Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 69
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 69 7-064 7-069 C-063 C-057
Naastliggers vanVoorstraat 69
ten oostenVoorstraat 71
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 18


1579 - weesboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 125 folio 672r van 4 feb 1579 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 69Hans de zoon van w. Hans Ulckes en Sybbel Epedr. bezit 1/12 part van het huis van Royer (Rogier) Jansz. (de Gavere) dat staat op de hoek van de Sint-Jacobstraat (later Catterug) bij de botterbrugge.


1586 - weesboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 124 folio 190r van 4 jul 1586 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 69His Emesdr., de vrouw van Royer (Rogier) Jansz (de Gavere) is overleden en hun kinderen zijn: Eme, Maycke en Hester. Royer stelt het huis op de hoek van de Sint Jacobstraat en Voorstraat als onderpand aan zijn kinderen.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Voorstraat NZ bij de Butterbruggrondpacht van 1-00-00 CG
 
koper provisioneelN. N. 14-21-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis en erf van Yeme Royers1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035r van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rogier Janssen


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Voorstraat NZ aan de westzijde van de Katterug3/4 huis
 
koperJan Rogiers, gehuwd met1050-00-00 GG
koperTrijntie Eelkes
koperJan Rogiers c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
bewonerJan Rogiers c.u.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Claes Rogiers
verkoper van 1/4Pieter Claesen, gehuwd met
verkoper van 1/4Anna Rogers
verkoper van 1/4Claes Tomas, gehuwd met
verkoper van 1/4Jenneke Rogiers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rogiers [de Gavere] x Trijntje Eelkes koopt 3/4 van het huis dat zij huren, nz. Voorstraat aan de wz. van de Catterug, en waarvan zij al 1/4 bezitten. Gekocht van Claes Rogiers [de Gavere], voor zichzelf voor 1/4, Pieter Claessen als man en voogd over Anna Rogiers [de Gavere] en met haar toestemming voor 1/4, en Claes Thomas x Janneke Rogiers [de Gavere] voor 1/4, voor 1050 gg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Catterugh]


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0135v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Sicke Johannis


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere c.soc.
naastligger ten oostenAntie Wabes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176v van 3 jul 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere
naastligger ten oostenAntie Wabes


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kinderen van Geertie de Gavere c.soc.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0089r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Voorstraat NZ hoek Katterughuis met turf-en kleerzolder en kelderkamers
 
koper door niaarvroedsman Lambartus de Gavere koopman1059-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperFeddrik Jeppesmr. bakker
huurderRoeloff van Randen c.u.102-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBroer Sytzes c.f.koopman
naastligger ten noordenMarten Rosee
verkoper van 1/2Anna Eysma, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/2Hessel Wiersma
verkoper van 1/2Catalina Eysma, gehuwd metKollum
verkoper van 1/2ds. Theodorus Vomeliuspredikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambartus de Gavere, mede vroedsman en koopman, koopt na niaar ratione sanguinis tegen Feddrik Jeppes, mr. bakker, een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Katterug. Ten O. de Katterug, ten Z. de Voorstraat, ten W. Broer Sydses c.s., ten N. Marten Rosee. Vrij in- en uitgang in de Katterug. Grondpacht 10 st. Gekocht van Anna Eysma x Hessel Wiersma te Dokkum voor 1/2, en Catalina Eysma x ds. Theodorus Vomelius te Kollum voor 1/2, voor 1059 gg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0123v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koperMarten Rosee, gehuwd metmr. zeefmaker1180-00-00 GG
koperJeltie Hui
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderRoelof van Randen 102-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBroer Sytzes c.s.
naastligger ten noordenMarten Rosee c.u.
verkopervroedsman Lambartus de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, mr. zeefmaker x Jeltien ? kopen een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Katterug. Ten O. de Katterug, ten Z. de Voorstraat, ten W. Broer Sytses, ten N. de kopers. Grondpacht 10 st. Gekocht van Lambartus de Gavere, mede vroedsman, voor 1180 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-064Voorstraat 69huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerMarten Rozee
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-064Voorstraat 69huis
eigenaarMarten Rozee
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072v van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Rosee


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries Rozee


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-064 Voorstraat 69huis
eigenaarMarten Rozee erven
gebruikerAndries Rozee
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-064 Voorstraat 69huis
eigenaarMarten Rosae
gebruikerAndrys Rosae
huurwaarde102-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0200v van 27 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis
 
koper door niaarAndrys Rosee winkelier1706-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metmr. wolkammer
geniaarde koperLijsbeth Jans Trompetter
huurderAndrys Rosee
naastligger ten oostenKatterug of Sint Jacobi straat
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenSimon Fockes
verkoperPieter RoosekoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Rose, winkelier, koopt na niaar ratione sanguinis tegen mr. wolkammer Otte Sybes Salverda x Lijsbeth Jans Trompetter, een wel ter nering staand huis wz. Katterug of St. Jacobistraat, tegenwoordig door hem c.u. gehuurd. Ten O. die straat, ten Z. de Voorstraat en diept, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. Simon Fockes q.q. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Pieter Roose, koopman te Amsterdam, voor 1706 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-064 Voorstraat 69Andries Rosee, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-064 Voorstraat 69huis
eigenaarAndrys Rosee
gebruikerAndrys Rosee
huurwaarde102-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-10-14 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0068r van 12 jul 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Voorstraat NZ op de westhoek van de Sint Jacobstraat of de zgn. Katterughuis met een woning daarachter
 
koper door niaarJan Brettel mr. ijzerkramer1650-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperTrijntie Jans, weduwe van
geniaarde koperwijlen Heere Dirksschipper
huurderHibbe Gabbes
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Abbes
verkoperAndries Roseijzerkramer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Brettel, mr. ijzerkramer koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Trijntie Jans wv schipper Heerke Dirks, een huis met een woning erachter, nz. Voorstraat/westhoek Sint Jacobsstraat. Nu bewoond door Hibbe Gabbes en de verkoper. Ten O. de Sint Jacobsstraat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. de Voorstraat, ten N. Fokke Abbes. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Andries Rose, ijzerkramer, voor 1650 gg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0326r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 69Sint Jacobstraat of zogenaamde Katterug, hoekhuis
 
koperGeeskje Jans Bretel [staat: Bertel] koopvrouw1200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenV. van der Plaats
naastligger ten noordenBoksma secretaris
verkoper q.q.Jarig J. van der Ley, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Sicco Popta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Bretel, weduwnaar van
verkoperwijlen Geertje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeske Jans Bretzel, koopvrouw, koopt een huis c.a. op de hoek v.d. Katterug of Sint Jacobsstraat. Ten O. die straat, ten Z. de Voorstraat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten N. de secretaris Binksma. De kopers moeten overnemen de ijzerkramerswinkel en op taxatie de goederen. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van wl. Jan Bretzel x Geertje Hendriks, voor 1200 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-072 Voorstraat 69Jan Cromwel


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0096r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Cromwel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-069 Voorstraat 69J Cromwel wed5-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Ernst van Assen... BS ovl 1811, huw 1829, huw 1840, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; gebruiker van wijk C-063, apothecar; eigenaar is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Hendrik Rink... en getrouwd ten selfden dage 20 may 1793 HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-063; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Jan O Cromwel... ijzerwarenhandelaar 1801-1811; BS geb en huw 1811, ovl 1820; wed. J.C. eigenaar en gebruiker van wijk C-063, ijzerkramer, 1814; (GAH204); eigenaar van wijk C-118, agterhuis, 1814. (GAH204); Johannes Jacobs ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-063Voorstraat 69Jan Cromwel wedJan Cromwel wedijzerkramer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 630Voorstraat 69Janneke BretelHarlingenijzerkramerschehuis (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Anna Rienksoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-063; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Jan Johannes Kerkhoven... Bretel; BS huw 1818, ovl 1842; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-063; VT1839; J.J.K. eigenaar van perceel nr. 1517 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 363, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-063VoorstraatJan Kerkhoven43 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, koopman in ijzerwaren
C-063VoorstraatAnna Rienks41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-063VoorstraatJohannes Kerkhoven20 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatHendrikus Kerkhoven18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatTheodorus Kerkhoven16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatWilhelmus Kerkhoven15 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatFranciscus Kerkhoven3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatMaria Kerkhoven13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatClara Kerkhoven11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatJanna Kerkhoven10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatGeertruida Kerkhoven7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-063VoorstraatHendrik Rink70 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, metzelaar


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-063Voorstraat 69Jan Johannes Kerkhoven, overleden op 19 juli 184246 jr, koopman, overleden Voorstraat C 63, man van Anna Rink, ijzerkramersche, vader van Johannes, timmermansknecht en minderjarige Henricus,/-? Theodorus, Wilhelmus, Maria, Clara, Janna, Geertruida en Franciscus Jans Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 196 en 206 van 3 mei 1843
adressoortbedraggebruik
C-063Voorstraat 69provisionele en finale toewijzingfl. 125huis en pakhuis C-063
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperKlaas Jans Gonggrijp


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-063Voorstraat 69Jacobus Schrage... in 1873, zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 630C-063 (Voorstraat)Barend Nathan de Hartoghwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3544C-057 (Voorstraat)Barend Nathan de Hartoghwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69B.N. de Hartogh de Vries, firmamanufacturen en mode-artikelen, corsetten


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4443Voorstraat 69 (C-057)fa. B.N. de Hartogh de Vrieswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 69E.H. Hartogjongens: 0, meisjes: 4
vrouwen: 0
damesconfectie


1914 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69L.B. Wiersmakoper-, zink- en blikwerkerij, rijwielen, gascomforen


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69firma de Jong & Wiersmarijwielen


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69L.B. Wiersmarijwielhandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 69L.B. Wiersma135loodgieter, handel in huishoudelijke artikelen


1918 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 69, HarlingenVoorstraat 69L.B. WiersmaMetallicus, magazijnverlichting, verwarming, koken door gas en petroleum


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 69 Lodewijk Wiersmakoperslager
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3300
Voorstraat 69 Titte de Jongambt. ter Secr.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 69 Ebo de Jongkoperslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 69J. Zijlstra Hzn.151Koffie, thee, kruideniersw., comest.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 69J. Zijlstra Hzn.692Koffie, thee, kruideniersw., comest.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Zijlstra Hzn.659Kruiden.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J. Zijlstra Hzn.659Kruiden.w.
  terug