Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Droogstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) A-065 A-059
1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181v van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGouke Braem


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181v van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0267r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Goucke Claessen Braem apotheker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0040v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGouke Braam


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Wytze Bergsma c.u.
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Sybren Foppes c.u.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Jans


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0220v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Jans


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0016r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Dodenhuizen


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 24 van 20 dec 1809
adressoortbedraggebruik
A-065Droogstraat 10koopaktefl. 90huis A-065 met losse goederen
 
verkoperJacob Looden
koperBerend Jans


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0332v van 15 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 10Droogstraat ZZ wijk A-065huis
 
koperBeerend Jans mr. grofsmid90-00-00 CG
naastligger ten oostende heer T. Gratama
naastligger ten zuidenMichiel Dryso
naastligger ten westenJan Frearks
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Dodenhuizenmr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans, mr. grofsmid koopt huis Droogstraat wijk A-065. Ten O. Tj. Gratama, ten Z. Michiel Drijse, ten W. wd. Jan Freerks, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Dodenhuizen, mr. slager.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Aldert Kreil/Krijl... K, en Jetske Tietes; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-226; gebruiker van wijk A-065, varensgesel, medegebruiker is C. Henema vrouw eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Berend Jans Braameyer... HRL 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, BS ovl 1815, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1856, ovl 1876; eigenaar van wijk A-065; gebruiker is Aldert G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10C(oenraad) Henema(ns)... Antje Klevi, kind: Regina Coenraads Henemans, geb 1798 HRL; BS ovl 1832; vrouw C.H. gebruiker van wijk A-065, werkster, medegebruiker Aldert G. Krijl, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Frederik Asmusgeb 1794 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk A-065; BS ovl 1814; geb 9 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Asmus Feddes en Tjaltje Pieters; dopen Grote Kerk rha


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-065Droogstraat 10Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
A-065Droogstraat 10C Henema vrouwwerkster


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 365Droogstraat 10wed. Jan Jelles HorjusHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 366Droogstraat 10wed. Jan Jelles HorjusHarlingenhuis en erf (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Akke J Koestraoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Hendrik Koestraoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-065Droogstraat 10Andries Onsman, overleden op 2 februari 183939 jr, varensgezel, overleden Droogstraat A 65, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 10) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-065DroogstraatAkke J Koestra37 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-065DroogstraatAndries Onsman12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatYnte Onsman9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatHendrik Onsman5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatArjan Onsman1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatGrietje Onsman15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatHendrik Koestra34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-065Droogstraat 10Rinske van der Tol, overleden op 25 mei 184646 jr, geboren Almenum 1800, overleden Droogstraat A 65, gehuwd, wed. Rein Everts Strandstra, moeder van Pietje, meltappersche, Geertje, dienstmeid en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365A-065 (Achterstraat)Jelle J. Horjuswoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Antje Pieters Kuiken... Jitses Wouda op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk A-065, dv Pieter Sijbrens K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Hendrik Jitses Wouda... 1867 HRL, huwt met Antje Pieters Kuiken op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, koopman, ovl wijk A-065, Rooms Katholiek, zv Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365A-059 (Droogstraat)Wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis
Sectie A nr. 366A-059 (Droogstraat)Wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4281Droogstraat 10 (A-058)Antje Hoedemaker (vr. v. J. v.d. Hoef, te Apeldoorn)woonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 10 Jan K. de Vrieslos werkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 10J.Weewerstucadoor


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 10beeldbepalend pand6 van 10
  terug