Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Droogstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) A-064 A-058
Naastliggers vanDroogstraat 14
ten oostenNoorderhaven 95
ten zuidenNoorderhaven 93
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-192 1/2Droogstraat 14Gerrit van Danswijk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Gerrit Abrahams van Danswijk... HRL, huwt met IJda Lolkes IJlstra op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, koopt een huis in 1798, ovl in wijk A-064; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1849; wed. G. vD. eigenaar en gebruiker van wijk A-064, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-064Droogstraat 14G van Danswijk wedG van Danswijk wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 371Droogstraat 14wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis (140 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Antje Pieters Kuiken... Sijbrens K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Hendrik Jitses Wouda... zv Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Yda Lolkes IJlstra... HRL 1810, BS ovl 1849; oud 70 jaar, (vnm: IJetje L. ), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-064; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-064DroogstraatYetje L IJlstra70 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-064Droogstraat 14Ytje Lolkes IJlstra, overleden op 25 oktober 1849winkeliersche (Droogstraat A 64), wed. Gerrit van Danswijk, geen kinderen, zuster van wijlen Henning (vader van Antje Hennings IJlstra, vrouw van Johannes Hendriks Godthelp) en wijlen Wessel Lolkes IJlstra (vader van Lolke, Eeke en wijlen Michiel Wessels IJlstra, vader van minderjarige Riek, Wessel, Janke, Pieter, Petronella en Yda Michiels IJlstra). Saldo fl. 1.002,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 370A-064 (Achterstraat)Cornelis Pieters Simonszwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5165Droogstraat 14 (B-096)Jan Krijtenburglocaal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 14 Jan van der Weidetimmerman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 14J. v/d Weidetimmerman


1938 - variaadresbronbericht
Droogstraat 14Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug