Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 66,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 66 7-148 7-152 C-154 C-146
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 66, HarlingenNoorderhaven 66Haan, Simon deAfbeelding van een haanIn de huis- en woonregisters van de Gemeente Harlingen (GAH 204) staat in 1814 als bewoner/eigenaar van wijk C no. 154 (tegenwordig Noorderhaven 66) vermeld: Simon de Haan, schipper.


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis waar het Haentje op de Stock staat
 
koperrector Olphardus Belida, gehuwd met GG 1200:00:00
Anneke Sybema
verpachter grond de Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderDoecke Scheltes c.u.
naastligger ten oostensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopersecretaris dr. IJsbrandus van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Haentje op de Stock' staat. Ten O. en W. de verkoper. Gekocht van Isbrandus van Viersen.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0136v van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachter
 
koperPals Bauckes burgerbrouwerGG 250:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderDoeke Scheltes
naastligger ten oostende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang zuidwaarts
naastligger ten westende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastliggerde heer Hillebrants
verkoperrector Olphardus Belida
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPals Bauckes, brouwer, koopt huis, plaats en loods zz. Noorderhaven, alwaer het haentie op de stock staet, nu bewoond door Doeke Scheltes. Ten O. en W. secretaris van de rekenkamer van Friesland dr. Isbrandus van Viersen. Bezwaard met in- en uitgang door de steeg voor de heren Viersen en Hillebrants, begerechtigd met in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Aangewandeld van rector Olphardus Belida, met bijbetaling van 250 GG.


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis, loods, plaats en bierkelder
 
koperClaas Fransen Visscher, gehuwd metGG 857:00:00
Anneke Sas
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenhet achterhuis van Frans Templar
naastligger ten zuidensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende heer Hillebrants
naastligger ten westenhet gekochte huis van Jurien Sieborgh
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperPalse Bauckestichelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Fransen Visscher x Anneke Sas koopt huis, loods en plaats, met een bierkelder eronder, zz. Noorderhaven en genoemd 'de Olde Haan op de Stock'. Ten O. het achterhuis van Frans Templar, ten W. Jurrien Syborgh, en met vrije in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat langs het huis van de heer Hillebrants en onder dit huis door, naar de Noorderhaven. Gekocht van tichelaar Pals Bauckes, voor 857 gg.


 


 


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 347r van jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 66Walingh Jansen Grauda, hopman, koopt huis met kelders, loods en plaats, zz. Noorderhaven, genaamd 'het Haentje'. Ten O. Jan Willem Vosma, ten Z. vroedsman Lammert de Gavere, ten W. schipper Bente Gosses, ten N. de haven. Met uit- en ingang naar de Voorstraat langs de steeg bij het huis van Arjen van Hemert, die door de steeg onder dit huis naar de Noorderhaven mag gaan. Gekocht van Elske Aerndts x Fedde Boele(n)s, als erfgenaam van haar moeder Hylckien Foppes, die erfgenaam was van Claes Fransen Visscher.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-148 Noorderhaven 66huis
eigenaarwed. Jacob Donker
gebruikerwed. Jacob Donker
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-148 Noorderhaven 66huis
eigenaarwed. Jacob Donker
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0082r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis loods plaats kelder
 
koperJan Hendrix c.u.schipper (grootveer-)CG 780:00:00
toehaakeen zilveren lepel
naastligger ten oostende erven van Jacob Meiles
naastligger ten zuidenburgemeester Bierma
naastligger ten westenburgemeester Corver
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLijsbeth Jacobs Donker cum matre


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-148 Noorderhaven 66huis
eigenaarJan Overzee
gebruikerJan Overzee
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0178v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis
 
koperSierk Geitiebaen, gehuwd metschipper (smak-)CG 2050:00:00
Aefke Gerryts
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Bierma
naastligger ten zuidensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Bierma
naastligger ten westenJan Coedirk
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkopervroedsman Jan Overse, gehuwd met
Janke Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Geitiebaan, smakschipper x Aeffke Gerryts koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. wd. burgemeester Bierma, ten W. Jan Codercq, ten N. de straat en haven. Met recht op vrij in- en uitgang etc. naar de Voorstraat, door de steeg langs het huis van wl. Andries Harings. De eigenaars van dat huis hebben ook het recht om door die steeg, onder dit verkochte huis door, naar de Noorderhaven te gaan. Gekocht van vroedsman Jan Overzee x Janke Symons, voor 2050 cg en 6 zilveren lepels tot een verering.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-148 Noorderhaven 66huis
eigenaarSierk Geitiebaan
gebruikerSierk Geitiebaan
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-148 Noorderhaven 66Sierk Geitjebaan, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 01:10:00


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-148Noorderhaven 66wed. wed. Sierk Geytjebaanbreydster£ 006-16-0£ 1bestaet geringh


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0180r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis
 
koperYede Jans, gehuwd metCG 1100:00:00
Rinske Reinders
naastligger ten oostende heer Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidende heer Hendrik Schaaf
naastligger ten westen[als huurder] vroedsman Altena
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAefke Gerryts, weduwe van
wijlen Sierk Geitjebaan, en als voogd van haar zoontje
Sybren Sierx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Jans [de Groot] x Rinske Reinders koopt een huis zz. Noorderhaven, met in- en uitgang etc. van en naar de Voorstraat, in de steeg langs het huis van erven Andries Harings, die ook het recht hebben om door die steeg onder dat huis door, naar de Noorderhaven te gaan. Zie koopbrief van 26 en 30 okt 1732. Ten O. en Z. Hendrik Schaaf, ten W. de vroedsman Altena, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aefke Gerryts wv Sierk Geitjebaan, voor haarzelf en als moeder van haar kind Sybren Sierx, voor 1100 cg.


 


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0080v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis
 
aanhandelaarMinne Feddes burgerschipper (schuit-)CG 0:00:00
naastligger ten oostende heer Schaaff
naastligger ten zuidende heer Schaaff
naastligger ten westenPyter de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRinske Reinders, weduwe van
wijlen Yede Jans de Groot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Feddes, schuitschipper, ruilt zijn huis op de Lanen tegen dit huis. Ten O. en Z. Syds Schaaff, ten W. Pyter de Bruin, ten N. de straat en de haven. Dit huis was van Yede Jans de Groot.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis
 
koperAnthoni Vink hovenierCG 821:00:00
naastligger ten oostende heer Schaaf
naastligger ten zuidende heer Schaaf
naastligger ten westenvroedsman Pieter de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMinne Feddesschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink, hovenier, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. de heer Schaaf, ten W. vroedsman Pieter de Bruin, ten N. de straat en haven. Met in- en uitgang etc. door een steeg naar de Voorstraat, langs het huis van Andries Harings. De eigenaars van dat huis hebben ook het recht om door die steeg onder het gekochte huis door naar de Noorderhaven te gaan. Gekocht van schuitschipper Minne Feddes, voor 821 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0011r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan Symons de Haan, gehuwd metschipper (kof-)CG 1278:00:00
Mayke Abes
naastligger ten oostenS. Schaaff
naastligger ten zuidenS. Schaaff
naastligger ten westenP. de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAnthoni Vinkhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons de Haan, kofschipper, x Mayke Abes, koopt het huis. Ten O. en Z. Syds Schaaff, ten W. P. de Bruin, ten N. de straat en haven. Met in- en uitgang naar de Voorstraat door de steeg van het huis van Andries Harings, die ook het recht heeft om door de steeg onder dit verkochte huis door, naar de Noorderhaven te gaan. Gekocht van hovenier Anthoni Vink.


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-159 Noorderhaven 66Sijmon de Haan
7-159 Noorderhaven 66Mink, 40 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-152 Noorderhaven 66Symon de HaanCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Hylke Hendriks Prins... in handen van burger M. Bos als Commissaris, op 1 feb 1802. (burgerboek); wed. H.P. gebruiker van wijk C-154; eigenaar en medegebruiker is Simon de Haan, schipper, 1814. (GAH204); H.H.P. en Maayke Simons de Haan, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Simon Jans de Haan... geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Jantje P. ; eigenaar en gebruiker van wijk C-154, schipper, medegebruiker is Hielke Prins wed., 1814. (GAH204); S.J. dH. en Jantje Pieters, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-154Noorderhaven 66Simon de Haan Simon de Haan schipper
C-154Noorderhaven 66Hielke Prins wed


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-154Noorderhaven 66Jantje Pieters, overleden op 7 december 1822wed. Simon Jans de Haan (Noorderhaven-Z C 154), moeder van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Boon, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 569Noorderhaven 66Hilbrand FerwerdaHarlingenblauwverwerhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Catharina S Bleekeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-154; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Hendrik Fluks... 1831, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Hette Ruurds Brouwer... Johannes en Simkje Hettes; BS huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1856, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk E-167; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersbaas, wijk C-157; VT1839; H.R.B. eigenaar ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-154NoorderhavenHendrik Fluks32 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, grofsmid
C-154NoorderhavenCatharina S Bleeker29 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-154NoorderhavenFrans Fluks5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-154NoorderhavenSikke Fluks3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-154NoorderhavenSietske Fluks7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
C-154Noorderhaven 66provisionele en finale toewijzingfl. 955huis C-154
 
verkoperHenderikus Fluks
koperBartle Willems van der Meer


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-154Noorderhaven 66Abe Bartels van der Meer, overleden op 18 augustus 18464 mnd (geboren 2/4/1846), overleden Noorderhaven C 154, zoon van Bartle Willems van der Meer, beurtschipper en Catrina Esveld, broer van minderjarige Catriena-Margretha, Hendrik, Willem en Klaaske Bartels van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-154Noorderhaven 66Abe Bartels van der Meer, overleden op 8 augustus 18486 mnd (geboren 14/1/1848), overleden Noorderhaven C 154, zoon van Bartle Willems van der Meer, beurtschipper en Catharina Esveldt, broer van minderjarige Catharina, Hendrik, Willem en Klaaske Bartels van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Grietje Jaarsma... huwt met Johannes Groenewoud, N.H., dv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 569C-154 (Noorderhaven )Bartle W. van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 569C-146 (Noorderhaven)De Firma P. & S. Rendorpwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 66Oud Harlingen Magazine 1990A. Dekker Noorderhaven C 146 opende groothandel in bouwmaterialen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 569Noorderhaven 66 (C-146)Pieter Westerhuis


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 66J.L. v. Loon151Touwslagerij "Welgelegen"


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 66wed Jacob L. van Loontouwslager
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 66K.Faberexportslager
Noorderhaven 66D. van Wierslager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 66rijksmonument 20591


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 569Noorderhaven 66
  terug