Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 6 7-036 7-036 C-083 C-078
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 8 7-035 7-035 C-082 C-077
aangrenzende stegensteeg
Noordijs 6naamloze steeg ten noorden


 


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperTziebbe Heyns, gehuwd met798-14-00 GG
koperBauck Joannis
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJantgien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dircx Wolffs*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenOntger Romckes
verkoperJan Pyters, gehuwd met
verkoperAmmerens Sweerts


 


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis met loods en lege plaats met het eigendom van de steeg ten zuiden
 
koperPyter Jacobs, gehuwd met900-00-00 GG
koperPytrick Jans
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenOutger Rompckes
verkoperTiebbe Heynsen, gehuwd met
verkoperBauck Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jacobs x Pytrick Jans kopen een huis met loods en ledige plaats daar achter, op de Oosterwal.


 


 


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023r van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis met een loods en lege plaats
 
koperGerryt Bennyers, gehuwd met800-00-00 GG
koperGriettie Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenOutger Rompckes
verkoperPieter Jacobs, gehuwd metkoopman
verkoperPietrick Jans


 


 


 


 


 


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koper provisioneelburgemeester N. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende brouwerij van Gerryt Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Outger Rompckes
verkoper q.q.Everdt Janssenbrouwer
verkoper q.q.Jacob Pyters
verkoper q.q.Stoffell Baniers


 


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis, plaats en waterbak
 
koperAndrys Buckhorst, gehuwd metkapitein te water700-00-00 GG
koperBeateris Lamberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Michiel Gabbes
naastligger ten westenschuur van Hessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Hendrick Willems
verkoperde erfgenamen van Outger Romckes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0146v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6achterSchoolsteeg OZ [staat: Gortmakerssteeg]huis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachter
 
koperHessel Jacobs Hingst, gehuwd met550-00-00 GG
koperGrietje Allerts
naastligger ten oosten*koper van het oostelijke voorhuis Andries Buckhorst c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Outger Romckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hessel Jacobs Hingst x Grietje Allerts koopt een schuur met paardenstal en het plaetske ten Z. daarvan, in de Gortmakerssteeg. Lees de voorwaarden. Verkopers erven Outger Romkes?, voor 550 gg.


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperSicke Lubberts koopman900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Huiberts
verkoperAndries van der Boekhorst, gehuwd metkapitein
verkoperBeatrix Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman, koopt een huis op de Oosterwal.


 


 


 


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs [staat: Oosterwal]huis met loods en lege plaats
 
koperInske Sybrens, weduwe van700-00-00 GG
koperwijlen Stoffel Baniers
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenGerryt Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Sicke Lubberts
verkoper van 1/3Wytse Michiels
verkoper van 1/3Jelle Cornelis Vetzens, gehuwd met
verkoper van 1/3Neeltie Michiels
de heer Gerryt Keth, als curator over
verkoper van 1/3Dirck Michiels


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperBartout Tiepckes grootschipper789-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordenEebe Pyters koopman
verkoperSicke Lubbertswijnkoper


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010va van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]1/4 huis
 
koperBente Gosses 200-00-00 GG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenaam van Beert Tiepckes


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]3/4 huis
 
koperBente Gosses c.u.800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenAebe Pieters
verkoperde erfgenamen van Beert Tiepkes


 


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappen
 
koperFreerck Claassen Braam koopman800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Rinnert Eelckes c.soc.
naastligger ten westenGerryt Gouckes
naastligger ten noordenGerryt Gouckes
verkoperWouter Cornelis
verkoperBeert Gerryts
verkoperDirck Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Claassen Braam, koopman, koopt een huis en brouwerij behalve de gereedschappen daarin en het recht op het water te Ludingakerk, wz. Oosterwal [Noordijs]. Ten O. de straat, ten Z. Rimmert Eelckes c.s., ten W. en N. Gerrit Gouckes. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Wouter Cornelis, Beert en Dirck Gerryts, voor 800 gg.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerJoh. van Bemen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
7-036Noordijs 6huis
eigenaardr. Sibeda cum sociis
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerJ. van Bemen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
7-036Noordijs 6huis
eigenaarAbe Pieters erven
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerWillem Hayes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarGrietje Abes
eigenaarSjoukjen Abes
gebruikerTrijntje Sybeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperoud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn315-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
huurderPieter Jansen
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van gemeensman Dirk Siderius
naastligger ten westenTjebbe Johannis mr. gortmaker
naastligger ten noordenSjoukien Abes
Ypke Dirks, bestevaeder over de nagelaten dochter van wijlenlichterman
verkoper van 1/3Bente Freerkssmakschipper
verkoper van 1/3Trijntie Freerks, gehuwd metLeeuwarden
Anne Jetsesbeurtschipper op het VlietLeeuwarden
verkoper van 1/3Gatske Allards, gehuwd metMakkum
Anne DoedesschuitschipperMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig, koopt een huis (met beschrijving) op de Oosterwal (wz. Noordijs). Ten O. de straat en diept, ten W. Tjebbe Johannes (v.d. Meulen), mr. gortmaker, ten Z. wd. Dirk Siderius, gemeensman, ten N. Sjoukien Abes. Gekocht van Ypke Dirks, als bestevader over het dochtertje van wl. Bente? Freerks, smakschipper voor 1/3, Trijntje Freerks x Anne Jetses, schuitschipper op `t Vliet te Leeuwarden, voor 1/3 en Gatske Allards x Anne Doedes, schuitschipper te Makkum, voor 1/3.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerPyter Jansen
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarSjoukjen Ebbes
gebruikerTrijntie Sybeda
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0118r van 15 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperTjeerd Jansen Sanstra, gehuwd metblauwverver500-00-00 CG
koperPytie Jans Schonebeek
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenLaes Spannenburgh
naastligger ten westenTjebbe Johannes mr. gortmaker
naastligger ten noordenSjoukjen Abes
verkoperJan Jansen Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperAefke Huyberts


 


 


 


 


 


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
aanhandelaarJohannes Dirks, gehuwd metzoutdrager0-00-00 CG
aanhandelaarTrijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
toehaak300-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
bewonerTjeerd Jans Sanstra c.u.blauwverver
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenTjebbe Johannis
naastligger ten noordenSjoukjen Ebbes
verwandelaarTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver
verwandelaarPytje Jans Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks, zoutdrager x Trijntje Jans wandelen een huis zz. Weverstraat, bewoond door de verwandelaars. Ten O. de hof van de convooimeester Sloterdijk, ten W. de hof van wd. burgemeester Jarig Weima, ten N. de Weverstraat. In wandel verkregen van blauwverver Tjeerd Jans Sanstra x Pytje Jans Schoonebeek, met bijbetaling van 300 cg.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-036 Noordijs 6vroedsman Sybeda, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarJohannis Dirks
gebruikerJohannis Dirks
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarwed. vroedsm. Sybeda
gebruikerwed. vroedsm. Sybeda
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-14-08 CG


 


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperJan Sybrens, gehuwd metmr. schoenmaker500-00-00 CG
Trijntje Sybrens
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburgh
naastligger ten westende erfgenamen van Tjebbe Johannes
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Sibeda
verkoperTrijntie Jans, weduwe vanFraneker
wijlen Johannes Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybrens, mr. schoenmaker x Trijntie Sybrens


 


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperhuisman Abe Hyltjes 725-00-00 CG
bewonerde verkoper Jan Sybrens
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Tjebbe Spannenburg
naastligger ten westenJohannes Tjebbes
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperJan Sybrensmr. schoenmaker


 


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koper door niaarMinne Blok, gehuwd metkoopman735-00-00 CG
koper door niaarJanneke Schaaff
geniaarde koperJan Douwesschuitschipper
huurderde weduwe van Hyltie Abes 22-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Tjebbe Spannenburg
naastligger ten westende erfgenamen van Johannes Tjebbes
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperhuisman Abe HyltjesAlmenum


 


 


 


 


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0193v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZhuis
 
koperSybe Visser, gehuwd met1157-00-00 GG
koperWebina Hossekamp
huurderSpree c.u.kapitein
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenBlok
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenP. Huidekooper
Renardus Hessel van Altena, curator over zijn schoonvaderadvocaat en notaris
verkoperoud hopman Johannes Spannenburg


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0030r van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [niet vermeld]huis
 
koperMinne Claases Blok, gehuwd metkoopman2600-00-00 CG
koperJannetie Schaaff
huurderkapitein Haas c.u.
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van de kopers Minne Claases Blok c.u.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordencomptoir en pakhuis van P. Huidekoper
verkoperSybe Visser, gehuwd metnotaris
verkoperWibina Hossekamp


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-034 Noordijs 6C Blok, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-036 Noordijs 6C Blok6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Klaas Minnes Blok... zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-083Noordijs 6K Blok Ernst van Assen apothecar
C-082Noordijs 8Klaas Blok stokerij ledig


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Wiebkje A. Reddingius, overleden op 15 november 1824A.=Agatha, vrouw van Ernst van Assen, apotheker (Noordijs C 83), moeder van minderjarige Anna-Clasina, Elisabeth, Clasina-Cornelia-Jacoba, Johanna-Dina-Maria en Johannes Ernst van Assen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 685Noordijs 8Johannus van der Heijde Jansz.Harlingenschilderpakhuis (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 688Noordijs 6Johannus van der Heijde Jansz.Harlingenschilderhuis en erf (222 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-082Noordijs 8Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-082Noordijs 8Grietje Wijgersoud 65 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-082; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Maria C Rolloud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Petrus van den Boschoud 57 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ingenieur verificateur van het kadaster, wijk C-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-082NoordijsGeertje Wygers65 jDokkumv, protestant, weduwe
C-083NoordijsPetrus van den Bosch57 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, ingenieur verificateur van het kadaster
C-083NoordijsMaria Carolina Roll45 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-083NoordijsEelco van den Bosch17 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohan van den Bosch16 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJan Johan van den Bosch13 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsGodaart van den Bosch5 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMarias van den Bosch3 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsElzina van den Bosch23 jLemmerv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMaria van den Bosch21 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsSara P van den Bosch14 jUtrechtv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohanna van den Bosch7 jUtrechtv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Jacobus Geerts Bolman, overleden op 26 december 18488 mnd (geboren 20/4/1848), overleden Noordijs C 83, zoon van Geert Bolman, ijzerkramer en Jeltje Feersma, broer van minderjarige Klaaske, Eelkje, Albert en Jan Geerts Bolman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 685C-082 (Oosterwal)Jan Kisjesverfwinkel
Sectie A nr. 688C-083 (Oosterwal)Jurjaan Riesbergwoonhuis
Sectie A nr. 688C-198 (Oosterwal)Jan Timmerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 685C-077 (Noordijs)Wed. en erven Jan Kisjeswerkplaats
Sectie A nr. 2695C-078 (Noordijs)Jan Jans Timmerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4937Noordijs 6 (C-078)Pieter Wiglemawoonhuis
Sectie A nr. 4938Noordijs 8 (C-077)fa. Jan van Hulstpakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 6wed U. Schuil geb. Panbakkeraardap. handelaarster
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 6D.Eijgelaarschoenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 6W. (Watze) Bouma
  terug