Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rommelhaven 22,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 22 7-042 7-042 C-093 C-088


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: concordia et constantia
Kwartier/wijk C-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 22Schoolsteeg ten oosten


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 22Rommelhaven ZZ [staat: bij de Nieuwe Sluis]huis
 
koperHaeye Upkes c.u.1090-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHein Rienx
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Dirck Fransen Fisscher


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Hajes
gebruikerJonas Beerns (voor 10-00-00 CG)
gebruikerHarmen Sioerds (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Haies
gebruikerJonas Beerns (voor 10-00-00 CG)
gebruikerHarmen Sioerds (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720
opmerking1720 den 29 mey van harmen sioerds hier op ontfang 3-12-0
opmerkingden selven dytto wegen jonas beerns 2-0-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarClaes Hayes
gebruikerHarmen Sjoerds cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-042 Rommelhaven 22huis
eigenaarTabe Jansen
gebruikerTabe Jansen c.s.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-042 Rommelhaven 22wed. Tabe Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 22Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koper door niaarMigchiel Rienks, gehuwd metbierdrager (gezworen -)306-00-00 GG
Marijke Tabes
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
Antje Gerryts
huurderMigchiel Rienks c.u.bierdrager
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenTaeke Corporaal
naastligger ten westenJacob Folkerts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groot Vallaat en straat]
verkoperMarijke Beerns, weduwe van
wijlen Tabe Janzenschipper (trekveer-)


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-039 Rommelhaven 22Hendrik van Beemen, 32 jaar, gehuwd
7-039 Rommelhaven 22Age van Beemen, 21 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-042 Rommelhaven 22Johannes van Beemen erven2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Johanna Barbara Koen... huwt met Hendrik van Beemen op 13 dec 1801 HRL, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken, ovl wijk C-093, kastenmaker 1812, dv Martinus K, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Age Johannes van Beemen... vd bruid. 1811; BS huw 1811, ovl 1833; zv Johannes vB, en Hinke Ages; BS ovl 1833; gebruiker van wijk C-093, koffijschenker; eigenaar is erven H. van Beemen, 1814. (GAH204); geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22H. van Beemenovl voor 1815; erven H. vB. eigenaar van wijk C-093; gebruiker is Age van Beemen, koffijschenker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-095, pakhuis self, 1814. (GAH204); meubelmaker f. 1808


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-093Rommelhaven 22H van Beemen ervenAge van Beemen koffyschenker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 672Rommelhaven 22Lambertus RimkemaHarlingensocieteithouderhuis (354 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Lambertus Rimkes Rimkema... ovl 1854, ovl 1860, VT1839; oud 58 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, societeitshouder, wijk C-093; VT1839; L.R. eigenaar van perceel nr. 672 te HRL, soci?teitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Margje Rimkemaoud 63 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Margjen Rimkema... en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1840, ovl 1844; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Sjoukje Lykles Venema... bev.reg. HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-093Bij de Grote SluisLambertus Rimkema58 jOldemarktm, protestant, gehuwd, societeithouder
C-093Bij de Grote SluisSjoukje Venema56 jHerenwalv, protestant, gehuwd
C-093Bij de Grote SluisMargje Rimkema36 jSneekv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisAaltje Rimkema26 jBolswardv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisAukje Rimkema22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisMargje Rimkema63 jOldemarktv, protestant, weduwe
C-093Bij de Grote SluisAaltie Homans24 jOldemarktv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisBeatrix Spaanderman11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-093Bij de Grote SluisSjoukje Rimkema [Remkema]7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 672C-096 Abraham ???van voren iets veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-093Rommelhaven 22Jan Karels Timmer... en Geertje Wiegers dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2637C-093 (Rommelhaven)Gerrit Pierikwoonhuis
Sectie A nr. 2637C-095 (steeg Rommelhaven)Gerrit Pierikkolfbaan


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2637C-088 (Rommelhaven)Wijtze F. Schilsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2637Rommelhaven 22 (C-088)A. Schilsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 22 Petrus Vogelaarconcierge
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 22R.Posthumametselaar


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenRooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël331


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 22N.C. (Nicolaas) Outhuijse


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 22, HarlingenRommelhaven 22Fam. J. OuthuijseLichtboei, dezalen, bar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 22rijksmonument 20631
  terug