Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Dijksteeg 1 (niet bekend) 1-006 A-006* A-075
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 7 1-002 1-006 A-006 A-006


Huisnaam in: 1862
Gebruik:
Naam: het lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1879
Gebruik: logement
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk A-006
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 7Dijksteeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarJanke Sweerds
gebruikerJanke Sweerds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarLijsbet Sweerds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-4-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clasens
gebruikerJurjen Clasens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ [staat: bij de Kettingbrug]huis
 
koper door niaarHaring Clases 350-00-00 GG
geniaarde koperSymen Jacobs Kuiper c.u.wijdschipper
naastligger ten oostenSytske Martens
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperEgbert HaringsFraneker


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ bij de Kettingbrughuis en losse en vaste goederen
 
koperRimmert Luitiens, gehuwd met650-00-00 CG
koperTrijntje Ypkes
huurder voor 11 jarenN. N. 32-00-00 CG
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaring Claesen, gehuwd met
verkoperFijke Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrughuis
 
koper door niaarMelle Ynses, gehuwd metbeurtschipper999-00-00 CG
koper door niaarAaltie Rinses
geniaarde koperGerrit Willems, gehuwd met
geniaarde koperGeertruit Jonas
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJurjen Crosee makelaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRimmert Luitjens, gehuwd metbrugman
verkoperTrijntie Ypkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Ynses, beurtschipper x Aaltie Rinses, kopen na niaar tegen Gerrit Willems x Geertruit Jonas, een huis nz. Noorderhaven omtrent de Kettingbrug.


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Claeses
gebruikerJurjen Claeses
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0128r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ op de hoek bij de kettingbrughuis
 
koperHylke Jarigs, gehuwd metschipper730-00-00 CG
koperFettie Taakes
huurder kelderAlbert Janes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenBouwe Boomsma c.u.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet chergershuisje
naastligger ten noordenhet land: landszijltie
verkoper van 1/2Zytske D. Zeilmaker, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Tjallingiikoopman
verkoper van 1/2Jan D. Zeilmaker, verkopers zijn erfgenamen vankoopman
erflaterhun wijlen oom Keimpe Zeilmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-003 Dijksteeg 1Hijlke Jaarigs
1-003 Dijksteeg 1Marten van Vliet


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-006 Dijksteeg 1Hylke Jarigs2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Hielke Jarigs de Boer... schipper in 1826, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; ovl 1819, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk A-006, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-006Dijksteeg 1Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-006Noorderhaven 7Hielke J de Boer schipper


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Dijksteeg 1Fetje Taekes, overleden op 23 november 1819winkeliersche, vrouw van Hylke Jarigs de Boer, schipper (Noorderhaven A 6, testamentair erfgenaam), halfzuster van Matje Taekes, turfvrouw Amsterdam. Saldo fl. 249,85. (procesverbaal van eedaflegging ligt eerder tussen memories7001/171 en 7001/140) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Fetje Taekes, overleden op 23 november 1819winkeliersche, vrouw van Hylke Jarigs de Boer, schipper (Noorderhaven A 6, testamentair erfgenaam), halfzuster van Matje Taekes, turfvrouw Amsterdam. Saldo fl. 249,85. (procesverbaal van eedaflegging ligt eerder tussen memories7001/171 en 7001/140) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 307Dijksteeg 1Jarig Nannes de BoerHarlingenschipperhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 307Noorderhaven 7Jarig Nannes de BoerHarlingenschipperhuis en erf (98 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Betje J Meyeroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Frans Cornelis Blokmaker... 1858, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Joeke Minnes Radsma... wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Nancij Barends van Hoften... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Ruurd Jappes van der Veer... ongesteldheid vd bruidegom ten huize vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Wytse Fredriks Fielbach... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-006Dijksteeg 1Ruurd J van der Veer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-006NoorderhavenFrans K Blokmaker37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
A-006NoorderhavenFrans K Blokmaker37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
A-006NoorderhavenBetje J Meyer38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenBetje J Meyer38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenCornelis Blokmaker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenCornelis Blokmaker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenFrederik Blokmaker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenFrederik Blokmaker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenCornelia Blokmaker15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
A-006NoorderhavenCornelia Blokmaker15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
A-006NoorderhavenSietske Blokmaker7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenSietske Blokmaker7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMarijke Blokmaker3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMarijke Blokmaker3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenLolkje Blokmaker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenLolkje Blokmaker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJoeke M Radsma52 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
A-006NoorderhavenJoeke M Radsma52 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
A-006NoorderhavenNancy [Nanzie] van Hoften35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNancy [Nanzie] van Hoften35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenMinno Radsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMinno Radsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenRuurd J van der Veer29 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schipper en winkelier
A-006NoorderhavenRuurd J van der Veer29 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schipper en winkelier
A-006NoorderhavenDetje K Mulder38 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenDetje K Mulder38 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNanne de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenNanne de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenHylke de Boer11 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenHylke de Boer11 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenKlaas de Boer9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenKlaas de Boer9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJieppe van der Veer2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJieppe van der Veer2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenBontje M Hommes4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenBontje M Hommes4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Dijksteeg 1Bontje Mulder, overleden op 8 december 18438 jr (geboren 31/3/1835), overleden Noorderhaven A 6, onechte dochter van Detje Klazes Mulder (vrouw van Ruurd Jappes van der Veer, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Bontje Mulder, overleden op 8 december 18438 jr (geboren 31/3/1835), overleden Noorderhaven A 6, onechte dochter van Detje Klazes Mulder (vrouw van Ruurd Jappes van der Veer, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Dijksteeg 1Renske Nannes de Boer, overleden op 20 december 18479 mnd, overleden Noorderhaven A 6, dochter van Nanne Jarigs de Boer, zeeman en Henke Gootjes Ploeg, zuster van minderjarige Ruurd Nannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Renske Nannes de Boer, overleden op 20 december 18479 mnd, overleden Noorderhaven A 6, dochter van Nanne Jarigs de Boer, zeeman en Henke Gootjes Ploeg, zuster van minderjarige Ruurd Nannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Gerritje Ulbes Dreyer... Pieters Nieuwkerk; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1detje Klazen Mulder... Franeker, dienstmeid. 2e huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 21 jan 1836 HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk A-006, dv Klaas Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 307A-006 (Noorderhaven )Ruurd Jappes van der Veerwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 191 en 200 van 17 dec 1873
adressoortbedraggebruik
A-006Dijksteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 2300huis A-006
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperAnne Hoekstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3987A-006 (Noorderhaven)Anne Hoekstrawoonhuis
Sectie A nr. 3986A-075 (Zoutsloot)Anne Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4526Dijksteeg 1 (A-075)Jan van 't Vlietwoonhuis
Sectie A nr. 4527Noorderhaven 7 (A-006)erv. R. de Boer (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 7 Anne Zeldenrustmosselvisscher
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 7H.B.Deerenbergzeeman
Noorderhaven 7J.Gerblmonteur
Noorderhaven 7aJ.Oomsgrondwerker
Noorderhaven 7aA.Wijkstraschipper


1932 - kentekenadresnaam
B-18210
Noorderhaven 7Adrianus Johannes van der Hoeff
  terug