Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) E-069 E-093
1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0339r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5oostHondenstraat NZ [staat: Bredeplaats] op de hoekhuis
 
kopermr. Pieter Cornelis, gehuwd met403-00-00 GG
koperTietske Sierks
huurderJetske winkelierse30-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Bredeplaats] lopend naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Frans Everts slager
naastligger ten noordenGerlof Salomons bakker
verkoper van 1/3Rinske Gosses
verkoper van 1/3Janke Gosses, gehuwd met
verkoper van 1/3Reiner Dirx
verkoper van 1/3Pieter Gosses


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0132v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperAefke Jurjens, weduwe van265-00-00 GG
koperwijlen Arjen Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenwoning bewoond door Lijsbet Clases
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenAefke Jurjens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Arjen Cornelis
naastligger ten noordenEdsger Cornelis
verkoper q.q.Douwe Reins de Veth, gecommitteerdemr. bakker
verkoper q.q.burgervaandrig Thomas Meyer, gecommitteerden uitwinkelier
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen
cedentFeddrik Ayses Mahuikoopman
verkoperAafke Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Cornelis, pregnantste hypothecaire crediteur van
verkoperFonger Broers, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTjamke Jurjens


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0129r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5oostGrutterstraat hoek Hondenstraat [staat: Brouwersstraat hoek Vijverstraat]huis met potkast
 
koper door niaarBroer Fongers scheepstimmerman en koopman30-00-00 GG
geniaarde koper van 1/3Andris Jelmersmagerechtsbode
geniaarde koper van 1/3Pieter Scheltemagerechtsbode
geniaarde koper van 1/3majoor Symon de Haasexecuteur
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet gorthuis van Johannes Potkast1-10-00 CG
huurder benedenkamer zolang zij leeftLijsbet Claases 0-00-00 CG
huurder bovenkamerBeerent Feddriks c.u.9-14-00 GG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenhet huis gekocht door Afke Jurjens
naastligger ten noordende stalling van Jacobus Velthuis mr. brouwer
verkoper q.q.Douwe Reins de Veth, gecommitteerdemr. bakker
verkoper q.q.burgervaandrig Thomas Meyer, gecommitteerden uitwinkelier
cessionaris, verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
cedentFeddrik Ayses Mahuikoopman
verkoperAafke Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Cornelis, pregnantste hypothecaire crediteur van
verkoperFonger Broers, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTjamke Jurjens


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0155r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5westVijverstraat NZhuis
 
koperJan Wybes, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht303-14-00 GG
koperAntje AEdsges
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde gorterij van Johannis Pytters Potkast0-10-00 CG
naastligger ten oostenBroer Fongers
naastligger ten oostenvroedsman Overzee
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJan Wybes matroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten westenAntje Aedsges
naastligger ten noordenJohannis Potkast
verkoperJetske Arjens, gehuwd metTjerkwerd
verkoperJan DirksbakkerTjerkwerd


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5oostGrutterstraat hoek Hondenstraat [staat: Brouwersstraat hoek Vijverstraat]huis
 
koperJohannis Pieters Potkast koopman231-17-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenJan Overzee
verkoperHiltie Jacobs, gehuwd met
verkoperBroer Fongerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pieters Potkast koopt een huis in de Brouwersstraat/hoek Vijverstraat. Ten O. de Brouwersstraat (nu Gruttersstraat), ten W. het huis door Jan Wybes gekocht, ten Z. de Vijverstraat (Hondenstraat), ten N. de stal van Jan Overzee. Met uitgebreide beschrijving. Gekocht van Hiltie Jacobs (Velthuys?) x Broer Fongers.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stalling van Pyter Gunter


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5oostHondenstraat NZ [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]huis
 
koperJan Paulus 875-00-00 GG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Gunter
naastligger ten westenJan Wybes
huurderCornelis Smid c.u.0-07-00 CG
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, als curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Romkje Freerks, gehuwd met
verkoperwijlen Johannes Pieter Potkast
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus, mr. huistimmerman koopt (b) een huis op de Z.W. hoek van de straat naar de Vijver. Ten O. die straat. (Grutterstraat), ten W. Jan Wybes ten Z. de Vijverstraat, ten N. Pieter Gunter. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Romkje Freerks x Johannes Pieters Potkast, voor 875 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarJan Paulus koopman300-00-00 CG
geniaarde koperTjeerd Andries, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperMayke Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderPieter Simons c.u.sleper25-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten oostenPieter Gunter
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenAntie Edgers, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Wybes
naastligger ten noordenGeert Hansen
verkoperAntie Edgers, weduwe van
verkoperwijlen Jan Wybes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stal van D. Vellinga


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 12-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderArjen Arjens c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenCornelis J. Koster
naastligger ten noordenJan Repco
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5oostHondenstraat NZ [staat: ZWhoek van straat van Bredeplaats naar Vijver]huis
 
koper provisioneelN. N. 245-07-00 GG
huurder benedenJ. Coster
huurder bovenSipke Jans c.u.0-07-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar Vijver]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordende stal van D. Vellinga
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0157v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: bij de Vijver]huis
 
koperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper66-00-00 CG
koperAafke Overdijk
huurderMinne Hansen c.u. e.a..
naastligger ten oosten [staat: westen]Hidde Dirks
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westen [staat: oosten]de heer van Straaten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Jacobs Costerkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-069 Hondenstraat 5Hidde Durks
8-069 Hondenstraat 5D Hiddes, 39 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: bij de Vijver]huis
 
koperHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland150-00-00 CG
huurderMinne Hansen
huurderWopke Bartels
huurderHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenHidde Dirks
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenJan F. Repko koopman
verkoperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper
verkoperAafke Overdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHajo Tuinhout, commissaris-generaal bij het departement van Convooyen en Licenten, koopt woning omtrent de Vijver. Ten O. Hidde Dirks (de Vries), ten W. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten N. Jan Frederik Repko. Gekocht van Jan Galama, mr. kuiper x Aafke Overdijk, voor 150 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-069Hondenstraat 5Dirk Hiddes de Vries... BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-069Hondenstraat 5Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
E-069Hondenstraat 5Gerben


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1176Hondenstraat 5Dirk Hiddes de VriesHarlingenkalkbranderpakhuis (35 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1176E-069 (Hondenstraat)Hidde Dirks de Vriespakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1176E-093 (Grutterstraat)Erven Hidde Dirks de Vriespakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3151Hondenstraat 5 (E-093)Hendrik Buikhuizenwoonhuis en grutterij
  terug