Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Prinsenstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Prinsenstraat 2 8-022 8-023 C-193 C-188
   huisnummer hoger Prinsenstraat 2 8-022 8-023 C-193 C-192
Naastliggers vanPrinsenstraat 2
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidenPrinsenstraat 4


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delennoorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet
 
koper provisioneelClaas Willems Burger 1800-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193v van 6 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNoorderhaven


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Noorderhavensbrug, op de hoek van dehuis
 
koperhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses, gehuwd met500-00-00 GG
koperPieter Luitiens Roorda mr. stadssmid
naastligger ten oostenNoorderhaven en straat
naastligger ten zuideneen pakhuis
naastligger ten westenNoorderhaven en straat
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoper q.q.burgemeester Theodorus Stansius, gecommitteerde
verkoper q.q.burgemeester Jan Symens Bijlaen, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeske Hanses x Pieter Luitiens Roorda, mr. stadssmid, kopen een heerlijk huis, 'de Hoge Tinne', op de hoek v.d. Noorderhavenbrug. Ten O. de straat, ten Z. een pakhuis, ten W. en N. de straten en haven. Gekocht van de gecommiteerden der crediteuren van de gecedeerde boedel van wl. Claas Jansen Faber, voor 500 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Noorderhaven, bij de brughuis genaamd de Hooge Tinne
 
koperHans Hendricks havenpachtscherger475-00-00 CG
huurder voor 3 jarenLyckle Martens blokmaker24-00-00 CG
huurder voor 2 jarenJan van Bemmelen 50-00-00 CG
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuideneen pakhuis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPyter Luytjens Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendricks, havenpachter en chercher, koopt 'de Hooge Tinne'. Boven 4 kamers en beneden een pakhuis, ook in 4 delen gedeeld. Het staat op de hoek bij de Noorderhavenbrugge. Ten O. de straat, ten Z. een pakhuis, ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. smid Pyter Luytjens Roorda, voor 475 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148v van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Noorderhavensbrug, op de hoek van dehuis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel
 
koperPyter Jansen Ooy mr. ankersmid500-00-00 GG
huurder van de blokmakerswinkelLyckle Martens
naastligger ten oostenstraat en haven
naastligger ten zuideneen pakhuis
naastligger ten westenstraat en haven
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperHans Hendrixhavencherger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Ooy, mr. ankersmid, koopt 'de Hooge Tinne'. Ten O. de straat, ten Z. een pakhuis, ten W. en N. de straat en haven. Gekocht van havencherger Hans Hendrix.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-022Prinsenstraat 2huis
eigenaarPyter Jans Oy
gebruikerPyter Jans Oy
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-022Prinsenstraat 2huis
eigenaarPyter Jans Oy
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-022 Prinsenstraat 2huis
eigenaarwed. Pyter Jansen Oy
gebruiker
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0309r van 9 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Noorderhaven, hoek bij de kettingbrugankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne
 
koperHarmanus Portier, gehuwd metkoopman413-00-00 GG
koperFroukjen Claeses Braem
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Rein Sickes Menalda
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperAriaentie Baers, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, coopman, x Froukjen Claeses Braam, koopt een grote ankersmidse en blokmakerij 'de Hoge Tinne', op de hoek v.d. Noorderhaven bij de kettingbrug. Ten O. de straat, ten Z. Rein Sickes Menalda, W. en N. de straten. Gekocht van Ariaentie Baers wv Pytter Jansen Ooy, voor 413 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-022 Prinsenstraat 2huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerLucas Pyters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0272v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Noorderhaven, op de hoek aan de Kettingsbrughuis en ankersmederij genaamd de Hoge Tinne
 
koperde heer Jan Minso Backer en zijn zoon400-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Rein Sickes Menalda
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenstraat
verkoperde heer Harmanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Clases Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minso Backer & Zn. te Amsterdam, kopen 'de Hooge Tinne'. Ten Z. Rein Sickes Menalda. De zuidelijke muur is gemeenschappelijk. Gekocht van Harmanus Portier x Froukjen Clases Braam.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-022 Prinsenstraat 2huis
eigenaarJan Bakker
gebruikerJan Bakker
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 266r van 2 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Prinsenstraat 2Saco Harm. van Idsinga, ontvanger der boelgoederen, koopt een groot oud huis, waarin voorheen vele jaren een ankersmitterij gevestigd was. Ten O. de straat, ten Z. dr. Smit, ten W. en N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van wd. Jan Minso Bakker.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0266v van 2 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: op de hoek bij de Kettingbrug]huis voorheen in gebruik als ankersmederij
 
koperde heer Saco Harm van Idsinga ontvanger van de boelgoederen225-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendr. Smids c.u.
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperMarietje Keyser, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Jan Minso Bakkerkoopman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0220r van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingsbrug]huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen
 
koperJan Eerks Jongma koopman3000-00-00 CG
huurder pakhuisJan Eerks Jongma koopman
huurder pakhuisvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten oostenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperde heer Saco Harmen van Idsingahoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land GroningenGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eerks Jongma, koopman, koopt huis op de hoek bij de kettingbrugge, met fraaie bovenkamers en zolders en beneden 2 ruime pakhuizen. Ten O. de straat, ten Z. N.N., ten W. en N. de haven. Gekocht van Hoofdman in de Hooge Justitiekamer van Stad en Lande te Groningen Saco Herman van Idsinga. Is er door deze laatste verbouwd? De prijs ging van 225 cg. in 1749, naar 3000 cg in 1755.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Hooge Tinne


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Eerks Jongma


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0005v van 10 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: op de hoek bij de Kettingsbrug]huis
 
koperburgemeester van Franeker Salomon Jongma 1600-00-00 GG
huurder gedeelte pakhuisde weduwe van Thomas IJsenbeek
naastligger ten oostenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHendrik Wybes
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoper q.q.Augustinus Robbertus van Dalzen, curator overnotaris
verkoperwijlen Jan Eerks Jongmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jongma, burgemeester van Franeker koopt 'de Hooge Tinne' of 'Zeeburg', op de hoek bij de kettingbrug. Voorheen door wl. de coopman Jan Eerks Jongma als eigenaar bewoond. Ten O. de straat, ten W. en N. de haven, ten Z. Hendrik Wybes (Blok?) Gekocht van de curator over de gerepudieerde boedel van wl. Jan Eriks Jongma. Losse goederen voor 54 cg., huis voor 1600 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0222r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingsbrug op de hoek]huis
 
koperAle Andries, gehuwd met3200-00-00 CG
koperTrijntie Gosses
huurder boven
huurder benedenvroedsman Pierre Peaux
huurder benedenCornelis Dirks Zijlstra havenmeester
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Block mr. blokmaker
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperburgemeester Salomon JongmaFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAle Andries x Trijntje Gosses koopt 'de Hooge Tinne' of 'Zeeburg' genaamd. Het bovenste gedeelte wordt thans door de Edel Mogende Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland in huur gebruikt en het onderste gedeelte door de mede-Vroedschap Pierre Peaux en de havenmeester Cornelis Dirks Zijlstra gehuurd, tot oude (12) mei 1784 en dus vrij op te leveren. Ten O. de algemene straat, ten Z. mr. blokmaker Hendrick W. Block, ten W. en N. de Haven. Gekocht van burgemeester van Franeker Salomon Jongma.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0184r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 2Prinsenstraat WZ [staat: bij de Kettingbrug]huis
 
koperKlaas B. IJsenbeek brouwer en koopman3200-00-00 CG
huurder van een gedeelte van de begane grondvroedsman P. Peaux 25-00-00 GG
huurder van een gedeelte van de begane grondC. D. Zijlstra havenmeester50-00-00 GG
huurder van een gedeelte van de begane grondJan D. Zeilmaker koopman25-00-00 GG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Blok mr. blokmaker
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperAle Andrieskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Bentes IJsenbeek, brouwer koopt huis genaamd 'Zeeburg'. Het bovenste deel is ledig, het onderste deel ofwel de pakhuizen, is deels verhuurd aan de vroedsman Pierre Peaux, deels aan de havenmeester C.D. Zijlstra en deels aan Jan D. Zeilmaker. Het pand is bezwaard met onderhoud van de kade ten W. en N. Ten O. de straat, ten W. en N. de haven, ten Z. mr. blokmaker Hendrik Wybes Blok. Gekocht van Ale Andries, voor 3200 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-022 Prinsenstraat 2C IJzenbeek


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenKlaas IJzenbeek


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-023 Prinsenstraat 2Claas IJsenbeek4-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 58 van 26 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
C-193Prinsenstraat 2huurcontractfr. 210huis C-193, voor 4 jaren
 
verhuurderKlaas Wierds van der Berg
huurderSamuel Salomon de Jong


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-193Prinsenstraat 2Claas Wierds van den Berg... ovl 1825, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-180, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-193; gebruiker is Samuel S. de Jong, koopman, 1814. (GAH204); wed. K.W. v. d. B. eigenaresse van perceel nr. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-193Prinsenstraat 2Samuel Salomons de Jong... wonende te HRL, zv Salomon Emanuel Manheim, en Mietje Samuels; BS ovl 1815, huw 1816; gebruiker van wijk C-193, koopman, eigenaar is Kl. W. vd Berg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-244, pakhuis, medegebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-193Prinsenstraat 2Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-193Prinsenstraat 2Wietske van der Meer, overleden op 9 januari 1823moeder van Klaas Wierds van den Berg, schipper (Prinsestraat C 193). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 482Prinsenstraat 2Leden der Sociëteit ZeeburgHarlingenhuis en erf (176 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 14 van 25 mrt 1835
adressoortbedraggebruik
C-193Prinsenstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 601huis C-193
 
verkoperJohannes Pieters Akkerman
verkoperDouwe Cornelis Steenstra
verkoperFokke Jans Miedema (te Midlum)
koperHendrik Baukes Komst


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-193Prinsenstraat 2Janke Baukes Tolsma... ovl wijk G-173, N.H., dv Bauke Pieters en Antje Sakes; BS huw 1822, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-193, wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-193Prinsenstraat 2Taeke Jans Panbakker... Adams Snijders; BS huw 1829, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk C-193; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-193Prinsenstraat 2Tjietske Laurentia van Varel... 1829, ovl 1844, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-202; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-193; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-193Prinsenstraat 2T Pannebakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-193PrinsestraatTaeke Pannebakker34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeilmaker
C-193PrinsestraatTjietske van Varel32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-193PrinsestraatJan Pannebakker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-193PrinsestraatAkke Pannebakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-193PrinsestraatCatrina Pannebakker9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-193PrinsestraatHendrika Pannebakker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-193PrinsestraatAnna Pannebakker2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-193Prinsenstraat 2Willem Annes Bleeker, overleden op 19 september 18431 1/2 jr (geboren 3/2/1842), overleden Prinsestraat C 193, zoon van Anne Klazes Bleeker en Christina-Catharina Repko, broer van minderjarige Klaas en Hendrik-Johan Annes Bleeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-193Prinsenstraat 2Metje Sinkelaar... te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1862 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2OP DEN 2den AUGUSTUS
1862 LAG
TJARDUS HOUTSMA
ZOON VAN L HOUTSMA
DEN EERSTEN STEEN
AAN DEZE FABRIEK'
In 1988 hier herplaatst


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 482C-197 (Prinsenstraat)Leden der Societeit Zeeburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 482C-192 (Noorderhaven)Sociëteit Zeeburgwoonhuis


1890 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2Den 19e Maart 1890
heeft
GERRIT JAN HOUTSMA
den eersten steen van deze
uitbreiding gelegd.'
In 1988 hier herplaatst


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 482Prinsenstraat 2 (C-192)Vereeniging Societei Zeeburgwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 2Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Sociëteit Zeeburg)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Prinsenstraat 2 Sijbren de Vrieskastelein
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Prinsenstraat 2E. v/d Plaatszetkastelein


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr.Societeit Zeeburg316


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr.Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr.Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2F. Schuilzeilmakerij, dekkleden- en tentenfabriek, scheepsuitrustinge


1965 - adresboekadresnaam
Prinsenstraat 2F. (Fetze) Schuil


1983 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2ZEEBURG
Gerestaureerd
Voorjaar 1983
De Bazuin B.V.'


1988 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Prinsenstraat 2, HarlingenPrinsenstraat 2DE GEDENKSTENEN, AFKOMSTIG
UIT DIT OUDE INDUSTRIEGEBIED
'DE 11-HOUTSCHUREN', ZIJN
HIER GEPLAATST BIJ DE BOUW
VAN DE 3000E WONING VAN DE
BOUWVERENIGING HARLINGEN
18 MAART 1988'


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 2rijksmonument 20622
  terug