Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 99
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 99 1-150 1-222 A-054 A-051
1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 393r van 24 feb 1600 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 99opden suydsijde vande haven daer den roede os uutsteeckt


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruikerds. Velsen
huurwaarde77-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerYdverke Nauta
huurwaarde77-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-150 Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde77-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-17-00 CG


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 99Noorderhaven NZhuis en pakhuis of houtstek
 
koper door niaarClaes Reyers Mahui koopman900-00-00 GG
geniaarde koperSjouke Sjoukes, gehuwd metwijdschipper
geniaarde koperGerritje Zymons
naastligger ten oostenhuis het Moriaantje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet pakhuis van Anne Jansen Huydekoper koopman
naastligger ten westende verkopers Jacob Braem, zoon van
naastligger ten westenGrietje Fedrix
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 3/4Jacob Braem, zoon van
verkoper van 1/4Grietje Fedrix, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Romke Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reyers Mahui koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sjouke Sjoukes, schipper x Grietje Symons, een mooi huis, pakhuis en houtstek, nz. Noorderhaven. Er zijn 2 mandelige staketten (hekken), ten O., ten W., waarvan dat ten O. eerst door de naastligger ten O. moet worden verlengd tot de rooilijn. De muur van het pakhuis ten W. is mandelig met de eigenaar v.d. ledige plaets. Ten O. het huis 'het Moriaantje', ten W. de verkoper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Grietje Feddriks van Deinum wv Romke Braam, voor 1/4, en als moeder van haar zoon Jacob Romkes Braam, voor 3/4, voor 900 gg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0256v van 15 nov 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 99Noorderhaven NZ bij het groot vallaathuis, hof met vruchtbomen en ledige plaats
 
koperJetse Roorda schrijver van een compagnie1851-21-00 GG
naastligger ten oostenhet pakhuis van Claas Reyers Mahui
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven of straat]
naastligger ten westenoud burgemeester Hiddema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGrietie Feddes van Deersum, gehuwd met
verkoperClaas Dirx Fontein


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-150 Noorderhaven 99huis
eigenaarJetse Roorda
gebruikerds. Jetse Roorda
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-150 Noorderhaven 99Jetze Roorda, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal60-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-150 Noorderhaven 99huis
eigenaarJetse Roorda
gebruikerJetse Roorda
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-205 Noorderhaven 99Barre Stapert, 39 jaar, gehuwdcommissaris van convooijen & licenten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-222 Noorderhaven 99G Stinstra ds6-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 4 jun 1811
adressoortbedraggebruik
A-054Noorderhaven 99koopaktefl. 3060huis A-054
 
verkoperJacob Roock
koperMinne Vellinga


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 van 4 jun 1811
adressoortbedraggebruik
A-054Noorderhaven 99koopaktehuis A-054
 
verkoperMinne Vellinga
koperGooitje Stinstra


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Gooitje Stinstra... 1803 koopt bouwland onder Almenum, ontvangt interesse 1807-1811, medicinaal doctor 1813, ovl wijk A-054, zv Pieter S, en Neeltje Schellingwouw; BS ovl 1813; 1826 overlijdens, DG-Oosterbaan bl. 28 /7; wed. G.S. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-054Noorderhaven 99G Stinstra wedG Stinstra wedrenteniersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 374Noorderhaven 99Meile Huidekoper en mede E.Harlingenhuis en erf (522 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Gadske Overdijk... 11 mei 1857 uit Leeuwarden, dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Pieter Huidekoper... 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Teetske Simons Hoornstra... te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-054NoorderhavenPieter Huidekoper31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopvaardijkaptein
A-054NoorderhavenRijkje Fontein24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-054NoorderhavenJan Huidekoper1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-054NoorderhavenGeertruida HuidekoperHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-054NoorderhavenAnna Broekema25 jWinschotenv, protestant, ongehuwd
A-054NoorderhavenJantie Helderson15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-054Noorderhaven 99Janke Pieters Huidekoper, overleden op 25 juli 18413 mnd (geboren 20/4/1841), overleden Noorderhaven A 54, dochter van Pieter Huidekoper, scheepsgezagvoerder en Rykje Fontein, zuster van 3 niet met name genoemde minderjarige n. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Tetje Simons... nov 1814, dienstbaar, dv Symon Sjoerds en Antie Sijbrens; BS huw 1814, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054; rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 47:16:0 verdiende Loonen van Neeltie ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2380A-054 (Noorderhaven )Hans W. van Stratenwoonhuis en winkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2914*A-051 (Noorderhaven)Jan Foekenswoonhuis
Sectie A nr. 2914*A-052 (Noorderhaven)Sipke Faber en Albertus van der Schootplek grond en tuinhuis
Sectie A nr. 2914*A-052 (Noorderhaven)Albertus van der Schoot en Sipke Faberplek grond en tuinhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4161Noorderhaven 99 (A-051)Jan van Hulst (Szn.)woonhuis


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 99, HarlingenNoorderhaven 99 Shipping & Coal Company


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Amsterd. Anthraciet Mij.42Agentschap


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen Mij.42


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen Mij.42


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Harlinger Transport Mij.42


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen Mij.42


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Harlinger Transport Mij.42


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Harlinger Transport Mij.42


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Scheepv.- en Steenkolen-Mij.42


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Scheepv.- en Steenkolen-Mij.42


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 99P.Frölichaannemer


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Gemeente en Gem. Instellingen978Distributiekant.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen585Gem. Dienst voor Soc. Zaken


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen585Gem. Dienst voor Soc. Zaken


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen585Gem. Dienst voor Soc. Zaken


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenS.H. Ho350Dir. Delftse Rubb. Ind. N.V.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenTj. Lichtendahl J.Wzn.434Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenTj. Lichtendahl434(b.g.g.)


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 99G. (Geert) Nielsen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 99rijksmonument 20568


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7852Noorderhaven 99
  terug