Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 103
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 103,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 103 1-151 1/2 1-224 A-056 A-053a
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 103naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-151 Noorderhaven 103huis
eigenaarDina Tiebbes
gebruikerDina Tiebbes
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-151 Noorderhaven 103huisen (2)
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-151 Noorderhaven 103huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerSjouke Sjoukes
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-151 Noorderhaven 103huisen (twee)
eigenaarClaas R. Mahuy
gebruikerSjouke Sjoukes c.s.
huurwaardeCG 113:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:16:10


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-151 Noorderhaven 103huis
eigenaarJacob Wouters
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:12:12
 
1-151 /2Noorderhaven 103huis
eigenaarHeere Wybrens
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:09:00


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-207 Noorderhaven 103Wijbren Heeres


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ wijk A-056, A-063huis
 
koperWatze Ruitinga drogistCG 1575:00:00
huurderWatze Ruitinga
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWatze Ruitinga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 160r van dec 1808 , betreft pand A-056 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 103Watse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-224 Noorderhaven 103W RuitingaCG 2:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Gajus Andree... in handen van burg. Acronius af op 3 okt 1768. (burgerboek); wed. G.A., rentenierse; gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Johannes Watses Ruitinga... 1842, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-048; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-056; VT1839; Arum, Sectie B, 1832: Johannes Ruitenga te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Watze Johannes Ruitinga... van wijk A-055, drogist; medegebruiker Johannes Ruitinga, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-056Noorderhaven 103W Ruitinga G Andrae wedrenteniersche


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-056Noorderhaven 103Elisabeth Lyklama a Nijeholt, overleden op 4 september 182944 jr, wed. Gosling Braaksma, vrouw van Johannes Watzes Ruitinga, apotheker Noorderhaven A 56, moeder van minderjarige Mintje-Johanna, Watze en Geertruida-Antoinetta Johannes Ruitinga (uit 2e huwelijk) en Siebe Goslings Braaksma, apotheker (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 378Noorderhaven 103Watze Johannes RuitengaHarlingenapothecarhuis en erf (186 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-056NoorderhavenJohannes Ruitinga59 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, apothecar
A-056NoorderhavenMentie Ruitinga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-056NoorderhavenGeertruida Ruitinga15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-056NoorderhavenFrouwkje Akkerboom20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-056Noorderhaven 103Dirk Hendriks van der Molen, overleden op 8 maart 1855Lanen/Spekmarkt A 56, man van Tietje Sjerps van der Sluis, koopvrouw (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van wijlen Ane Hendriks van der Molen (vader van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 583,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 378A-056 (Noorderhaven )Watse Ruitengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3442A-053 (Noorderhaven)Watze Ruitingawoonhuis


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
adressoortbedraggebruik
A-053Noorderhaven 103provisionele en finale toewijzingfl. 6774herenhuis met tuin en erf aan de Noorderhaven A-053
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
koperJan van der Schoot


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4281Noorderhaven 103 (A-053)Antje Hoedemaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 103 Jacobus van der Sluisschelpenvisscher
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000
Noorderhaven 103 Take Jacob Krijtherijksklerk dir. bel.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 103J. v/d Sluisschipper


1929 - kentekenadresnaam
B-14260
Noorderhaven 103Jurjen van Dieken


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 103W. (Wibe) v.d. Linde


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 103rijksmonument 20570


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4281Noorderhaven 103
  terug