Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 81
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 81 1-081 1-124 A-045 A-042


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: rusland
Kwartier/wijk A-045
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend
1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0087v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 81Noorderhaven NZhuis, mouterij, eest [staat: yst] en pakhuis
 
koperClaes Huiberts Braam koopman293-07-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Bilstraet]
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westendr. Swaelwe
naastligger ten westenrentmeester Winia
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenhet sterfhuis van Gerrit Bilooten
verkoperde erfgenamen van Heyltie Pytters


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-081Noorderhaven 81pakhuis
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerPieter Oldaens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-081Noorderhaven 81pakhuis
eigenaarP.J. Oldaens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-081 Noorderhaven 81packhuis
eigenaarPieter Jansen Oldaens c.s.
gebruikerPieter Jansen Oldaens c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-081 Noorderhaven 81pakhuis
eigenaarPieter J. Oldaan c.s.
gebruikerPieter J. Oldaan c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 81Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1050-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard doet een bod op 1/8 deel van een dubbelhuis van de suikerraffinaderij. Ten O. de Bildtstraat, ten W. wd. Jan Donker en ds. Pierson, ten Z. de straat en het koolstek (op de wal misschien?), ten N. Harmen van Vliet en de Droog straat. Tevens een pakhuis nz. Droogstraat. Ten O. doorgaande steeg, ten W. erven Jan Aukes Bakker, ten Z. de Droogstraat, ten N. de straat en Zoutsloot. Verder een huis hoek Bildtstraat/Noorderhaven. Ten O. Jan Kuyk en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, erven Wyger Gerlofs en Hendrik Faber ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Jan Reins Baard bezit al 6/8 en Jacob Josephs de Vries bezit 1/8. De verkoper Benjamin Josephs de Vries wil nu zijn 1/8 verkopen.


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-081 Noorderhaven 81pakhuis
eigenaarJan R. Baard cum soc.
gebruikerJan R. Baard cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 81Noorderhaven 79/81 NZ bij de Raadhuisbrug29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopman3625-00-00 CG
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westends. J. Pierson n.u.
naastligger ten westenTjepke Gratama n.u.
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Goffe Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
huisman Hessel SimonsOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Freerk Fontein, voor 8/64, Taekle Lambsma, Ontv. 5 delen zeedijken Binnendijks, te Minnertsga x Dina Huidekooper, voor 8/64, Pyter Huidekoper, voor 8/64, en Philippus Swart, voor 5/64, kopen samen 29/64 van een DUBBEL huis waarin lange tijd de Suikerraffinaderij is gedreven. Ten O. de Bildtstraat, ten W. ds. Pierson en Tjepke Gratama, ten Z. de haven en de straat waarop een koolstek staat, ten N. de oud-burgerhopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. (Uitvoerige beschrijving van het huis in de acte.). Voorts kopen zij 29/64 van een pakhuis erachter, OVER de Droogstraat, dus Nz., met ten O. een doorgaande steeg, ten W. de burgemeester Taeke Stephanus, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Tevens nog 29/64 van een een groot huis t/o de raffinaderij op de hoek v.d. Bildtstraat. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Inclusief alle losse en vaste gereedschappen en goederen. Gekocht van Yme Freerks Tichelaar te Makkum, voor 2/64, Theunis v.d. Ley, voor 4, 5/64, Sybrand Feykes Camsma, oud-burgerkolonel, voor 4, 5/64, en Bente v.d. Ley, Anne v.d. Ley te Roordahuizum, Adriaantje v.d. Ley x Marten Fockes, allen voor 4/64, en Gosse Cloosterman, erf gezeten te Sexbierum x wl. Titia Altena, Tjitske Reins Baard wv Pieter Gosses te Franeker, Aaltje Reins Baard x Douwe Aukes Wassenaar, mr. bakker te Franeker en Taetske Reins Baard x Hessel Simons te Oosterbierum, elk voor 2/64, samen voor 29/64, voor 3625 cg.


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 81Noorderhaven NZpakhuis met drie zolders en vliering
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit5925-07-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
wijlen Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, schriftelijke last en procuratie hebbendekoopmanMakkum
verkoperP. Huidekoper, schriftelijke last en procuratie hebbende van
de erfgenamen van Jan Pieters Oldaanskoopman
erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fontein, gelastigde van zijn broederkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 81Noorderhaven NZpakhuis of suikerraffinaderij, met koolstek op de wal
 
koper door niaarSeerp Gratama 668-00-00 GG
koper door niaarTjepke Gratama
geniaarde koperSchelte Wybengakoopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost bij de Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-112 Noorderhaven 81wed Joerd Wopkes
1-112 Noorderhaven 81Wopke Joerdsover de jaaren


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-124 Noorderhaven 81Sybren Bouwes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-045Noorderhaven 81Tjepke Tjepkes Gratama... eigenaar van wijk A-044, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-045, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); T.G. en Trijntje Westra, beide van HRL, hebben de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-045Noorderhaven 81Ype Jetzes Rodenhuis... Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-045Noorderhaven 81T Gratama T Gratama pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 355Noorderhaven 81erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-045Noorderhaven 81Hermanus van Schouwenburg... HRL, zeehandelaar in 1850, zv Hendrikus vS, en Anna Menalda BS huw 1830, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-045; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-053; ... (alles)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-045Noorderhaven 81Antje Roelofs van Dijk, overleden op 23 september 184867 jr (geboren 14/8/1781), overleden Noorderhaven A 45, wed. Christoffel de Haas, moeder van Jetske (vrouw van Geert Leenstra, mr. bakker), Antje en wijlen Andries Christoffels de Haas (man van Trijntje de Jong, te Terschelling, vader van minderjarige Roelof en Antje Andries de Haas). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 355A-045 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 355A-042 (Noorderhaven)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 355Noorderhaven 81 (A-042)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 81, HarlingenNoorderhaven 81 Anker, hetwatersportbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 81rijksmonument 0


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8778Noorderhaven 81
  terug