenwaterbak van dit verkochte huis. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Gekocht van Johanna Bourboom, als erfgenaam van haar man Doedeneus Vosma, mede-gecommitteerde staat van Friesland en burgemeester van Harlingen. (Hendrik Schaaff heeft geniaard ratione vicinitatis.).


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ op de Appelmerkthuis de Ossekop genaamd
 
koperSytze Drieses van der Zee, gehuwd metkoopman2900-00-00 CG
koperEelkjen Bentes IJsenbeek
naastligger ten oostende heer S. Wybinga
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende heer A. Blok
naastligger ten noordende heer A. Blok
verkoper van 1/2Doettje Spannenburg meerderjarige vrijster
verkoper van 1/2Yefke Spannenburg, gehuwd metRotterdam
verkoper van 1/2Abraham SpieringshoekRotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Drieses v.d. Zee x Eelkje Bentes IJsenbeek koopt het huis 'de Ossekop' op de Appelmarkt. Ten O. S. Wybinga, ten W. en N. A. Blok, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Doetje-, meerderjarige vrijster, en Yefke Spannenburg x Abraham Spieringshoek te Rotterdam, elk voor 1/2, voor 2900 cg.


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 97Voorstraat NZ bij de Korendragersbrughuis
 
koperJanke Thomas IJzenbeek, gehuwd met2900-00-00 CG
koperGerloff Jacobs de Vries
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Bandsma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Minne Blok
naastligger ten noordenEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sytze Drieses van der Zee koopman
verkoperEeke Bentes IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sytze Drieses van der Zeekoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-027 Voorstraat 97Gerlof de Vries, 22 jaar, gehuwd


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-029 Voorstraat 97Gerlof de Vries5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97 Battaardmogelijk is het Petrus Franciscus Battaart; medegebruiker van wijk C-078; andere medegebruiker is Jan de Breet, ontvanger der domeinen; eigenaar is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Jan de Breetmedegebruiker van wijk C-078, ontvanger der domeinen, medegebruiker mevr. Battaard; eigenaar en gebruiker is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Janke Thomas IJzenbeek... van wijk A-157; gebruiker Broer R. de Vries, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-078, ijzerkramer; medegebruiker Jan de Breet, ontvanger der Domeinen, mevr. Battaard, 1814. (GAH204); geb 1781 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-078Voorstraat 97Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-078Voorstraat 97Jan de Brut ontvanger der domeinen
C-078Voorstraat 97 Battaard mevr


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 en 114 van 15 apr 1818
adressoortbedraggebruik
C-078Voorstraat 97provisionele en finale toewijzingfl. 2127huis C-078
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSipke van Slooten
koperHenderica Blomberg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 680Voorstraat 97Anna IJzenbeek en mede E.Harlingenhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Anna Maria/Margareta IJsenbeek... HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJzenbeek en Sytske Heins; A. IJ. en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Eelkje Klaases IJsenbeek... HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJsenbeek en Sijtske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Jaapje Boonstraoud 29 jaar, geb Nijehoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-078; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Nicolaas IJsenbeek... ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk C-090; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-078; VT ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-078VoorstraatAnna Margreta IJsenbeek50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, modemaakster
C-078VoorstraatEelkje IJzenbeek46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, modemaakster
C-078VoorstraatNikolaas IJzenbeek44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-078VoorstraatNeeltie Hoekstra24 jTexelv, protestant, gehuwd, modemaakster
C-078VoorstraatSytske IJzenbeek4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatJantje IJzenbeek2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatEelkje IJzenbeek1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatHelena Maria Repko19 jFranekerv, protestant, ongehuwd
C-078VoorstraatJaapje Boonstra29 jNijehoornv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-078Voorstraat 97Anna M. Nicolaas IJsenbeek, overleden op 25 december 1844M.=Margrieta, 5 mnd (geboren 11/8/1844), overleden Voorstraat C 78, dochter van Nicolaas IJsenbeek & Neeltje Hoekstra, zuster van minderjarige Sytske, Jantje, Eelkje en Heintje Nicolaas IJsenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-078Voorstraat 97Tjeerd Mathijsses Ouendag... zv Matthijs Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 680C-078 (Voorstraat)Nicolaas IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3967C-072 (Voorstraat)Erven Klaas Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3967Voorstraat 97 (C-072)Johannes van Smeden


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 97 Gerrit Sluiktimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000
Voorstraat 97 Hermine H. van der Walonderwijzeres
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.A. Huijser194Bloemenmag. "Semper Florens"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.A. Huijser194Bloemenmag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1924 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemper Florenshandelskweekerij, bloemenmagazijn


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemperflorensbloemenmagazijn


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 97amej. K.R.Visseronderwijzeres


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijserhandelskweekerij, bloemenmagazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser en zonenSemperflorensbloemenmagazijn


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. Huijser & zonenSemperflorenshandelskweekerij, bloemenmagazijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97Bloemenmag. Semperflorens194J.A. Huijser & Zn.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.194Bloemenmag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 97J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. Semperflorens751J.A. Huijser & Zn.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Huijser & Zn.751Bloemenmag.


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.A. HuijserSemper Florenshandelskwekerij


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.P.H. Versluisv/h J.A. Huijser & zonenbloemenhuis


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97R.L. RoosSemperflorensbloemsierkunst


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 97R.L. (Roelof) Roos


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 97rijksmonument 20706


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 97, HarlingenVoorstraat 97J.P.H. Versluisv/h J.A. Huijser & zonenbloemenhuis
  terug