Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijverstraat 16 8-113 8-119 F-246 F-241
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 20 (niet bekend) (niet bekend) F-245 F-240


Huisnaam in: 1628
Gebruik:
Naam: de vergulde besem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1633
Gebruik:
Naam: de gulden besem
Kwartier/wijk 8-113
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1660
Gebruik:
Naam: de vergulde besem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVijverstraat 16
ten oostenVijverstraat 18
ten zuidenGrote Ossenmarkt 13
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 20Pothondjessteeg ten oosten


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ [niet vermeld]grote stal met een wagenhuis ten westen
 
koper provisioneelLolcke Obbes 1261-22-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur
naastligger ten noordenhet huis waar het Witte Paerdt uithangt
verkoperJohan Ammama mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperwijlen juffrouw Catharina de Fries


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349r van 18 jan 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Jansen c.u.timmerman110-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Martien Annes
naastligger ten zuidenTeke schoolmeester
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Dirck DouweshoutmolenaarMidlum
verkoper van 1/4Jan Jansen Reyers, enmr. gortmaker
verkoper van 1/4Yttie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, timmerman, koopt een huis zz. Vijverstraat. Ten O. erven Martien Annes, ten W. Alewijn Pybes, ten Z. Taeke (Pyters), schoolmeester, ten N. de straat. Gekocht van Dirck Douwes, houtmolenaar onder Midlum, voor 1/2 en Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker en Yttie Jans x Pyter Willems, moutmaker te Leeuwarden, elk voor 1/4, voor 110 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0354r van 8 mrt 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ bij de put, hoekhoekhuis
 
koperSaeke Tjebkes c.soc., gehuwd metoud wijdschipper163-15-00 GG
koperUylckjen Warners
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAlewijn Pybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
verkoperwijlen Antie Tjebkes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 16Vijverstraat ZZwoning
 
koper door niaarJan Jacobs mr. vleeshouwer100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
geniaarde koperLieuwe Stoffels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Claes IJsenbeek
naastligger ten zuidenJan Jacobs de Reus
naastligger ten westenJan Jacobs de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-113Vijverstraat 16kamer
eigenaarwed. Jan Jacobs
gebruikerwed. Jelle Sybes
grondpacht aan Doedtie Lieuwes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
opmerkinginsolvent


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-113Vijverstraat 16kaemer
eigenaarLambert Reus
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-113 Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruiker
opmerkingpauper
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG
opmerkinginsolvent


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-113 Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven Doettie Lieuwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-113 Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24-07-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
opmerkingwaarvan 7 stuivers afgeloste grondpacht


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbelhuis
 
koperPieter Hylkes, gehuwd metmr. timmerman1311-14-00 GG
koperLolkie Scheltema
huurderSybren Hingst
huurderKlaas Anjus c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes
naastligger ten zuidenLijske Jans e.a.
naastligger ten zuidenAanneke Jans e.a.
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFoekje Pieters Scheltema, gehuwd met
verkoperHinne Sannesmr. bakkerIJlst


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel huis
 
koperJarig Cornelis, gehuwd met1500-00-00 GG
koperJanke Piebes
huurder grootste huisHendrik Arriaans scheepstimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen K. D. Vlasblom
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperRudolf Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Cornelis x Janke Piebes kopen dubbel huis op de Vijverstraat, verdeeld in twee bijzondere woningen. Het grootste thans bewoond door Hendrik Arians, scheepstimmerman, het andere door N.N. Geen grondpacht. Ten O. erven K.D. Vlasblom, ten Z. burgemeester Syds Schaaf, ten W. stadscollonel Jan de Reus, ten N. de straat. Gekocht van Janke Scheltema, huisvrouw van dr. Rudolph Nauta en met dezelve haar man gesterkt, woonachtig te Franeker, voor 1500 gg. ofwel 2100 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel huis
 
koper van 1/2Johannes Adema koopman2100-00-00 CG
koper van 1/2Jan Krop, gehuwd met
koper van 1/2Sipkje Christiaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJarig Cornelis, gehuwd met
verkoperJanke Pieters


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0203r van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel woonhuis
 
koperWillem Pieters 1000-00-00 GG
koperEelco de Vries Akkrum
huurderLouw P. Louw c.u.70-00-00 CG
huurderWillem Dirks c.u.34-00-00 CG
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
verkoper q.q.Hotze Romkes, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatoren overkoopman
verkoperWillem Pieters, houder van een reversael ten laste vanAkkrum
verkoperEelco de Vries, houder van een reversael ten laste vanAkkrum
verkoperJohannes Adama
verkoperJan Crop
verkoperSepkjen Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pieters en Eelco de Vries, beide te Akkrum, kopen een dubbel huis zz.Vijverstraat, genaamd de gekroonde zeevaart. Ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de straat.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel huis
 
koperSymon Schuurman, gehuwd met521-00-00 CG
koperSepkje Christiaans
huurder deel in gebruik als herbergElsje Steen
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Frans Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergChristina Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Louw P. Louw
huurder het andere deelsergeant majoor van Haagen c.u.
naastligger ten oostenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Elisabeth Gerrits, weduwe vanAkkrum
verkoper van 1/2wijlen Willem Pieters
verkoper van 1/2Margen Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/2D. Nieuwbuurmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(18 en 20) Symon Schuurman x Sipkje Christiaans koopt een groot, dubbel huis c.a., zz. Vijverstraat, deels verhuurd als herberg aan Elsje Steen wv Frans Brouwenstein, en Christina Brouwenstein wv Louw P. Louw. En ook deels verhuurd aan serg. majoor Van Haagen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de nieuwe Lutherse Kerk en anderen, ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Elisabeth Gerrits wd. Willem Pieters te Akkrum voor 1/2, en Marjan Zijlstra x med. dr. Dirk Nieuwbuur voor 1/2, voor 521 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-129 Vijverstraat 16Sijmon Schuurmans


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-119 Vijverstraat 16Christiaan Christoffels0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Helenageb 1783 ... , ovl 19 jan 1812 HRL; ten huize van de castelein S.D. Schuurmans wijk F-245, Vijverstraat; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Neeltje de Graafgeb 1787 ... , ovl 5 apr 1813 HRL; wijk F-245; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Simon Douwes Schuurman... Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-246Vijverstraat 16Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-245Vijverstraat 20Simon Schuurmans kastelein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1425Vijverstraat 16wed. Simon SchuurmansHarlingentapperschehuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Sipkje Christiaans Kingma... Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1826, ovl 1847; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-245; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Johannes Riddersma... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Maria Jans Ros... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-245VijverstraatSipkje Cristiaans Kingma69 jHarlingenv, protestant, weduwe, tappersche
F-246VijverstraatJan Riddersma39 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-246VijverstraatMaria Ros30 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-246VijverstraatJohannes Riddersma8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Riddersma5 jMiddelbeersv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatSebastiana Riddersma3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatCecilia Riddersma1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Ros2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Sepkje Christiaans Kingma, overleden op 4 april 184779 jr (geboren 7/5/1768), overleden Vijverstraat F 246, laatst wed. Simon Schuurmans, moeder van Grietje Jans Krof (vrouw van Geert Kemper) (uit 1e huwelijk) en van wijlen Christiaan (man van Eelkje Jans van der Wijk, schuitvaarster, vader van minderjarige Tjepkje, Attje, Simontje, Jantje en Sjoerdtje Christiaans Schuurmans) en wijlen Sjoerdje Simons Schuurmans (vrouw van Pieter Schenkius, moeder van Simon, kleermakersbaas en Klaasje Pieters Schenkius, dienstmeid) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Henrik G. J. Hellund, overleden op 3 september 1847(Certificaat van onvermogen), G. J.=Gustaf-Johansson, 51 jr, geboren Jacobstad/Finland, overleden Vijverstraat F 246, scheepstuiger, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-245Vijverstraat 20Jouwerke Johannes Woudenga, overleden op 19 december 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr, geboren Dronrijp 25/2/1827, overleden Vijverstraat F 245, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 en 12 van 6 mrt 1850
adressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 400huis genaamd de Stoomboot in de Vijverstraat F-245
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperDieuwke Thomas Dijkstra (wv jan gerbens ferwerda)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Anna Knoop... Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 en 140 van 13 dec 1855
adressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 950huis F-245
 
verkoperCornelis Keyzer
koperLubertus Jans Kroese


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2350F-246 (Vijverstraat)Evert Posthumawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Doetje Jacobsgeb 1790 HRL, ovl 3 jul 1864 HRL; wijk F-245, ongehuwd, dv Jacob Teunis en Baatje Pieters; BS ovl 1864; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4080F-240 (Vijverstraat)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 4079F-241 (Vijverstraat)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meijwoonhuis
Sectie A nr. 4495Vijverstraat 20 (F-240)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Vijverstraat 20Frederik Casper


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 20J.Weverhoutwerker
Vijverstraat 20aJ.Schoottransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 16L.J. (Lolke) Gutman


1976 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 16Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976
  terug