Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 20 7-043 7-043 C-094 C-089
Naastliggers vanRommelhaven 20
ten oostenRommelhaven 22
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 18
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 20Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0043v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochem Fransen* wielmaker


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0103v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: in jochum wielmakerssteeg]kamer en plaats
 
koperPieter Ryourdts, gehuwd met80-00-00 GG
koperSicke Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWaatze Jansen
verkoperPieter Andries
verkoperNeel Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ryeurdts x Sicke Sickedr. kopen een kamer en plaats in Jochum wielmakerssteeg. Ten Z. Pieter Jacobs, ten N. Waatze Jans. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Andries x Neel Claesdr. Voor 80 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Jochums wielmaker


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
bewonerwijlen Joachim Fransenwielmaker
naastligger ten oostenDirck Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFridtz Hessels
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Wolter Adams, geauthoriseerde curatorLeeuwarden
verkoper q.q.Dirck Claasen, geauthoriseerde curatoren overmetselaar
verkopertwee weeskinderen van wijlen Joachim Fransen, weduwnaar vanwielmaker
verkoperwijlen Taadts Feyckes, met consent van
verkoperAbraham Casarius, gehuwd met
verkopereen van de weeskinderen Janneke Joachims oud 23 jaren


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Verlaten, bij de1/2 huis
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
bewonerPyter Jochumswielmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperwijlen Jochum Fransenwielmaker


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0028r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0028r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0028r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Jochums wagenmaker


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: de zuidkant van de grote nieuwe sluis]1/3 huis en een woning erachter met schuur en loods
 
koper van 1/2Hein Riencx grootschipper276-25-00 GG
koper van 1/2Jancke Pyters
eigenaar van 1/3Hein Riencx, erfgenaamgrootschipper
eigenaar van 1/3Jancke Pyters, erfgenamen van
erflaterwijlen Pyter Jochums
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Frans Dirx
naastligger ten zuidenSimen Doncker
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde andere de erfgenamen van wijlen Piter Jochums


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Rienx


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Sioerts


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238r van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperDirck Sipkes c.u.200-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Claas Hayes*
naastligger ten zuidende kamer van Maartie Cornelis, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Rienks
naastligger ten westenAbe Sybes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat]
verkoperMaartie Cornelis, gehuwd met
verkoperJan Rienks


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarDirk Sipkes
gebruikerDirk Sipkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-043Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Dirk Sipkes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139v van 10 mei 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: Groot Verlaat]huis
 
koperJouckjen Andries, weduwe van132-21-00 GG
koperwijlen Jilderen Gowerts
naastligger ten oostenClaes Hayes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEbbe Sybes mr. kompasmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperSymen Jacobs Cuipergrootveerschipper


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Jilderen Goverts
gebruiker
opmerkingledig


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarwed. Govert Jylderens
gebruikerwed. Govert Jylderens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koper provisioneelJacob Folkerts 510-07-00 GG
naastligger ten oostenTabe Jansen
naastligger ten westenPieter Clases mr. kompasmaker
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. brouwer
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMayke Wybes Calff voor zich en haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Govert Jilderen


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0015va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koper finaalJacob Folkerts 510-14-00 GG
naastligger ten oostenTabe Jansen
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. brouwer
naastligger ten westenPyter Clases mr. kompasmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMayke Wybes Calff voor zich en haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Govert Jilderen


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-043 Rommelhaven 20Jacob Folkerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal09-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-043 Rommelhaven 20huis
eigenaarJacob Folkerts
gebruikerJacob Folkerts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Folkerts


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140v van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]huis
 
koperSjoerd Talma 136-00-00 GG
huurderYtje Hanses 0-12-00 CG
huurderwijlen Hendrik Everts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTaeke turfdrager
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg van de Voorstraat naar de Noorderhaven]
naastligger ten noordenJacob Folkerts turfdrager
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwerFraneker
verkoperYebeltje JellesFraneker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Sjoerd Talma koopt een huis waarin lange jaren met veel succes een tapperij is gedreven, in de Vooltjessteeg. Geen grondpacht. Ten O. een steeg, ten Z. Taeke turfdrager, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. turfdrager Jacob Folkerts. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendriks x Yebeltje Jelles, burgers te Franeker, voor 136 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0259v van 2 mrt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg, bij Groot Vallaet]huis en tapperij
 
koperEelke Bernardus, gehuwd met250-00-00 CG
koperKaetje Huiberts
naastligger ten oostensteeg (incorrect)
naastligger ten zuidenDoede Backer
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]
naastligger ten noordenJacob Folkerts
verkoperSjoerd Talmakoopman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0221v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]huis
 
koperPieter Scheltema herbergier55-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg (incorrect)
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Folkerts
verkoperEelke Bernardusbontwever


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Folkerts


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0110v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]huis
 
koperPhilip Gaude bontwever225-00-00 CG
huurderPhilip Gaude c.s.15-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg (incorrect)
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins
naastligger ten westensteeg [staat: Vooltjessteeg (incorrect)]
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Folkerts
verkoperPieter Scheltemaherbergier


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309r van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20Rommelhaven ZZ [staat: ten zuiden van de grote sluis]huis
 
koper provisioneelN. N. 526-00-00 GG
huurderJan W. van der Werff c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van Beemen
naastligger ten zuidende weduwe van Philip Gauda
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groot Verlaat]
verkoperLolkjen Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Rients [staat: Rienk] Michgiels Roorda, en als voogdes over hun dochter
verkoperMarijke Rients [staat: Michiels] Roorda


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0062r van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: dicht bij de grote sluis] in een steegwoning
 
koper van 1/2Claas Simons 12-00-00 GG
koper van 1/2Reinder de Groot briefbesteller
naastligger ten oostenJohannes van Beemen mr. pruikenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Scheltens
verkoper q.q.Johannes Alberts, gelastigde vantrekveerschipper op Franeker
verkoperde weduwe van Philip Gauda


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-040 Rommelhaven 20Jan Scheltes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0059v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 20achterRommelhaven ZZ [staat: wijk C-095 in een steeg bij de grote sluis]woning
 
koperHendrik van Beemen mr. schrijnwerker150-00-00 CG
huurderLinse Johannes c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Scheltes
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik van Beemen, mr. schrijnwerker, koopt een woning C-095, nu gebruikt door Linse Johannes c.u., nabij de grote sluis in een steeg, naast het huis en erf van Jan Scheltes. Geen grondpacht. Ten O. en Z. wd. Jan Claasen, ten W. de steeg, ten N. Jan Scheltes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-043 Rommelhaven 20Jan Scheltes2-10-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Wietske Herkes... geb 25 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Berendt Hendriks van Beemen... dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1858; wed. B. vB. gebruiker van wijk C-094, vroedvrouw, medegebruiker Hendrik van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Hendrik Beerends van Beemen... 1847, zv Berend vB., en Hendrikje Beidschat; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1847; gebruiker van wijk C-094, schoenmaker; medegebruiker is Berend van Bee men wed., vroedvrouw; eigenaar is Jan S. van der mei erven, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Jan Scheltes van der Mey... in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-094Rommelhaven 20Jan S van der Mey ervenBerend van Beemen wedvroedvrouw
C-094Rommelhaven 20Hendrik van Beemen schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 671Rommelhaven 20Jacob Pieters MetzelaarHarlingensluiswagterhuis (138 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Elisabeth Riedhoutoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-094; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-094Bij de Grote SluisDirk Jager24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
C-094Bij de Grote SluisElisabeth Riedhout30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-094Rommelhaven 20Jelte Jans van der Brug, overleden op 23 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 30 jr (geboren 27/9/1815), blikslager, overleden Rommelhaven C 94, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-094Rommelhaven 20Geertje Wiegers... Jans Timmer op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk C-094; Karel Jans en G.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 671C-094 (Rommelhaven)Daniel S. Hollengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 671C-089 (Rommelhaven)Foeke Foekenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 671Rommelhaven 20 (C-089)Foeke Foekens (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 20P.Moormankantoorbediende


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisM.Z.H. de Jong Meyer908


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Sluis 20A. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisA. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisM.Z.H. de Jong Meyer908


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisA. Brijder908Zand- en grinth., bevr., enz.


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 20A. (Albertus) Brijder


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 20rijksmonument 20630
  terug