Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 50,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 50 7-141 7-145 C-161 C-153a
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 50naamloze steeg ten oosten
Noorderhaven 50naamloze steeg ten westen


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0126r van 2 feb 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt waar de Jeneverboom uithangthuis
 
koperDirk Dirksen Mok, gehuwd met2100-00-00 GG
Doetie Pieters
naastligger ten oostenIJsbrandt Aarnts
naastligger ten zuidenals huurders de erven van Watze Hendriks
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Gelder
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten westenhet pakhuis van Jeltje Tonis Vrijthoff
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAdam Jansen Gipson


 


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZhuis
 
koperBaltus Casparus mr. chirurgijn750-00-00 GG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobus Goslinghs
naastligger ten westenJurjen Bodendijck mr. koekbakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenN. N.
huurderSimon Cornelis mr. schoenmaker70-00-00 CG
verkoperHemcke Jacobs, weduwe van
wijlen Arjen Ieses Snelschipper (smal-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Casparus, mr. chirurgijn koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg en de burgemeester Jacobus Goslings, ten W. Jurjen Bodendijck, ten N. de Noorderhaven. Het huis is nu verhuurd aan Simon Cornelis, mr. schoenmaker. Gekocht van Remck Jacobs wv Arjen Ieses Snel, smakschipper, voor 750 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerWillem Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarSybolt Andries
gebruikerWillem Jans cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720
opmerking1720 den 17 july voort jaer door johannes ... betaelt 3-0-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerBaukjen Jans cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50pakhuis
eigenaarburgemeester Gonggrijp
gebruikerburgemeester Gonggrijp
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ tussen de Raadhuis- en de Vismarktsbrughuis
 
koperGerrytje Simons, weduwe van353-07-00 GG
wijlen Sjouke Sjoukesschipper
naastligger ten oostenhet pakhuis van L. de Bruin
naastligger ten zuidenWiltetus Hendriks
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Sjoukes schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjietske Baltus, gehuwd met
Harke Seerpsoud varenspersoon


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-152 Noorderhaven 50Jan Schiere
7-152 Noorderhaven 50Gerlof Schiere, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-145 Noorderhaven 50J Wassenaar3-00-00 CGpakhuis en kamer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Age Sybrens Hollander... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1838, ovl 1854; gebruiker van wijk C-161, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Jan Schiere, pakhuis, wijk C-161, 1814. (GAH204); A.S.H., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Cornelis Schiere... van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-161Noorderhaven 50Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-161Noorderhaven 50Age Siebrens Hollander sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 554Noorderhaven 50Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Benen de Boer... HRL 1851 wijk A-032, wijk D-169; oud 35 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-161; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-161NoorderhavenJan de Boer35 jNoordwoldem, protestant, gehuwd, schipper
C-161NoorderhavenJantie de Vries43 jStavorenv, protestant, gehuwd
C-161NoorderhavenAlbert de Boer6 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
C-161NoorderhavenHans de Boer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Cornelis Acronius... Vst 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jantje Hanses de Vries... wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 554C-161 (Noorderhaven )Jan van Schouwenburgpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven 50 (C-153)Adolphus Augustus Snijder
  terug