Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 15 8-003 8-003 C-017 C-011


Huisnaam in: 1659
Gebruik:
Naam: de goutbergh
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: oodendall, hiltie


Huisnaam in: 1686
Gebruik:
Naam: de goltbergh
Kwartier/wijk
Verkoper: fuyck, abraham v.d.
Koper/eigenaar: feddrix, wybe


Huisnaam in: 1688
Gebruik:
Naam: de goltbergh
Kwartier/wijk
Verkoper: feddrix, wybe
Koper/eigenaar: hoites, hoite


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 15, Harlingen
 


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats of Vismarkt]2/3 en 2/5 van 1/3 (=12/15) huis waar de Goutbergh uithangt, en plaats
 
koperHiltie Oedendall 1317-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Joris
naastligger ten zuidenGrote bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenYbell Fokkes
naastligger ten noordenJacob Piters
verkoper van 1/3Gerrit Pieters Tiuksel
verkoper van 1/3de erfgenamen van Willem Cornelis Boncq c.u.
verkoper van 1/15Willem Jansen Trompetter
verkoper van 1/15Cornelis Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Oodendall koopt 2/3, en 2/5 van 1/3, van het huis op de Bredeplaats of Oude Vismarkt daar de Goutbergh uithangt, strekkende voor v.d. straat tot achter aan het huis van Jacob Pieters. Ten O. wd. Jacob Joris, ten W. Ibell Fokkes. Geen grondpacht. Gekocht van Gerrit Pieters Tiuksel voor 1/3, erven Willem Cornelis Boncq c.u. voor 1/3 en Willem Jansen Trompetter en Cornelis Alberts elk voor 1/5 van 1/3, voor 1370 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 3ra van dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 15(decreet) 3/5 en 1/3 deel van een huis en plaats op de Breedeplaats of oude Vismarkt, 'De Goutbergh', strekkende tot het huis van Jacob Pieters. Ten O. wd. Jacob Joris, ten W. Ibel Fokkes. Er is geboden door Hiltie Oodendall. Gekocht van de curatoren over de kinderen van Hendrik Sanstra, Ies Gerrits Moy en Folckert Alberts. Zie ook bij Noorderhaven 12/14.


 


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]huis genaamd de Goltberg
 
koperWybe Feddrix 659-00-00 GG
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westende erfgenamen van Yebel Fockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbraham van der Fuyckmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix koopt een mooi huis c.a., waar 'de Goltberg' uithangt, bij de Blauwe Trappen. Het heeft een voorkamer, opkamer, grote achterkamer, tussenkeuken etc., put en back. Ten O. mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. erven Ybel Fockes. Gekocht van Abraham v.d. Fuyck, mr. silversmidt, voor 659 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Blauwe trappen, alwaar de goltbergh uithanght1/2 huis
 
koper door niaargemeensman Gerrit Bouwes Schiere, gehuwd met892-00-00 CG
geniaarde koperAntie Jans IJsenbeecq, en
geniaarde koperHoite Hoites, gehuwd metkoekebakker
geniaarde koperSara Broers
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenYbel Fockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Feddriks, gehuwd metwijdschipper
verkoperTrijntie Sjoerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Bouwes Schiere, gezworen gemeensman koopt, na niaar ratione sanguinis op de helft van dit huis, 1/2 huis bij de Blauwe Trappen alwaer de goltbergh uythanght. Ten O. mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. erven Ybel Fockes. Gekocht van wijdschipper Wybe Feddrix x Trijntie Sjoerdts voor 1/2 van 892 cg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Blauwe trappen, alwaar de goltbergh uithanght]1/2 huis
 
koperAntie Jans IJsenbeecq, en892-00-00 CG
koperHoite Hoites, gehuwd metkoekebakker
koperSara Broers
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenYbel Fockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Feddriks, gehuwd metwijdschipper
verkoperTrijntie Sjoerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans IJsenbeecq en koekebakker Hoite Hoites x Sara Broers kopen 1/2 huis bij de Blauwe Trappen alwaer de goltbergh uythanght. Ten O. mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. erven Ybel Fockes. Gerrit Bouwes Schiere, gezworen gemeensman koopt, na niaar ratione vicinitatis, de andere 1/2. Gekocht van wijdschipper Wybe Feddrix x Trijntie Sjoerdts voor 1/2 van 892 cg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarGerrit Schiere
gebruikerGerrit Schiere
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis
 
kopervroedsman Jilles Jansen Wiertsma mr. lijnslager395-00-00 GG
naastligger ten oostenSimon Fockes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenDouwe Reins mr. bakker
naastligger ten noordenHeere Wybrandts mr. lijnslager
verkoperds. Nicolaus SchierepredikantBolsward


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-003Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarde vroedsman Wiertsma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-003 Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarwed. Sweerd Clases
gebruikerwed. Sweerd Clases
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-003 Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarwed. Sweerus Clasen
gebruikerwed. Sweerus Clasen
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-003 Grote Bredeplaats 15huis
eigenaarwed. Swerus Claeses
gebruikerwed. Swerus Claeses
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0242r van 2 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerSara Jilles Wierdsma, weduwe van
bewonerwijlen Swerus Clasen
naastligger ten oostenFocke Simons
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Hendriks
verkoper q.q.Sicke Cloppenburg, ten profijte vandeurwaarder Hof van Friesland
crediteur (triumphant)Marijke Mockema, weduwe vanLeeuwarden
crediteur (triumphant)wijlen Gerardus Crabapotheker
verkoper q.q.Marijke Mockema, recht door scheiding verkregen vanLeeuwarden
verkoper q.q.de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reen, recht van cessie verkregen vanbouwmeesterLeeuwarden
verkoper q.q.ds. Nicolaus SchierepredikantBolsward
verkoper (gesuccumbeerde)Sara Jilles Wierdsma, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Swerus Clasen


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0244r van 10 jun 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koper finaalN. N. 545-00-00 GG
bewonerSara Jilles Wierdsma, weduwe van
bewonerwijlen Swerus Clasen
naastligger ten oostenFocke Simons
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Hendriks
erfgenaamTitia Crab
erfgenaamAnna Crab
erfgenaamMaria Crab
erfgenaamFredericus Crab
erfgenaamCornelia Crab
crediteur (triumphant)Marijke Mockema, weduwe vanLeeuwarden
crediteur (triumphant)wijlen Gerardus Crabapotheker
verkoper q.q.Marijke Mockema, recht door scheiding verkregen vanLeeuwarden
verkoper q.q.de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reen, recht van cessie verkregen vanbouwmeesterLeeuwarden
verkoper q.q.ds. Nicolaus SchierepredikantBolsward
verkoper (gesuccumbeerde)Sara Jilles Wierdsma, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Swerus Clasen


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 15Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperFrans Jans, gehuwd metmr. pruikmaker2500-00-00 CG
bewonerJohan Metzelaar c.u.hofmeester op het Statenjacht
naastligger ten oostenJan Repco
naastligger ten oostenBouwe Jetzes Boomsma
naastligger ten oostenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenvroedsman Albert Gonggrijp
naastligger ten noordenSybren Freerks de Groot
verkoperEelkjen Joosten Zeeman
Hendrik van der Meymr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jans [Feersma], mr. pruikmaker x Agnietje Bachum kopen huis nz. Grote Bredeplaats bij de Blauwe Trappen. Bewoond door Johan Metzelaar, hofmeester op het grote jagt. Ten O. Jan Repko, Bouwe Jetzes Boomsma en Cornelis Bouwes Schiere, ten Z. de Bredeplaats en straat, ten W. de vroedschap Albert Gonggrijp, ten N. Sybren Freerks de Groot. Geen grondpacht. Gekocht van Eelkjen Joosten Zeeman, gesterkt met haar man mr. bakker Hendrik van der Mey, voor 2500 cg.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-003 Grote Bredeplaats 15Frans Feersma
8-003 Grote Bredeplaats 15Arend Feersma, 19 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-003 Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Dirk Wytzes Blom... D.B., en Berber Boltjes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811, huw 1812, ovl 1825; medegebruiker van wijk C-017; eigenaar en gebruiker Frans J. Feersma, koopman, 1814. (GAH204); D.W.B. en Jeltje Fransen Feersma, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma... huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-017Grote Bredeplaats 15Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
C-017Grote Bredeplaats 15Dirk W Blom


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Dirk Brefs Heslinga, overleden op 7 september 1821vader van Eelkje (vrouw van Jan Feersma, makelaar Grote Bredeplaats), Foekje (vrouw van Anthony Asszoon Doyer, koopman Zwolle), Gerrit, med. dr. Niezijl/ Gr, Klaas, 1e luitenant Utrecht en Hotze Dirks Heslinga, med. dr. Zuidhorn/ Gr. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma, overleden op 24 oktober 1824koopman, vader van Jan, makelaar (Grote Bredeplaats C 17) en Arend Franses Feersma, uurwerk/horlogemaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Jan Feersma, overleden op 9 januari 1827scheepsmakelaar Grote Bredeplaats C 17, man van Eelkje Dirks Heslinga, vadervan Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman Zwolle) en minderjarige Trijntje, Frans, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes, Foekje, Gerrit en Carel-Georg-Hendrik Jans Feersma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Gerrit Jans Feersma, overleden op 19 maart 1827dochter van wijlen Jan Feersma, in leven makelaar Grote Bredeplaats C 17 (overleden 9/1/1827) en Eelkje Dirks Heslinga, broer van Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman/likeurstoker Zwolle) en minderjarige Trijntje, Frans, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes, Foekje en Carel-Georg-Hedndrik Jans Feersma. Saldo fl. 63,44. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Frans Jans Feersma, overleden op 2 mei 182919 jr, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven makelaar Grote Bredeplaats C 17 en Eelkje Dirks Heslinga, broer van Anna/Angenietje (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman/likeurstoker Zwolle), wijlen Gerrit (overleden 1827) en minderjarige Trijntje, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes, Foekje en Carel-Georg-Hendrik Jans Feersma. Saldo fl. 752,32. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
adressoortbedraggebruik
C-017Grote Bredeplaats 15obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Carel G. H. Jans Feersma, overleden op 28 november 1829G. H.=Georg-Hendrik, 6 (4?) jr, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven makelaar Grote Bredeplaats C 17 en Eelkje Dirks Heslinga, broer van Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman/likeurstoker Zwolle), wijlen Gerrit, wijlen Frans en minderjarige Trijntje, Klaaske, Dirk, Jeltje, Johannes en Foekje Jans Feersma. Saldo fl. 127,98. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 510Grote Bredeplaats 15wed. Jan Fransen FeersmaHarlingenhuis en erf (180 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-017Grote Bredeplaats 15Eelkje Dirks Heslinga, overleden op 4 november 1834Grote Bredeplaats C 17, wed. Jan Fransen Feersma, moeder van Anna (vrouw van Jan Jacobs Doyer, koopman Zwolle), Trijntje, winkeliersche, Klaaske en minderjarige Dirk, Jeltje, Johannes en Foekje Jans Feersma (voogd is Isaac Ouwenbroek, effectencommissionair). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Claaske Breso Feersma... F, en Eelkje Hesslinga; BS geb 1811, huw 1841, ovl 1864; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-017; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Johannes Hartman... en Sietske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1843, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-017; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-017Grote Bredeplaats 15Trijntje Feersma... ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-017BreedeplaatsTrijntie Feersma32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, winkeliersche
C-017BreedeplaatsKlaaske Feersma28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-017BreedeplaatsJeltie Feersma22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-017BreedeplaatsFoekje Feersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 510C-017 (Grote Breedeplaats)Johannes Hartman c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 510C-011 (Grote Breedeplaats)Johannes Hartmanwoonhuis


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
C-011Grote Bredeplaats 15provisionele en finale toewijzingfl. 2365winkelhuis met binnenplaats aan de Grote Bredeplaats C-011
 
verkoperAnna Bos
koperJeane Sophie Catharine Fortanier (wv Hendrik Westerhuis, tevens als moeder van en voogd over Pieter en Sophia Carolina Westerhuis)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 510Grote Bredeplaats 15 (C-011)Pieter en Sophia C. Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 15 Albertus Dreijerwinkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Gr. Bredeplaats 15 Hendrik Vinkenkantoorbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 15D.Terpstraschoenmaker
Groote Breedeplaats 15aH.Boelenskommies r.d.b.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 15, HarlingenGrote Bredeplaats 15B. de GrootUurwerk-Centrale, deuurwerk-specialist, goud en zilver


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 15B. (Barend) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 15rijksmonument 20357


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 510Grote Bredeplaats 15
  terug