Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 4 8-132 8-144 F-101 F-ong
 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarGerrit Freerks
gebruikerGerrit Freerks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarGerryt Freerx
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingbetaeld aen dy executeur


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerReitse Lykles
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarerven Allert Harmens Crol
gebruikerwed. Reitse Lykles c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-132 Grote Ossenmarkt 4Carst Palses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarerv. Allert Harmens Krol [staat: Kool]
gebruikerCarst Palses cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-137 Grote Ossenmarkt 4Hilbrand Koster


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-144 Grote Ossenmarkt 4Jan Baukes1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Claas Lourens Coster... 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Haitse Jorrits... HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt 18 dito; gebruiker van wijk F-101, pakhuis, eigenaar is Claas L. Koster, 1814. (GAH204); H.J. en Neeltje Kornelis, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-101Grote Ossenmarkt 4Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1450Grote Ossenmarkt 4Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarpakhuis (184 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Dirk Uilkes de Vrij... Wimke Jacobs Domenij; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk F-101, wijk G-181 bev.reg. HRL 1860-80, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende ... (alles)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-101Grote Ossenmarkt 4Haye Gerrits de Boer, overleden op 5 september 184351 jr (geboren 28/6/1792), werkman, overleden Ossenmarkt F 101, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 245) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450F-004 (Zuiderhaven)Simon en Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450Grote Ossenmarkt 4 (F-ong)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 4rijksmonument 20377
  terug