Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 13 1-005 1-009 A-009 A-009
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] bij de Kettingsbrug strekkende achter tot aan de Zoutsloothuis
 
koperLourens Dirx 730-00-00 GG
koperMaritie Peters Hagen
naastligger ten oostenDirck Ariaens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van Piter blokmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGriet Piters, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Nanneskuiper


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0090r van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ1/4 huis
 
koperPytter Lourens, gehuwd metzeilmaker400-00-00 GG
koperGrietie Pytters
eigenaar van 1/4de koper Pytter Lourens c.u.zeilmaker
naastligger ten oostenWillem Dircx
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenAuckien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Steven Gabbes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJacob Buues c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Louwrens, zeilmaker? x Grietie Pieters koopt 1/4 huis nz. Nieuwe Noorderhaven omtrent de kettingbrug, strekkende achter, tot de Zoutsloot, waarvan de koper al 3/4 bezit. Ten O. Willem Dircxen, ten W. wd. Auckien Stevens (Habois?). Gekocht van Jacob Buwes?, voor 400 gg.


 


 


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZhuis alwaer de Zeeton uithanght
 
koper provisioneelJan Pytters havenmeester1125-00-00 GG
naastligger ten oostenHylcke Joannes Hanekuyck
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Hollander
naastligger ten noordenN. N.
Doede Bauckes, curator
Joannes Fransen, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van N. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034va van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrughuis alwaer de Zeeton in de gevel staet
 
koper provisioneelRuyrd Sybes Bontekoe 900-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Thomas Auckes Nauta
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenYnse Jeltes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSibble Jansen, erfgenaambrugsluiter
verkoperWybe Reiners voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanmetselaar
verkoperwijlen Aken Jans, erfgenaam
verkoperAeltie Jans meerderjarige jongedochter, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Pietershavenmeester
erflaterwijlen Tettie Wijnes


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarReiner Tiaards
gebruikerJan Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarReiner Tiaards
gebruikerJan Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-005 Noorderhaven 13huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerMelle Ynses
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-005 Noorderhaven 13huis
eigenaarJan Douwes
gebruikerClaas Oepkes c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-005 Noorderhaven 13Douwe Jansz Zeylmaker, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-005 Noorderhaven 13huis
eigenaarwed. Jan Douwes
gebruikerDouwe Jansen Zeylmaeker
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 99r van feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 13Jan Heeres, mr. timmerman x Neeltje Jacobs koopt een huis nz. Noorderhaven, verhuurd aan Rinnert de Beer, en uitgang hebbende op de Zoutsloot. Ten O. Jan Trompetter, ten W. Bouwe Boomsma, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Douwes- en Sytske Douwes Zeilmaker x Pieter Tjallingii, en Keimpe Jansen Zeilmaker, als erven van hun oom en broer Reinder Jansen Zeilmaker, voor 450 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0099v van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Heeres, gehuwd metmr. timmerman 450-21-00 GG
koperNeeltje Jacobs
huurderRinnert de Beer schipper
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan D. Zeilmaker, erfgenaam
verkoperSytske D. Zeilmaker, erfgenaam
verkoperKeimpe Zeilmaker, erfgenamen van
erflaterReinder J. Zeilmakerkoopman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0296v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZhuis
 
koperPopke Minnes, gehuwd metschuitschipper800-00-00 CG
koperSetske Wybes
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Heeres, gehuwd metmr. timmerman
verkoperNeeltje Jacobs


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0094v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 13Noorderhaven NZhuis
 
koperBarend Visser en zoonkoopman1000-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPopke Minnes, gehuwd metschipper
verkoperZetske Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & zn. koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Trompetter, ten W. Bouwe Boomsma, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Popke Minnes, schipper x Jetske Wybes, voor 1000 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-005 Noorderhaven 13wed P Beva
1-005 Noorderhaven 13Louis Timmermans, 21 jaar, gehuwdinwooning


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-009 Noorderhaven 13B Visscher2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Barend Jansen Visser... Backer, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 9 feb 1795. (burgerboek); eigenaar van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Dirk Houtmangeb 1774 ... , ovl 28 apr 1816 HRL, zeilmakersknecht; BS ovl 1816; gebruiker van wijk A-009, zeilmakersknegt, eigenaar is Barent Visser & zoon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-009Noorderhaven 13Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Pieter Rommerts Broersma, overleden op 30 oktober 1825zeilmakersknecht, man van Antje Meino's Pekema (Noorderhaven A 9), vader van Berber (vrouw van Kleis Gnodde, afwezige stuurman op reis naar Noorwegen), Aafke (vrouw van Klaas van der Meulen, scheepstimmermansknecht Amsterdam), Jikke, dienstmeid, Frouwkje (vrouw van Willem L. de Boer, loods), wijlen Rommert (man van Rinkje Ottes, vader van minderjarige Pieter en Otto Rommerts Broersma) enminderjarige Trijntje, Meino, Arjen, Maaike en Aaltje Pieters Broersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Pieter Rodenhuis, overleden op 10 oktober 1826koopman Noorderhaven A 9-13, overleden Groot-Lankum o/ Franeker, wednr. NN, man van Margaretha-Hendrina Mentes, vader van Sara (uit 1e huwelijk) enminderjarige Arius-Johannes en Ypeus Pieters Rodenhuis (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 310Noorderhaven 13erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (96 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Sybilla Coenraads Bakker, overleden op 22 november 1833vrouw van Pieter Carel Zuyderhoudt, zeilmakersknecht Noorderhaven A 9, moeder van minderjarige Carolus-Bernardus Pieters Zuyderhoudt, dochter van wijlen Coenraad Piebes Bakker en Helena Symons Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Jetske Sybrens Molenaar... feb 1828, dv Sijbren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1828, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-139; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Luitje Reinders van der Veer... HRL, schipper, zv Reinder Luitzens vdV, en Wimke Sjoerds; BS huw 1828, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 38 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-139 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-009Noorderhaven 13P Zuiderhout stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-009Noorderhaven.. Zuiderhout38 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, zeylmaker
A-009NoorderhavenMaria G Rotgans24 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
A-009NoorderhavenCarolus Zuiderhout6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenGerryt Zuiderhout1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenWillem Zuiderhout1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenSaakje J Sjerda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenTheunis Zuiderhout2 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 310A-009 Barend Visser & zoonHarlingentwee bouwvallige gevels [ook sectie A 311] afgebroken en de beide nummers onder een lijst gebragt


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Jan Uilkes Meinsma, overleden op 15 maart 18473 1/2 jr (geboren 22/5/1843), overleden Noorderhaven A 9, zoon van Uilke Dooitzes Meinsma, zeilmaker en Klaasje Beerts Asses, broer van minderjarige Dooitze, Sytske, Beert en Harke Uilkes Meinsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 310A-009 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 310A-009 (Noorderhaven)Sipke Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 310Noorderhaven 13 (A-009)Berend Kuiperwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 13 Berend Kuiperleeraar zeevaartsch.
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 13S. ten Caterijksveldwachter
Noorderhaven 13IJ. van Poptaonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 13K. (Klaaske) Drukker wv Drost


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 13rijksmonument 20533


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 310Noorderhaven 13
  terug