Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 31 7-096 7-102 C-045 C-038


Huisnaam in: 1600
Gebruik:
Naam: het swarte schaep
Kwartier/wijk 7-096
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1670
Gebruik: pakhuis
Naam: de blauwe hand
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 31naamloze steeg ten oosten


 


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 31Voorstraat NZhuis, plaats en bakhuis
 
koperLeendert Cornelis c.u.lakenkoper1625-07-00 GG
bewonerPieter Cornelisbakker
bewonerPieter Lubberts
naastligger ten oostenGerbrandum Hebbaei
naastligger ten oostende erven van IJsbrant Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Tjebbe Tjebbes Popta
naastligger ten noordenburgervaandrig Taecke Taeckes Lauta
verkoperde erfgenamen van Arien Tyercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeenert Cornelis [Croddenbos], lakenkoper, koopt huis, plaats en bakhuis, nz. Voorstraat, bewoond en gebruikt door bakker Pitter Cornelis en Pieter Lubberts. Ten O. Gerbrandus Hebbaeus en erven IJsbrant Pieters, ten W. erven Tjebbe Tjebbes Popta, ten Z. de Voorstraat, ten N. de vaandrig Taecke Taeckes Lauta. Het schoenmakersgereedschap van Pieter Lubberts en de oven van Taecke Lauta worden niet mee verkocht. Met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van erven Arien Tyerx, voor 1625 gg.


 


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020v van 11 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 31Voorstraat1/2 huis genaamd de Blauwe Handt
 
koperde heer burgemeetser Jellius Wetzensius, en855-05-00 GG
dr. Dominicus Wringersecretaris
naastligger ten oostende erfgenamen van Francina Kyl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Jacob Jacobs Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Dirk Fransen Visscher


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 31Voorstraat NZ bij het Raadhuis alwaar de Blauwe Handt in de gevel staat1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 850-01-00 GG
naastligger ten oostendr. Bechius
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende weduwe van Jacob Popta
naastligger ten noordenhet huis genaamd Bremen
verkoperde erfgenamen van oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
Aeltie Dirx Harderwijck


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-096Voorstraat 31huis
eigenaarPieter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-096Voorstraat 31huis
eigenaarPieter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-8-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-096 Voorstraat 31huis
eigenaarPyter Voordewijns erven
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-096 Voorstraat 31huis
eigenaarerven Pieter Voordewijns
gebruikerHidde Lieuwes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0108v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 31Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperGrytje Jans, weduwe van1500-00-00 CG
koperwijlen Yge Hebbes Tjesma
huurderLieuwe Hiddes 70-00-00 CG
huurderMarijke Yges Tjesma
naastligger ten oostenJohannis Taekes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Heimans
naastligger ten noordenArjen Teunis Blok
verkoperAdriaan Watses Backermr. bakkerTerschelling


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-096 Voorstraat 31Lieuwe Hiddes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-096 Voorstraat 31huis
eigenaarGrytie Jans
gebruikerLieuwe Hiddes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248r van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 31Voorstraat NZ bij de Raadhuispijphuis
 
koperAdam Roerich 3300-00-00 CG
koperSamuel Roerich, broeders
naastligger ten oostenJacob Norel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenH. Heimans
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperMayke Yeges Tjesma, weduwe van
wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredrik Dodenhuizen, mr. slager x Catharina Aleida Burman, kopen na niaar rat. sanguinis tegen Adam en Samuel Roerich, gebroeders


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0086r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 31Voorstraat NZ1/2 huis, slagerij en erf
 
koper door niaarJacob Dodenhuizen, vertegenwoordigd door900-00-00 CG
koper q.q. door niaarburgemeester Johannes Frank, geauthoriseerde curator
koper q.q. door niaarAbe Hilwerda, geauthoriseerde curatoren overmr. bakker
eigenaar van 1/2Jacob Dodenhuizen
geniaarde koperPieter Tjepkesmr. slager
huurder en bewonerCornelis Pieters Kuiper mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHermanus
verkoperPetronella Dodenhuizen, gehuwd met
verkoperJelke Tjietsesleerlooier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dodenhuizen koopt, na niaar ratione sanguinis, een 1/2 huis en erf nz. Voorstraat. Ten O. Norel, ten W. de burger-luitenant, ten N. P. Hannema. Gekocht van Petronella Dodenhuizen, vrouw van Jelke Tjiedses.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-105 Voorstraat 31Jacob Doodenhuis, 38 jaar, gehuwd


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-102 Voorstraat 31Jacob Dodenhuizen4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-045Voorstraat 31Jacob/Jacobus Frederiks Dodenhuis/Doodenhuissen... in 1810 kamerhuur; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, BS geb 1811; erven J.J. eigenaar van wijk C-045; gebruiker Jelte D. Jager, slager, 1814. (GAH204); J.D. van HRL, ende Jannetje van Dasselaar van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-045Voorstraat 31Jelte Dirks Jager... meester slager in 1829, zv Dirk Willems J, en Antje Jeltes; BS huw 1814, ovl 1829; gebruiker van wijk C-045, slager, eigenaar is J. Dodenhuis erven, 1814. (GAH204); geb 11 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-045Voorstraat 31J Dodenhuis ervenJelte D Jager slager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 578Voorstraat 31Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarpakhuis en erf (150 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 578C-045 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 578C-038 (Voorstraat)Sijbren B. Bospakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4522Voorstraat 31 (C-038)Jeep van der Schootwoonhuis en bergplaats


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 31Maurits Parfumeur130Magazijn 'De Zon'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 31 Maurits Parfumeurmanufacturier
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 4000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31Maurits Parfumeur130Mag. "De Zon"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31Maurits Parfumeur130Mag. "De Zon"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. De Zon


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. De Zon


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. de Zon


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31M. Parfumeur130Mag. de Zon


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 31N.Alkemamanufacturier


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 31Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Nic. Alkema Hzn.807Mag. de Zon


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstrN. Alkema Hzn2807Mag de Zon
  terug