Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 8 7-047 7-050 C-102 C-096
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 8naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021v van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de kolk tussen de verlaten]huis met mouterij
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Wybrens
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.burgemeester Dirck Willems Ketth, gelastigde van
verkoperDieuuer Jacobs, weduwe vanEnkhuizen
verkoperwijlen Albert Janssenmoutmaker


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031r van 24 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: naast de kolk bij de twee verlaten]huis, mouterij en loods met de kamer ten zuiden
 
koper provisioneelburgemeester Reyn Upkes 770-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperDieuuer Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansenmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis, mouterij en loods met een kamer terzijden naast de Colck tussen de twee verlaten, waaruit moutmaker Albert Jans versturven is, onlangs bij decreet ten proffijte van zijn weduwe Dieuuer Jacobs voor haarzelf en haar kinderen verkocht aan burgemeester Reyn Upckes voor 720 GG.


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de Kolk tussen beide Verlaten]huis
 
koperJochum Dircks, gehuwd met999-00-00 GG
koperTrijntie Arents
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Pyter Wybrands
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperFolckert Janssen Oly c.soc., erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Wybes, gehuwd met
erflaterwijlen Barber Hobbes


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-047Rommelhaven 8huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerBaucke Doedes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307r van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
koperFreerk Jansen c.u.600-00-00 CG
bewonerFreerk Jansen c.u.
naastligger ten oostenPietie Folkerts
naastligger ten zuidenAlbert wagenmaker
naastligger ten westenAlbert wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groote Sluys]
verkoperMarten Rozeekoopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-047Rommelhaven 8huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 8huis
eigenaarRein Anes nom. uxoris
gebruikerRein Anes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperAugustinus Pieters de Graaf, gehuwd metmr. wagenmaker1250-00-00 CG
koperHendrikjen Donker
naastligger ten oostenAukjen Melles
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westenWouter Arents
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperGrietje Johannes, gehuwd met
verkoperRein Anes Swaal, 2e echtgenoot
erflaterwijlen Freerk Jansen, 1e echtgenoot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pieters de Graef, mr. wagenmaker x Hendrikjen Donker koopt huis bij het Groot Vallaat. Ten O. Acke Melles, ten W. en Z. Wouter Arends, ten N. de straat. Gekocht van Grietje Johannes x Rein Anes Swaal, eerder wd. Freerk Jansen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 8huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-047 Rommelhaven 8Augustinus de Graaf, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 8huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0280r van 11 mei 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperRinske Doncker, gehuwd met678-14-00 GG
koperTiepke Gratema Almenum
naastligger ten oostenAcke Melles
naastligger ten zuidenWouter Arends
naastligger ten westenWouter Arends
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/2Hendrikjen Pyters Donker, weduwe vanwinkelier
verkoper van 1/2wijlen Augustinus Pyters de Graaf
verkoper van 1/2Jan Augustinus de Graafmr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinske Donker x Tjepke Gratama koopt sterk en fraai huis bij het Groot Vallaat, met een steeg ten O., waarin Wouter Arends en het pakhuis van erven Wytze Talma in- en uitgang hebben. Geen grondpacht. Ten O. Acke Melles, ten W. en Z. Wouter Arends, ten N. de straat. Gekocht van Hendrikjen Pyters Donker wv Augustinus Pieters de Graaf voor 1/2 en Jan Augustinus de Graaf, mr. zadelmaker voor 1/2, voor 678 gg. 14 st.


 


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0237r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: Noorderhaven bij de grote sluis]huis
 
koper door niaarAlbert Dirks mr. Timmerman525-00-00 GG
geniaarde koperSjoerd Andries, gehuwd met
geniaarde koperAmarenske Teyes
geniaarde koperDooitse Teunis, gehuwd met
geniaarde koperJohanneske Sierks
huurderLieuwe Willems c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHylke Dreyer c.s.
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenArent Wouters
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoperRinske Donker, gehuwd met
Tiepke Gratamakoopman


 


 


 


 


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0261r van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]1/3 huis
 
koperAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman395-00-00 CG
koperAntie Taekes
huurderMarten Dirks
huurderde vrouw van Albert
naastligger ten oostenAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten oostenAntie Taekes
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten westenWaling Jans
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperYttie Gerbens van der Veen, gehuwd met
verkoperGeert Olthofmoutmaker


 


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0069v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperLammert Albeda, gehuwd metmr. verver1150-00-00 CG
koperTrijntje Clases de Witt
huurderJan Jacobs c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenjuffrouw J. Dreyer
naastligger ten oostenjuffrouw R. Dreyer
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westenLieuwe Douwes* wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat]
verkoperAntje Taekes, weduwe van
verkoperwijlen Albert Dirksmr. timmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-048 Rommelhaven 8L Albarda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-050 Rommelhaven 8L Albada3-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Trijntje Klases de Witgeb 1755 Sneek, ovl 15 feb 1813 HRL, huwt met Lammert Albada, ovl wijk C-102; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Lambert Albada... eed af in handen van burg. P. Couperus op wo. 23 mei 1781. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-102, verwer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 voor glasemaken, quit. no. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-102Rommelhaven 8L Albada L Albada verwer


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-102Rommelhaven 8Lammert Albada, overleden op 19 juni 1823mr. verver/glazenmaker, wednr. Trijntje Klazes de Wit (ca. 1811 overleden: door haar ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan haar erfgenamen: zie ad a), man van Jantje Jacobus Schotanus (Grote Sluis C 102), vader van minderjarige Adam en Jacobus Lammerts Albada (uit 2e huwelijk), uit 1e huwelijk geen kinderen. Saldo fl. 269,42. - ad a: Welmoed (vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman), Antje (vrouw van Yzaak Vlink, burgemeester Sneek), wijlen Tamme, in leven mr. zilversmid (man van Trijntje Hoogland, binnenmoeder Stadsweeshuis Franeker, vader van Fredrik, bakkersknecht aldaar, Anna, dienstmeid aldaar en minderjarige Klaas Tammes de Wit) en wijlen Dirk Klazes de Wit (vader van Antje, vrouw van Willem Eelkes Wiringa, wolkammer Grotegaast/ Gr en Klaas Dirks de Wit, mr. wolkammer aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 en 47 van 12 apr 1824
adressoortbedraggebruik
C-102Rommelhaven 8provisionele en finale toewijzingfl. 1415uitmuntend huis C-102 en pakhuis daarachter
 
verkoperJantje Jacobs Schotanus
verkoperSjoerd van der Weide
verkoperWelmoed Klazes de Wit
verkoperDirk Hiddes de Vries
koperSjoerd Ates van Veen
koperRinske Bouwes Soete


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 659Rommelhaven 8Sjoerd Ates van VeenHarlingenwinkelierhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Rinske Bouwes Zoete... Veen op 9 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823 HRL. en Smallingerland, ook winkelierse 1864, ovl wijk C-102, dv Bauke Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Sjoerd Ates van Veen... BS huw 1823, huw 1838, ovl 1848; oud 53 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-102; VT1839; S.A. v. V. eigenaar van perceel nr. 659 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 707, huis ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-102Bij de Grote SluisSjoerd A van Veen53 jDragtenm, protestant, gehuwd, koopman
C-102Bij de Grote SluisRinske B Zoete49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-102Bij de Grote SluisTjerk Bruinsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisAte S van Veen16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisBouwe van Veen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisPieter S van Veen12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisCornelis van Veen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisFrouwkje van Veen14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisRinske Agema27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-102Rommelhaven 8Sjoerd Ates van Veen, overleden op 2 oktober 184862 jr, geboren Drachten 3/4/1786, overleden Rommelhaven C 102, koopman, man van Rinske Bouwes Zoete, winkeliersche, vader van Ate, mr. bakker, Bouwe, varensgezel, Froukje en minderjarige Pieter en Cornelis Sjoerds van Veen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 659C-102 (bij de Grote Sluis)wed. Sjoerd A. van Veenwoonhuis


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 144 van 9 jul 1874
adressoortbedraggebruik
C-102Rommelhaven 8koopaktefl. 4500huis C-102
 
verkoperKlaas Ebes (gehuwd met Froukje Tjerks Bruinsma)
koperGerrit Jans de Jong


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 659C-096 (Rommelhaven)Gerrit Jans de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4892Rommelhaven 8 (C-096)Gerrit J. de Jongwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 8T.Eskesmandenmaker
Rommelhaven 8A.Willekestimmerman


1947 - kentekenadresnaam
B-31948
Grote Sluis 8Arnold Willekes


1949 - kentekenadresnaam
B-36031
Rommelhaven 8aAlbertus Brijder


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Willekes & Zn.351Bouwbedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Willekes & Zn.351Bouwbedr.


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 8, HarlingenRommelhaven 8A. Willekes & zn.bouwbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 8A. (Arnoldus) Willekes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 8rijksmonument 20627


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4892Rommelhaven 8
  terug