Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Jan Ruurdstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerJan Ruurdstraat 38-146 8-158 F-090F-092
 huisnummer lager  Jan Ruurdstraat 58-146 8-158 F-090F-092


Naastliggers vanJan Ruurdstraat 3
ten zuidenJan Ruurdstraat 5
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenJan Ruurdstraat 1


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij Lambert Annis oude lijnbaan]463‑14‑00 GGhuis en getimmer
koperJoucke Taedes, gehuwd met
koperTzierdtie Tiaerds
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks mr. metselaar
verkoperJan Dircksmr. metselaar


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks mr. metselaar


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen]463‑14‑00 GGhuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Diercx
verkoper q.q.burgemeester Saeff Hendricx, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Jan Diercx
verkoper (gesuccumbeerde)Joucke Taedes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Tiaertske Tiaerdts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Diercx


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen bij waar de oude lijnbaan van Lambert Annes stond]525‑00‑00 GGhuis en getimmer
koperClaes Willems verver en brouwer van ?t Seepaerthet Zeepaard
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastliggerde oude lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dircx
verkoperJoucke Taedes, gehuwd met
verkoperTiaertke Tiaerdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Verver, brouwer van 't seepaert, koopt een huis en getimmer op de Schritsen omtrent Lammert Annes oude lijnbaen plach te staen. Ten Z. de ledige plaats van Gerryt Auckes, ten W. de straat, ten N. Jan Dircx. Ingang naar voren en achteren. Grondpacht 20 st. Gekocht van Joucke Taedes x Tiaertske Tiaerdes, voor 525 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dircx


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: bij de zuider nieuwe haven]382‑00‑00 GGhuis
koperOcke Pieters, gehuwd met
koperMeyntie Dircks
verpachter grondJan Dircks mr. metselaar1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg in gezamenlijk onderhoud
naastligger ten zuidenJoucke Tades of zijn rechthebbenden
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: nieuwe straat van de lange pijp]
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks c.u.mr. metselaar
verkoperJan Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperOrsel Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Pieters x Mentie Dircks kopen een huis omtrent de zuider nieuwe haven. Ten O. een steeg, ten Z. Joucke Tades of degene die het recht van het huis van Joucke Tades verkregen mag hebben, ten W. de nieuwe straat van de lange pijp, ten N. de verkoper. Grondpacht 21 st aan de verkoper. Gekocht van metselaar Jan Dircks voor 382 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Tades of zijn rechthebbenden


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen in de nieuwe straat bij de lange pijp op de Lanen uitlopende]382‑00‑00 gghuis en getimmer
koperOcke Pieters
koperMeyntie Dircks
verpachter grondJan Dircks mr. metselaar1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperOrsel Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Doorgehaald. In margine stonde: nihil als hier neffens opt ander blad staende] Ocke Pytters x Meyntie Dircks kopen een huis en getimmer op de Schritsen in de nieuwe straat neffens de lange pijp op de Lanen uitlopende, nu bewoond door de proclamanten. Grondpacht 21 st aan de verkoper. Gekocht van mr. metselaar Jan Dircks voor hemzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Orsel Hendricks, voor 382 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbert Lijndrayerssteeg


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes]303‑00‑00 GGhuis en getimmer
koperJan Pieters, gehuwd mettimmerman
koperTyal Johannes
verpachter grondJan Dircks 1‑00‑00 CG
naastliggerde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenOcke Pieters
verkoperClaes Willemsverver


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOcke Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0024r van 28 aug 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOcke Piters


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeinde van de Schritsen]312‑14‑00 GGhuis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven
koperAbel Douwes, weduwe van
koperwijlen Roucke Sybrants
verpachter grondOcke Pieters 1‑01‑00 CG
verpachter grondMeyntie Dircks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperOcke Pieters, gehuwd met
verkoperMeyntie Dircks


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij Lambert Annes gedemolieerde lijnbaan]425‑00‑00 GGhuis en getimmer
koperGerryt Siercks, gehuwd met
koperHouck Ryuerdts
verpachter grondJan Dircks 1‑00‑00 CG
naastliggerde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenOcke Pieters
verkoperJan Pieterstimmerman
verkoperTyal Johannes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOcke Pieters


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij de lijnbaan van Lammert Annes]355‑07‑00 GGhuis
koperPyter Martens, gehuwd met
koperAntke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastliggerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Ruyrdts houtkoper
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHabell Rouckes
verkoperGerryt Siercx Pinplinch, gehuwd met
verkoperHouck Rioerdts


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHabell Rouckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeind van de Schritsen]310‑00‑00 GGhuis
koperDouue Douues, gehuwd met
koperMaycke Remis
verpachter grondnaastligger Jan Dircks 1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperHaebel Douues, weduwe van
verkoperwijlen Romcke Sybrens


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOcke Pytters


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: ynden strate daer de burgemeester Jan Reuyrdts Sandstra op de hoek is staande]245‑00‑00 GGhuis
koperPieter Martens Moyman c.u.
verpachter grondnaastligger Jan Dirx 1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dirx metselaar
verkoperMayke Drewis, gehuwd met
verkoperDouwe Douwes absent
verkoperWalingh Tierdtsen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Op de ledige plaats bij Lambart Annes baan]535‑00‑00 GGhuis
koperFolkart Hemkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Reurds Sanstra
naastligger ten westende hier genoemde ledige plaats
naastligger ten noordenHebel Roukes
verkoperPiter Martens c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHebel Roukes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: achter het door oud burgemeester Jan Sanstra bewoonde huis]700‑00‑00 GGhuis
koperGorrit Gorrits c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkesgrootveerschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Moyman


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Zuiderhaven NZ achter het huis van oud burgemeester Jan Sanstra]700‑00‑00 GGhuis
koperGorrit Gorrits c.u.smalschipper
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkeswijdschipper


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Moyman


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kleine kamer van Claeske Clases


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Moyman


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5straat180‑00‑00 GGhuis
koperAndries Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderJoannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht
naastligger ten oostensteeg met achteruitgang
naastligger ten zuidenJacob Sanstra equipagemeester
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar
verkoper van 1/2Wytske Ambrosius, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyeter Cornelistrekschipper
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Gosse Rix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes koopt een huis (zonder nadere plaatsaanduiding) met o.a. onder de voorkamer een bierkelder, tegenwoordig als huurder bewoond door kok van het vorstelijk jacht Joannis Bruinsveldt. Ten O. een steeg waarin achter in- en uitgang, ten Z. stadsmakelaar Symen Ages, ten W. de straat, ten N. equipagemeester Jacob Sanstra. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Wytske Ambrosius wv Leeuwarder trekschipper Pyeter Cornelis voor 1/2, en van Trijntie Pyters x Gosse Rix voor 1/2, voor180 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Douwes wijdschipper


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0108v van 2 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndrys Douwes wijdschipper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Jan Ruurdssteeg]550‑00‑00 CGhuis
koperTaeke Pieters, gehuwd metschoolmeester
koperLubjen Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenJohannes Smedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruirdssteeg
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.
verkoperAndries Douwesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Pieters, schoolmeester x Lubjen Hendriks kopen een huis met plaatsje in Jan Ruirds steegh. Ten O. een steeg met achteruitgang, ten Z. contrarolleur Johannes Smedingh, ten W. de straat, ten N. Rintie Kingma n.u. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van burgemeester en grootschipper Andries Douwes voor 550 CG.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRintje Kingma


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyttje Pytters, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Abbe Feites


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Otte Tieerds


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ450‑00‑00 CGhuis
koperWillem Eiberts, gehuwd met
koperNeeltie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSmedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma
verkoperTaecke Pietersschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Eiberts x Neeltie Wybes kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat. Ten O. een steeg waarin een achter in- en uitgang, ten Z. contrarolleur Smedingh, ten W. de straat, ten N. de dochter [Baukje] van Rintie Kingma. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van schoolmeester Taecke Pieters, voor 450 CG.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Andries Glaesema c.u.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ350‑00‑00 CGhuis
koperWillem Louws c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperBaukjen Rinties Kingma, gehuwd met
verkoperPier Andries Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Louws c.u. kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat, door henzelf bewoond. Ten O. een ingaand steegje, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Haies. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Baukjen Rinties Kingma x Pier Andries Gladsma, voor 350 CG.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Deersma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Louws


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat24‑00‑00 CG1/16 grondpacht van 2-02-00 CG
koperReiner IJsbrandts c.u.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat115‑00‑00 CG1/4 grondpacht van 2-02-00 CG
koperReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ /Zuiderhaven/Grote Ossenmarkt270‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Pieters, gehuwd met
koperAeltie Ybes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
huurderN. N. 32‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperWillem Louus, gehuwd met
verkoperAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters x Aeltie Ybes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin het in- en uitgang heeft, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Hayes. Gekocht van Willem Louws x Antie Jans te A`dam.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Deersma


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ260‑00‑00 CGhuis
koperSteeven Cuyk, gehuwd met
koperEva Theotardi
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
toehaakeen ducaat voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostensteegje met vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSmeedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenHendrik Pyters
verkoperWillem Baerents Deersma, gehuwd met
verkoperMaertie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Cuyk x Eva Theotardi koopt een huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. die straat, ten Z. de controleur Johannes Smeding, ten N. Hendrik Pyters. Gekocht van Willem Baerents Geersma x Maartie Rijcks?, voor 260 gg. en een ducaat voor de dochter van verkoper.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Pyters


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Pytters


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0081r van 15 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSteven Cuyck kamerbewaarder


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Andries


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ205‑14‑00 GGhuis
kopersr. Petrus Stellingwerf koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSteeven Cuik
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBoote Tjerks
verkoperAeltie Ybes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Pytters


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSteeven Cuik


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Stellingwerf


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Krytenburg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0091r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik kamerbode


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 3Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 CG0
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 CG0
8-146 /3Jan Ruurdstraat 3Heere Pieters, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 CG02‑00‑00 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 3wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 CG0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0183r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Arents c.u.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0154v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steeven Kuik


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ185‑00‑00 GGhuis
koperPyter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker
koperBaukjen Ockes
verpachter grondTjepke Gratama koopman2‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vije in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwijlen Auke Gerbens
verkoperAaltje Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Jogchem Stellingwerf
verkoperAaltje Nauta, recht van scheiding bekomend van haar dochter
verkoperBaukje Stellingwerf, gehuwd met
verkoperJurjen Gerryts de Jong, erfgenamen van hun oommr. schoenmaker
erflaterwijlen Pyter Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Alberts, mr. sleefmaker x Baukjen Ockes kopen een huis in de Jan Ruurdstraat, nu bewoond door de verkoperse. Grondpacht 42 st aan koopman Tjepke Gratama n.u. Ten O. een steeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. wd. burgemeester Hania, ten W. de straat, ten N. wl. Auke Gerbens. Gekocht van Aaltje Nauta wv Jochem Stellingwerf, mede namens haar dochter Baukje gesterkt met haar man mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong, samen de erfgenamen van haar oom Pyter Stellingwerf, voor 185 GG.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Alberts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Alberts, gehuwd met
naastligger ten zuidenBaukje Okkes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Alberts


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Alberts


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ267‑00‑00 GGhuis
koperHanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit
huurderde weduwe van Gerrit de Vries
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt schipper
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenPieter Alberts
verkoperGerardus Horreuspredikant te Kimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godef. Gonggrijp, griffier bij de Admiraliteit, koopt een huis in de Jan Ruurdsstraat, laatst bewoond door wd. Gerrit de Vries. Ten O. een steeg (waarin vrij in- en uitgang) en schipper Evert Bouwknegt, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Pieter Alberts. Geen grondpacht. Gekocht van bedienaar des H. Evangeliums Gerardus Horreus te Kimswerd, voor 267 GG.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-165, pag. 132Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0251v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158, pag. 174Jan Ruurdstraat 3Antje En Geeske Pieters1‑00‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma... wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 214 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 214 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1471Jan Ruurdstraat 3Willem Lolkes ZwaaltimmermanHarlingenhuis en erf (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1472Jan Ruurdstraat 5Ernst van AssenapothecarHarlingenhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-090Jan Ruurdstraat 3R M Sondag stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jrijks visiteurRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 199 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 199 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1122 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1122 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1179 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1179 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurds straat F-090Willem L. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3914Zuiderhaven F-013Sjoerd E. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat F-092Oeds Wijmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat 3 (F-092)Simon de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Jan Ruurdstraat 3 Paulus van Beusekomstokerf. 700f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3S. de Vrieswinkelbediende


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25241
Jan Ruurdstraat 3Jan Wiersma


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3G. (Grietje) de Vries wv Wiersma
  terug