Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 17 8-002 8-002 C-018 C-012


Huisnaam in: 1685
Gebruik: bakkerij
Naam: de drie krakelingen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: sijes, sybe


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 17, Harlingen
0000 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 17Oud Harlingen Magazine 1998Sije Boonstra [?] vestigde [?] zich op de Grote Bredeplaats 17


0000 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 17Oud Harlingen Magazine 1998Taco van der Gaast, dameskapper op de Grote Bredeplaats. Deze vertrok later naar Leeuwarden


0000 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 17Oud Harlingen Magazine 1998Tjerk (Cherry) Tigchelaar op de Grote Bredeplaats 17, in 1954 geëmigreerd naar Winnipeg (Canada)


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen2/3 huis
 
koperJacob Joris, gehuwd met1760-00-00 GG
koperYmk Tades
eigenaar van 1/3de kinderen en erfgenamen van Boldewijn Janssen
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenAnna Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Doedes c.u.


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0012v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]1/3 huis
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 2/3Jacob Joris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Boldewijn Jans


 


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0057v van 14 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperTjeerdt Fockes, gehuwd metmr. schoenmaker650-00-00 GG
koperYmckjen Foppes
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenSybren Arjens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenAbraham van der Fuyck mr. zilversmid
naastligger ten noordenJacob Sytses mr. kuiper
verkoperJacob Meyles Ollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdt Fockes, mr. schoenmaker x IJmkjen Foppes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. Sybren Arjens, ten W. mr. zilversmid Abraham v.d. Fuyck, ten Z. de straat, ten N. mr. kuiper Jacob Sytses. De waterlossing van het huis moet achter uitlopen, en het achterhuis zal geen uitgang hebben op de ledige plaets, die ook onbebouwd moet blijven. Gekocht van Jacob Meyles Ollema, voor 650 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17achterGrote Bredeplaats NZ [staat: Bij de blauwe trappen achter het huis waar de 3 Krakelingen uithangt]plaats met loods
 
koperSybe Syes, gehuwd metmr. koekenbakker95-14-00 GG
koperDieuwerke Cornelis
naastligger ten oostenSybe Syes c.u.mr. koekenbakker
naastligger ten zuidenhet huis waar de Drie Krakelingen uithangt
naastligger ten westenAbraham van der Fuyck mr. zilversmid
naastligger ten noordenJacob Sytses mr. kuiper
verkoperTjeerdt Fockes c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sybe Sijes, mr. koekebakker x Dieuwke Cornelis koopt een plaets met het achterste deel van ons nieuw gebouwde huis, waar 'de 3 Krakelingen' uithangt, omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. de koper, ten Z. het huis van de koper, ten W. mr. zilversmid Abraham v.d. Fuyck, ten N. mr. kuiper Jacob Sytses. Gekocht van mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, voor 95 gg.


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0141r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Voorstraat NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koper door niaarSymen Fockes, gehuwd met900-00-00 GG
koper door niaarSjouckjen Doeckes
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
geniaarde koperAnthonius Westeroven, gehuwd metmr. chirurgijn
geniaarde koperHylckjen Dirx Sjaerda
naastligger ten oostenSybren Arjens bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westengemeensman Gerrit Schiere
naastligger ten noordenburgemeester Sybe Sijes
verkoperTjeerd Fockes c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Fockes, mr. huistimmerman x Sjoukje Doekes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. chirurgijn Antonius Westeroven x Hylckjen Sierx Sjaerda, een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen, met een grote plaets en loods erachter etc. Ten O. bakker Sybe Sijes, ten Z. de straat, ten W. gemeensman Gerrit Schiere, ten N. burgemeester Sybe Sijes. Er is een winkel in het pand. Gekocht van mr. schoenmaker Tjeerd Fockes voor 900 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-002Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarSimon Fockes
gebruikerSimon Fockes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-002Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-002 Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-002 Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarFokke Symons
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-002 Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarFokke Symons
gebruikerwed. Pytter Jongma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0077v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Voorstraat bij de blauwe trappenhuis
 
koperWillem Barends, gehuwd metveerschipper op Amsterdam en koopman671-07-00 GG
koperLiefke Roelofs
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van oud majoor de Haes
naastligger ten oostenFocke Symons koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Thomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten noordenSierk van der Ley
verkoperFocke Symonskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Barends, veerschipper op A`dam x Liefke Roelofs koopt huis Voorstraat, bij de Blauwe Trappen. Ten O. erven majoor de Haas en de verkoper, ten Z. de straat, ten W. erven Thomas Jansen IJsenbeek, ten N. Sierk v.d. Ley. Gekocht van Focke Symons.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0058v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperArent Hendriks van Urk hofmeester op het admiraliteitsjacht875-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
huurderde weduwe van Liefke Roelofs 30-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van de Majoor Simon de Haas
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenJoost Zeeman
naastligger ten noordenSjerk van der Ley
verkoperLiefke Roelofs, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Willem Barents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent van Urk Hendrik zn, hofmeester op het Admiraliteitsjacht, koopt huis Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Ten O. erven majoor de Haas, ten W. Joost Zeeman, ten Z. de straat, ten N. Sierk v.d. Ley. Gekocht van Liefke Roelofs wv Willem Barents, winkelier.


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0122r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperJan Freerks Repko 1575-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
huurderde heer Bottinga
naastligger ten oostenNeeltie Warnders
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van Joost Zeman
naastligger ten noordenBouwe Jetzes Boomsma
Michiel Nauta, gelastigde van strandmeester Vijf Deelen Zeedijken
verkoperA. van UrkMeppel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks Repko koopt een huis nz. Bredeplaats, bij de Blauwe Trappen. Ten O. Neeltie Minnes, ten Z. de straat, ten W. wd. Joost Zeeman, ten N. Bouwe Jetses Boomsma. Gekocht van de gelastigde van Arent van Urk te Meppel, voor 1575 gg.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-001 Grote Bredeplaats 17Jan F Repko
8-001 Grote Bredeplaats 17Christoffel Repko, 26 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-002 Grote Bredeplaats 17Jan Repko4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Ernst van Assen... 1811, huw.get. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, 1829 id bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829; ovl in wijk C-018, kinderen Elisabeth vA geb 7 nov 1810 HRL, Anna Clasina vA, geb 15mr1805 HRL, zv Johannes Wijnandus vA, en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Jan Freerks Repko... huw 1814, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1842, ovl 1852, bsfr 1819 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk C-018, makelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk E-060, pakhuis, 1814. (GAH204); J.F.R. en Helena Maria Oswald, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-018Grote Bredeplaats 17Jan F Repko Jan F Repko makelaar


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-018Grote Bredeplaats 17Jan Freerks Repko, overleden op 16 september 1822makelaar (Grote Bredeplaats C 18), vader van Christoffel, Frederik, Theodorus, Coenraad, Ybele en wijlen Hendrik Jans Repko (vader van niet met name genoemdekinderen) (testamentair erfgenamen elk voor 1/6). Legaten voor dienstmeid Grietje Daniels Keets (fl. 100,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 512Grote Bredeplaats 17Yebele Jansz RepkoHarlingenmakelaarhuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Jaapje/Japke W Zeilmaker... Kerk HRL 1810, BS huw 1853; oud 71 jaar, (vnm: Jaapje), geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Nicolaas Jacobus Schenkius... bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas P. Schenkius en Jaapje W. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-018Grote Bredeplaats 17N Schenkius stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-018BreedeplaatsNicolaas Schenkius29 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-018BreedeplaatsGrietje Nauta26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-018BreedeplaatsWillem Schenkius3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-018BreedeplaatsGrietje Visser21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-018BreedeplaatsJaapje W Zeilmaker71 jTerschellingv, protestant, weduwe


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-018Grote Bredeplaats 17Sybrigje Sjoerds Foekens, overleden op 5 juli 18441 jr (geboren 2/5/1843), overleden Franekerend C 18, dochter van Sjoerd Annes Foekens, scheepsmakelaar en Jane Francis van der Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-018Grote Bredeplaats 17Sjoerd Annes Foekens, overleden op 27 oktober 184427 jr (geboren 24/5/1816), cargadoor, overleden Grote Bredeplaats C 18, man van Jane Frances van der Vliet, cargadoorse (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Trijntje, Sibregje, Jan, Foeke en Syds Annes Foekens. Saldo fl. 1.586,48. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Metje Sinkelaar... C-193, N.H., dv Christoffel S, en Willemke Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 49 en 53 van 2 apr 1856
adressoortbedraggebruik
C-018Grote Bredeplaats 17provisionele en finale toewijzingfl. 2273huis aan de Groote Breedeplaats C-018
 
verkoperFoeke Foekens
koperHenneus Stroband


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 512C-018 (Grote Breedeplaats)Joseph Sinnemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 512C-012 (Grote Breedeplaats)Joseph Sinnemawoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
C-018Grote Bredeplaats 17Eene huizinge en erf c.a. aan de Groote Breedeplaats, bewoond door den heer I., Muller. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 512Grote Bredeplaats 17 (C-012)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 17 Johannes Benedi Martein1e machinist
vorige grondslagf. 2400
huidige grondslagf. 1200


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 17, HarlingenGrote Bredeplaats 17T. van der Gaastsalons de coiffure voor dames en heeren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 17T. v/d Gaastcoiffeur


1936 - kentekenadresnaam
B-22869
Grote Bredeplaats 17Nicolaas Hollander


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. Tigchelaar291Kapper


1954 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 17Oud Harlingen Magazine 1995feb: Kapperszaak Cherry van T. Tigchelaar aan de Grote Bredeplaats 17 werd overgenomen door M. v.d. Kolk


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 17M. (Marinus) v.d. Kolk


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 17rijksmonument 20358


1998 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 17, HarlingenGrote Bredeplaats 17T. van der Gaastsalons de coiffure voor dames en heeren


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6063Grote Bredeplaats 17
  terug