Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 80
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 80 7-154 7-157 C-149 C-139


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: java
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 80
ten oostenNoorderhaven 82
ten zuidenVoorstraat 35
ten westenNoorderhaven 78
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 80naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0015r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllert Auckes


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342r van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Dircx


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135v van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0264r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Allert Auckes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051r van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Allerts
naastligger ten noordensteeg achter naar de haven strekkende


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] bij het raadhuis, recht achter en aan het huis van apotheker Gerrit Pietershuis en plaats
 
koperWijntien Aleffs c.u.1040-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weeskinderen van Isbrant Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRixt Tiercks mede voor haar uitlandige zoon, weduwe van
verkoperwijlen Obbe Geerties
verkoperGeertie Obbes mede voor zijn uitlandige broeder, erfgenaam van
verkoperzijn wijlen vader Obbe Geerties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyntien Aleffs c.u.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZhuis
 
koperGattie Gerbens c.u.1753-21-00 GG
huurder voor 6 jarenN. N. 65-00-00 GG
naastligger ten oostenAntoni Arenburgh
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambartus Theodori
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWyntien Alefs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGattie Gerbens c.u. kopen een huis zz Noorderhaven. Ten O. Antoni Arenburg, ten W. Lambartus Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Wyntie Alefs c.u. voor 1753 GG 21 st.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGatie Gerbens stadsmakelaar


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGattie Gerbens stadsmakelaar


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGattie Gerbens


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236r van 23 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGattje Gerbens


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ [staat: oude haven bij de buerse]1/3 huis
 
koperAlbert Jans Acker c.u.1500-00-00 GG
eerdere bewonerGattie Gerbens c.u.makelaar
naastligger ten oostenHylcke Hanekuick koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenYpke Jelles
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Gattje Gerbens


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGattje Gerbens


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054r van 2 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerhopman Albert Jansen Acker


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Albert Jansen Acker
naastligger ten noordendoorlopende steeg tussen Acker en Walsweer, waarlangs in- en uitgang naar de Noorderhaven


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ bij de Beurshuis
 
koperSymon Jacobs 1100-00-00 GG
bewonerElbert Ackerkoopman
naastligger ten oostenhuis genaamd de Beurs Jacob Velthuys
naastligger ten zuidenburgemeester Otto Knyf
naastligger ten westendr. Walsweer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van Elbert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jacobs koopt een huis bij 'de Beurs', zz. Noorderhaven. Ten O. Jacob Velthuis, waar 'de Beurs' uithangt, ten W. dr. Walsweer, ten Z. de burgemeester Otto Knijff, ten N. de straat en haven. Gekocht van de crediteuren van Albert Jansen Acker, voor 1100 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven met vrije in- en uitgang


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven (met vrije in- en uitgang)


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205r van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Jacobs koopman


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0110v van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-154Noorderhaven 80huis
eigenaarwed. Simon Jacobs
gebruikerwed. Simon Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-154Noorderhaven 80huis
eigenaarwed. Simon Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Simon Jacobs


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-154 Noorderhaven 80huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Symons olieslager


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-154 Noorderhaven 80huis
eigenaarerven Jan Symons
gebruikerSierk Geitiebaan
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ2/3 huis
 
koper door niaarmajoor Berend Geersma, gehuwd met870-00-00 CG
koper door niaarJanke Symons
geniaarde kopermajoor Simon de Haas, gehuwd metexecuteur
geniaarde koperBeatrix Agema
huurderBocke Rienstra stadsbouwmeester
naastligger ten oostenCornelis Jenties
naastligger ten zuidenvroedsman Hendrik Wassenaar
naastligger ten westenals bewoner Haakma commies
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAaltie Andrys, gehuwd met
verkoperJacob J. van der Leykoopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-154 Noorderhaven 80Beernt Geersma, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-154 Noorderhaven 80huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-154Noorderhaven 80Beernt Geersmacoopman£ 064-13-0£ 11bestaet wel cu.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0095r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarLijsbet Jansz bejaarde ongehuwde dochter692-00-00 GG
geniaarde koperYmkjen Pybes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Herre Rinkeskoopman
naastligger ten oostenCornelis Jentjes timmerman
naastligger ten zuidenburgemeester Wassenaar
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sybrand Wijngaarden
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJanke Symons, gehuwd metGroningen
verkoperHendrik Luitjens WoldaGroningen


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHiltje Jans


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHiltje Jans


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0149v van 25 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHiltje Jans


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZhuis
 
kopervroedsman Simon Frieseman koopman1200-00-00 CG
gebruikerseHiltje Heidkamp
naastligger ten oostenDirk Lautenbach
naastligger ten zuidenSimon Frieseman
naastligger ten westenRein H. Faber
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Jans bejaarde vrijster


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-163 Noorderhaven 80D Kortlang


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0033r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Frieseman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-157 Noorderhaven 80S Frieseman5-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-149Noorderhaven 80Dirk Kortlang... voor 1827, huwt met Hiltje Heikamp, vlgs ovlakt vrouw 1 kind; BS huw 1826; wed. D.K. gebruiker van wijk C-149, winkeliersche, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); D.K. ende Hiltje Heidkamp, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-149Noorderhaven 80Sjoerd Piebes Wiarda... J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-149Noorderhaven 80S P Wiarda D Kortlang wedwinkeliersche


1825 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 80Oud Harlingen Magazine 1990Jacob Moll koopt Noorderhaven C 149 van Piebes Wiarda


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 362 van 29 dec 1825
adressoortbedraggebruik
C-149Noorderhaven 80koopaktefl. 4000a. huis aan de Voorstraat C-047, b. huis aan de Noorderhaven C-149
 
verkoperSjoerd Piebes Wiarda (voor a en b)
koperJacob Mollema (voor a en b)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 581Noorderhaven 80Oene Gorter MollHarlingenwinkelierhuis en erf (112 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-149Noorderhaven 80Oene Gorter Moll, overleden op 16 oktober 1833koopman Voorstraat C 47/Noorderhaven C 149, man van Tjetske Ages Tromp, winkeliersche (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Jacob Oenes Moll. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-149Noorderhaven 80Roelof Peizel, overleden op 5 februari 184265 jr, bakker, geboren Grouw 24/2/1778, overleden Noorderhaven C 149/179, weduwnaar, vader van Cornelis Roelof Peizel, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-149Noorderhaven 80Sybrigje Abrahamsgeb 5 mei 1804 Makkum, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), N.H., waarschijnlijk vertrokken tussen 1860 en 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-149, wijk G-072, supp wijk A-288


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 581C-149 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 581C-139 (Noorderhaven)Erven Solco Tromp Azn.pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 581Noorderhaven 80 (C-139)Pieter Daniel de Ruiterpakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 80rijksmonument 20596


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8641Noorderhaven 80
  terug