Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rommelhaven 28 7-038 7-038 C-086 C-081


Huisnaam in: 1661
Gebruik:
Naam: de gulden handbijl
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1690
Gebruik: huis
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1695
Gebruik: huis
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1717
Gebruik: huis
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1731
Gebruik: huis
Naam: spitsbergen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1766
Gebruik: huis
Naam: spitsbergen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1784
Gebruik: huis en bakkerij
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1800
Gebruik: huis en bakkerij
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1819
Gebruik: huis en bakkerij
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1829
Gebruik: huis
Naam: spitsbergen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRommelhaven 28
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 2
ten westenRommelhaven 26b
ten noordende Rommelhaven


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059v van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074v van 1 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Syurdt Tzipckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0135v van 6 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke Tonys


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0035r van 9 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 28Rommelhaven ZZ hoek Noordijs [staat: noorderhoek Oosterwal]huis
 
koperClaes Ariens c.u.bakker1243-00-00 GG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenGeertie brouwster
naastligger ten westenBente Jelles
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Melis Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Ariens, bakker c.u. koopt een huis op de noorderhoek van de Oosterwal. Ten O. de straat, ten Z. Geertie brouwer, ten W. Bente Jelles, ten N. de straat. Gekocht van erven Melis Sybes voor 1243 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 28Rommelhaven ZZ [staat: op de hoek van het Noordijs]1/2 huis Spitsbergen genaemt
 
koperClaeske Claeses, weduwe van400-00-00 CG
koperwijlen Pyter Jacobs mr. brouwerDokkum
eigenaar van 1/2Claeske Claeses, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Pyter Jacobsmr. brouwerDokkum
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderDirck Claessen blauwverver
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperSimon Grettingaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaeske Claeses wv Pyter Jacobs, mr. brouwer te Dokkum, koopt huis zz. Lanen Ten O. wolnaaister Hiltie, ten Z. de verkoper, ten W. Lieuke Mooy. Gekocht van apotheker Symon Grettinga voor 385 cg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0128v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 28Rommelhaven hoek Noordijs [staat: Noorderhaven hoek Oosterwal]huis genaamd de Spitsbergen
 
koperDirck Claessen mr. blauwverver520-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybe Fedderix Kalf
naastligger ten westenGatse Seerps bakker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperPoulus Claessen nom. liberorumkoopmanDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Claessen, mr. blauwverwer, koopt het huis 'Spitsbergen', aan de Noorderhaven [Rommelhaven] hoek Oosterwal [Noordijs], met 3 kelders. Ten O. en N. de straten, ten Z. Wybe Fedderix Kalf, ten W. bakker Gatse Seerps die vrij in- en uitgang heeft langs de trap die in de oz. van dit huis is in gebouwd. Gekocht van Poulus Claessen, koopman te Dokkum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarAnnis Jansen
gebruiker
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 28Rommelhaven ZZ [staat: bij de Nieuwe Vallaten op de hoek van Oosterwal]huis
 
koperMeile Ruirds c.u.260-12-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenPytter Jansen Oldaens
naastligger ten westende dochter van Gatse Seerps
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Nieuwe Vallaten]
verkoperNeeltie Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Claessen, uit naam van de kinderen en gesterkt met
reversaalhouderJacob Romkes Braam, enkoopman
reversaalhouderSytse Claessen, als crediteuren volgens reversaal houdend op omschreven huisingekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Ruirdts koopt het huis Spitsbergen, hoek Oosterwal bij de nw. Vallaten. Ten O. en N. de straten, ten W. Gatse Seerpsdochter, ten Z. Pyter Jansen Oldaen, die het recht heeft op vrije op- en afslag langs de trap en deur aan de O. kant etc. etc. Gekocht van Neeltje Wouters wv Dirk Claesen en haar crediteuren, voor 260 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarMeile Ruirds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-038 Rommelhaven 28huis
eigenaarMeile Ruirds
gebruikerMeile Ruirds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis genaamd Spitsbergen


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-038 Rommelhaven 28huis
eigenaarMeyle Ruerds
gebruikerMeyle Ruerds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeile Ruirds mr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-038 Rommelhaven 28wed. Meyle Ruurds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-038 Rommelhaven 28huis
eigenaarwed. Meyle Ruurds
gebruikerwed. Meyle Ruurds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-038Rommelhaven 28wed. wed. Jan Huydekooperleerloyerse£ 104-16-0£ 18redelijk wel


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis Spitsbergen


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van A. Reinalda


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0143r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 28Noordijs op de hoekhuis en bakkerij
 
koper van 1/2vroedsman Augustinus Mockema 575-21-00 GG
koper van 1/2burgerkolonel Jan de Reus
huurderMarten Wybes Vliet mr. bakker
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenAndries van Ziegen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMartje Nauta, weduwe vanonder Almenum
verkoperwijlen Age Reinaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema, vroedschap en Jan de Reus, burger-collonel, kopen huis en bakkerij 'Spitsbergen', met alle losse goederen. Voor de bakkersgereedschappen is overname niet verplicht. Huurder is Marten Wybes Vliet, mr. bakker. Ten O. en N. de straat, ten W. Andries van Ziegen, ten Z. P. Huidekoper. Gekocht van Martje Nauta wv Age Reinalda onder Almenum.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. de Reus


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman A. A. Mockema c.s.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0240r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 28Rommelhaven hoek Noordijs [staat: op de hoek van het Noordijs]huis en bakkerij Spitsbergen genaamd
 
koperSjoerd van der Weide, gehuwd metmr. bakker538-00-00 CG
koperHendrikje Roelofs
huurderSjoerd van der Weide 72-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenHuidekooper
naastligger ten westenHuidekooper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Albert Wymers Bakker, geauthoriseerde redder
verkoper q.q.Pierre Peaux, geauthoriseerde redders van
verkoper van 1/2de boedel van wijlen Augustinus Mockama
verkoper van 1/2Lammert de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd v.d. Weide, mr. bakker x Hendrikje Roelofs, koopt huis en bakkerij 'Spitsbergen'. Ten Z. en W. Huidekoper, ten O. en N. de straat. Gekocht van Augustinus Mockama en Lammert de Reus, elk voor de helft, voor 538 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-036 Rommelhaven 28Sj van der Weijde


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-038 Rommelhaven 28Sj van der Weyde4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Sjoerd Jans van der Weide... jura betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 7 mei 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk C-086, bakker, 1814. (GAH204); S.J. vdW. en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-086Rommelhaven 28Sjoerd van der Weyde Sjoerd van der Weyde bakker


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Hendrikje Gijsberts de Boer, overleden op 19 augustus 1821dochter van Gijsbert Jacobs de Boer, mr. bakker (Noorderhaven C 86) en Aukje H. van der Meulen, zuster van Antje, naaister en minderjarige Pietje en Jacob Gijsberts de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 694Rommelhaven 28Hans Ybeles van ReesHarlingenbakkerhuis (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Hans Ybeles van Rees... van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Wiebkje Tjalkes van der Veen... ovl 1846, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-097; oud 54 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-086; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-086Rommelhaven 28H IJ van Rees stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-086NoordijsHans Y van Rees69 jPingjumm, protestant, gehuwd, bakker
C-086NoordijsWiepkje van der Veen54 jMakkumv, protestant, gehuwd
C-086NoordijsYbardus van Rees22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersgezel
C-086NoordijsTjalke van Rees20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsJouke van Rees18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsJantjie van Rees24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsKlaaske van Rees11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Hans Ybardus van Rees, overleden op 28 november 184676 1/2 jr, geboren Pingjum 8/6/1770, overleden Noordijs C 86, bakker, man van Wypkje Tjalkes van der Veen, vader van Tjalke, tabakskerver, Jouke, bakker, Jantje en minderjarige Klaaske Hanzes van Rees. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Jantje Hanzes van Rees, overleden op 24 december 184732 jr (geboren 20/11/1815), overleden Noordijs C 86, ongehuwd, dochter van wijlen Hans Ybeles van Rees en Wybkje T. van der Veen, zuster van Tjalke, tabakskerver, Jouke, bakker en minderjarige Klaaske Hanzes van Rees. Saldo fl. 223,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Klaaske Hanzes van Rees, overleden op 19 maart 184819 jr (geboren 26/5/1828), overleden Rommelhaven C 86, dochter van wijlen Hans van Rees en Wypkje T. van der Veen, bakkersche, zuster van Tjalke, tabakskerver, Jouke, bakker en wijlen Jantje Hanzes van Rees (overleden 24/12/1847). Saldo fl. 278,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Petrus Brouwer... Jacobus B., en IJtje Scheltes vd Hout; BS huw 1830, huw 1836, huw 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-074; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Ytje Scheltes van der Hout... dv Doede vdH, en Sjoukje Salverda; BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 64 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-074; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 694C-086 (Rommelhaven)Jouke van Reeswoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
adressoortbedraggebruik
C-086Rommelhaven 28provisionele toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 694C-081 (Rommelhaven)Wed. en erven Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 694Rommelhaven 28 (C-081)Joh. C. Schuilwoonhuis


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 28aJ. Haitsma87cementwerken


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 28aJ. Haitsma87Cementwerken


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 28 Jacob I. de Vriesmanufacturier
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1400


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 28aJ. Haitsma87Cementwerken


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 28Joh.Boersmaschipper


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 28H. (Hendrik) Bakker


1979 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 28Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1979


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 28rijksmonument 20634
  terug