Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 42 7-136 7-141 C-165 C-157
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 54 7-142 7-146 C-203 C-152


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: de aardappelbeurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1640
Gebruik:
Naam: het amelander wapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: het amelander wapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1669
Gebruik:
Naam: het amelander wapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1669
Gebruik:
Naam: het amelander wapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1895
Gebruik: café (v/h aardappelbeurs)
Naam: de koophandel
Kwartier/wijk C-157
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 42naamloze doorlopende steeg ten westen
Noorderhaven 54naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZjaarlijkse renten uit het huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenMinne Claesses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Jan Broers
naastligger ten noordenN. N.
crediteurdr. Dirk Fogelsangsecretaris van Franekeradeel
verkoper q.q.Jan Jansen Scherenburch, curator overwachtmeester
verkoperJan Haentjes Lamkama


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 feb 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Vismarkt, bij dehuis daar het Amelander Wapen uitsteekt
 
koperN. N.
naastligger ten oostenGrittien Andries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJantien Taekles
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Andries Rinties, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Andries Rinties als geauthoriseerde curator over) de nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns, een huis bij de Vismarkt, daar het Amelander Wapen uytsteeckt, op de Noorderhaven. Ten O. Griettien Andries, ten W. Jantien Taekles, ten N. de straat of haven.


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ [staat: haven strekkende zuidwaarts tot aan de loods van Sibren Suiriger]huis en gebouw
 
koperRein Cornelis, oom en voorstander800-00-00 GG
koperTierdt Lolckes, oom en voorstander
koperClaes Sipkes, ooms van en voorstanders over
koperde kinderen van hun zuster Neeltie Jans, erfgenaam
koperAeltie Jans, erfgenaam
koperStyntie Jans, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Claeske Teeckes
naastligger ten oostenGrietie Andries
naastligger ten zuiden*Sibren Suirger
naastligger ten westenJantien Taeckles
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperJohannes Dircx, gehuwd met
verkoperWyts Jacobs


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZhuis waar het Amelander wapen uithangt
 
koperTiberius Templar, gehuwd metkoopman1350-00-00 GG
koperMagdalena Oliphiers
naastligger ten oostenGritie Andris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis waar de Witte Zon uithangt van Trintie Siouma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperReyn Cornelis
verkoperTiaard Lolckes
verkoperClaes Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar, koopman x Magdalena Oliphiers koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Amelander Wapen' uithangt. Ten O. Grietie Andries, ten W. het huis 'de Witte Zon' nu van Trintie Siouma, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Reyn Cornelis, Tiaard Lolckes en Claes Sipkes, voor 1350 gg.


 


 


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ ten zuiden van het huis waar Enchuisen uithangtnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper2236-10-08 GG
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Lijsbeth Elias


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper2236-10-08 GG
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schut
naastligger ten zuidenVulthetus Jelgersma
naastligger ten westenTeede Joris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van Lijsbeth Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibold Andrys, wydschipper x Jisk Gatties koopt een nieuw huis, zz. Noorderhaven, waar 'Enkhuizen' uithangt, met het huis dat ten Z. staat, en dat eerder door Neeltie Bauckes bewoond werd. Ten O. Jan Sioerds Schut, ten W. Taede Joris, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Lijsbeth Elias?, voor 2236 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005va van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
kopervroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, gehuwd met200-00-00 CG
koperMaertie Alberts
naastligger ten oostenReynert Huyberts stadsmakelaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Johannis Quicklenborg
naastligger ten noordenNoorderhaven
Ulbe Cornelis, curator overmr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZkeuken
 
kopervroedsman Jacobus Sprottinga, gehuwd met225-00-00 CG
koperMaertie Alberts
naastligger ten oostenReiner Huiberts
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga c.u.
naastligger ten zuidenburgemeester Dirk Sjoerds Bierma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJacobus Sprottinga
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapothekerAmsterdam
verkoperHeiltie Fransen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jacobus Sprottinga, mede-vroedschap x Maertie Alberts koopt een keuken, zz. Noorderhaven. Ten O. de verkoper en Reiner Huyberts, ten W. een openbare steeg, ten Z. wd. Pieter Sjoerds Bierma, burgemeester, ten N. de koper. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, voor 225 cg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarDaniel Eyberts, gehuwd metmr. bakker1000-00-00 CG
koper door niaarClaeske Goslinghs
geniaarde koperClaas Acker, gehuwd metmr. chirurgijn
geniaarde koperGrytje Reyers
afgewezen niaarnemeroud burgemeester Joannes Quicklenborgwijnkoper
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper, en een ducaat voor elk van de vijf kinderen
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Huyberts stadsmakelaar
naastligger ten zuidenhet huis van hopman Klinkhaamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud-burgemeester Quicklenborgh
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Jacob Gerbens Sprottinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Eiberts, mr. bakker, koopt als gelastigde van Claeske Goslings, na niaar ratione sanguinis tegen Claas Acker, mr. chirurgijn x Grietje Reyers, een mooi huis met put en back, nz. Noorderhaven. Met beschrijving van het huis. Ten O. wd. Reyner Huiberts, stadsmakelaar, ten W. een openbare steeg en burgemeester Quicklenburg, ten Z. het aan de hopman Clinkhamer verhuurde huis, ten N. die haven. Gekocht van Jacobus Sprottinga, vroedschap, voor 1000 cg. en voor zijn vrouw en 5 kinderen elk 1 ducaton. N.B. Er is ook geniaard ratione vicinitatis door burgemeester Johannes Quicklenburg [die op Vismarkt 1 woont].


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pieter Donker
gebruikerwed. Pieter Donker
opmerkingpauper
7-142Noorderhaven 54huis
eigenaarSibout Andries cum socio
gebruikerSibolt Andries cum sociis
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pieter Donker
opmerkingpauper
7-142Noorderhaven 54huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerSibolt Andries cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
opmerking1720 den 19 juny wegen sybolt andris voor de helft ontfan 5-18-0
opmerkingden selven dytto wegens marten andris voor de helft onfang 5-18-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pyter Donker
gebruikerwed. Pyter Donker
opmerkingpauper
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarSybout Andries erven cum soc.
gebruikerPyter Feddes cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-17-00 CG


 


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarktsbrughuis
 
koperHinke Jansen Jongma, ongehuwde dochter van1300-00-00 CG
Jan Jansen Jongmakoopman
naastligger ten oostende heer Johannes Wetsens secretaris
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenheer Johannes Wetsens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Pyters Donker mede vroedschapkoopman


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarSybout Sierks
gebruikerSybout Sierks
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerPyter Alefs
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-142 Noorderhaven 54Gerrit Alberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarIJsbrand Sierks
gebruikerIJsbrand Sierks
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarburgem. Jelgersma
gebruikerGerrit Alberts cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperAge de Haas, gehuwd metexecuteur558-07-00 GG
koperDirkjen Sopingius
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLieve Siverds de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHinke Jans Jongma, weduwe van
verkoperwijlen IJsbrand Sierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, executeur x Dirkjen Sopingius kopen sekere heerlijke huisinge c.a. aan de zuidkant van de Noorderhaven omtrent de Vismerkt. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Taeke Stephanus, ten Z. Huige Gerrits, ten W. koopman Lieve Siverds de Bruin, ten N. de straat en haven. Vrije in- en uitgang, op- en afslag door de steeg ten westen, naar de haven en naar de Voorstraat. Verkocht door Hinke Jans Jongema wv wl. IJsbrand Sierks Hornstra, voor 558 gg. en 7 st.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperEdsger Hyltjes de Haan, gehuwd metschipper1410-00-00 CG
koperDoetje Abes
naastligger ten oostenhet pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Huigens
naastligger ten westenLieuwe de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAge de Haas, gehuwd metexecuteur
verkoperDirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdsger Hyltjes de Haan, schipper x Doetje Abes kopen een huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus, ten Z. erven Dirk Huigens, ten W. Lieuwe de bruin, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Age de Haas, executeur x Dirkje Sopingius voor 1350 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ huis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
huurder benedenHaring Gonggrijp 50-00-00 CG
huurder bovenJan Reinders 20-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra
burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
burgemeester Barend van der Meulen, curator
Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (b) huis zz. Noorderhaven, achter perceel (a), beneden en boven verhuurd. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. perceel (a), ten W. de burgemeester S. Schaaff, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-150 Noorderhaven 42wed J van Slooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-141 Noorderhaven 42S van Slooten wed4-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Sipke Jaenes van Slooten... f. 54:11:0 wegens geleverde garens, kwit. no. 24, 13 nov 1764. (GAH1094); rven S. vS. eigenaar van wijk C-165; gebruiker Tjeertje van Slooten, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-141; gebruikers Jan Minnes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Tjeertie Zipkes van Slooten... ovl 12 nov 1839 HRL, ongehuwd, dv Sipke Janus vS, en Maaike Jacobs Kok; BS ovl 1839; gebruiker van wijk C-165, winkeliersche; eigenaar is erven Sipke van Slooten, 1814. (GAH204); T. v. S. eigenaresse van perceel nr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-165Noorderhaven 42Sipke van Sloten ervenTjeertje van Sloten winkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 546Noorderhaven 42Tjeertje van SlootenHarlingenwinkelierschehuis en erf (115 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 556Noorderhaven 54Harmanus HarmensHarlingenzeehandelaarstal (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Anske Jacobs Dijkstrageb 3 nov 1811 HRL, zv Jacob Dirks en Atje Anskes, huwt met Anna Arends Frank op 14 nov 1839 HRL, pakhuisknecht, BS geb 1811, huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Antie Vrankoud 31 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Cornelia Verwerdaoud 28 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Geertruid van Hagenoud 61 jaar, geb Elbersen (?) en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Hillebrand Verwerdaoud 62 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-165 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Maaike Obbes van der Schuitgeb 1777 Heeg, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Hilbrand Ferwerda, winkelierse in 1850, N.H., dv Obbe vdS. en ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 F- 40; oud 63 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Sjoerd Reekersoud 28 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-165; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-165NoorderhavenHillebrand Verwerda62 jWoudsendgezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
C-165NoorderhavenMayke van der Schuit63 jHeeggezin 1, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenObbe Verwerda26 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenHidde Verwerda24 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenCornelia Verwerda28 jWoudsendgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenKlaske Verwerda16 jWorkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenSjoerd Rekes [Reekers]28 jIJlstgezin 1, m, protestant, ongehuwd, smidsknegt
C-165NoorderhavenAnske Dijkstra28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenAntie Vrank31 jMenaldumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenLuitsen de* Boer31 jSneekgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeilmakersknegt
C-165NoorderhavenAmtje Siegman29 jJouregezin 3, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenJohs. de Boer3 jWoudsendgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenTjietske de Boer4 jWoudsendgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenReinskje de Boer1 jWoudsendgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenGeertruid van Hagen61 jElberfeldgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 546C-165 Tjeertje van SlootenHarlingenaanmerkelijke verbetering en tot eene herberg ingerigt


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 546C-165 Pieter TuinhoutHarlingende gevel vernieuwd en van binnen verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-165Noorderhaven 42Jannegje Agos Wijngaarden, overleden op 13 september 18465 1/2 mnd (geboren 11/4/1846), overleden Noorderhaven C 165, dochter van Ago Wijngaarden, kastelein en Ypkje Schat, zuster van minderjarige Maria-Cornelia, Corina-IJsbrandina en Cornelis Agos Wijngaarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Antje Siegman... HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Luitjen/Luitzen de Boer... A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 546C-165 (Noorderhaven )Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis
Sectie A nr. 556C-203 (Noorderhaven )Cornelis Harmens en mede eig.wagenhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
C-165Noorderhaven 42Een huis en herberg met erf c.a., de Aardappelbeursm waarin jaren de kasteleinsaffaire met goed succes wordt gedreven en de Aardappelbeurs wordt gehou aan de zuidkant der Noorderhaven, bewoond door den heer P. de, Raadt. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2526..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888C-152 (Noorderhaven)Cornelis Harmens en medeëig.woonhuis en wagenhuis
Sectie A nr. 546C-157 (Noorderhaven)Gerben de Haan en vrouwwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 42Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Douwe Memerda een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 157 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
C-165Noorderhaven 42Huis en herberg, waarin vergunning, vroeger de aardappelbeurs, thans café de koophandel, met erf c.a. aan den zuidkant van de Noorderhaven, in huur bij d.b., memerda. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 42, HarlingenNoorderhaven 42D.B. MemerdaKoophandel, decafé


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 546Noorderhaven 42 (C-157)Cornelis Douwes Molenaarwoonhuis
Sectie A nr. 3888Noorderhaven 54 (C-152)fa. Harmens (en Zoon)woonhuis en pakhuis


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 42Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Memerda)


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42J. Wagenmakers75Caf&ecaute;, Sleepagent


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42J. Wagenmakers104Café, sleepagent


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 42 Jan Wagenmakerszetkastelein
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42S. Groeneveld153Café "De Koophandel"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42S. Groeneveld153Café "De Koophandel"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groeneveld153Café


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groeneveld153Café


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groenveld153Café


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 42P. de Jongbakkersknecht
Noorderhaven 42W.Keikesass. zuivelfabriek
Noorderhaven 42G.S.Steinvoortekastelein


1928 - kentekenadresnaam
B-12768
Noorderhaven 42Jan Christiaan Visser


1937 - kentekenadresnaam
B-23859
Noorderhaven 42Andries Jellema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenOuthuyse370


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 42H. (Harmen) Heida


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 42beeldbepalend pand5 van 10
  terug