Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 23 1-142 1-212 A-066 A-060


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 23, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 23
ten oostenDroogstraat 10
ten zuidenBildtstraat 25
ten westende Bildtstraat
ten noordende Droogstraat


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 23Bildtstraat OZhoekhuis met kelder en plaatsje
 
koperPieter Fransen, gehuwd metgrootschipper600-00-00 GG
koperMagdalena Duckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Pieters Clein
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Joris Gerbens, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Fransen, grootschipper x Magdalena Durks kopen een hoekhuis met een kelder en plaets, in de Bildtstraat. Ten Z. Pieter Pieters Cleynhuis, ten W. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Joris Gerbens x Griet Hendricks voor 600 gg.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Franssen


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181v van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 23Bildtstraat OZhuis
 
koperJelle Willems voerman300-00-00 GG
bewonerThomas Kuyper
naastligger ten oostenGouke Braem
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGouke Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems, voerman koopt huis. Ten O. de hof v.d. verkoper, ten W. de Bilstraat, ten Z. Melle Hansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Goucke Claessen Braam, apotheker.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0267r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 23Bildtstraat OZhuis
 
koperDouwe Abes, gehuwd metmr. smid600-00-00 CG
koperHycke Willems
naastligger ten oostende hof van Goucke Claessen Braem apotheker
naastligger ten zuidenMelle Hansen mr. chirurgijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJelle Willems, gehuwd metvoerman
verkoperElske Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Abes, mr. smid, x Hijcke Willems kopen huis oz. Bildtstraat. Ten O. de hof van Goucke Claessen Braam, apotheker, ten W. de straat, ten Z. Melle Hansen, mr. chirurgijn, ten N. de Droogstraat. Met condities. Gekocht van Jelle Willems, voerman x Elske Stoffels, 600 cg.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0040v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 23Bildtstraat OZhuis
 
koperRien Hendriks c.u.mr. smid635-00-00 CG
naastligger ten oostenGouke Braam
naastligger ten zuidenMelle Hansen mr. chirurgijn
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFrans Jetzes Roordakoopman
verkoperJoost Hayes
verkoperAnthony Renijestrandmeester


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarMelle Hansen
gebruikerMelle Hansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarmr. Melle Hansen
gebruikerwed. Hans Melles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRein Hendrix


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-142 Bildtstraat 23huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerWyger Gerloffs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-142 Bildtstraat 23huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-142 Bildtstraat 23Hendrik Faber, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal07-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-142 Bildtstraat 23huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0220v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 23Bildtstraat hoek Droogstraathuis en bleekveld
 
koperMarten Jans van der Mey, gehuwd metschuitschipper920-00-00 CG
koperYefke Douwes Siderius
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenJan Schrine koopman
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoper q.q.Sybe Visser, gelastigdenotaris
verkoper q.q.Jan Leenderts Buisman, gelastigden vanoud kapitein
verkoperde erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein Hendriks Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Jans van der Mey, schuitschipper x Yefke Douwes Siderius koopt een voor weinige jaren verbouwd huis oz. Bildtstraat hoek Droogstraat. Ten O. Dirk Jans, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Jan Schiere, ten N. de Agterstraat (moet zijn Droogstraat). Gekocht van erven Rein Hendriks Faber, mr. ijzersmid en oud-raad in de vroedschap.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0016r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 23Bildtstraat OZ wijk A-068 hoek Droogstraathuis
 
koperJan Freerks, gehuwd metschuitschipper1100-00-00 CG
koperTrijntje Hendriks
naastligger ten oostenJ. Dodenhuizen
naastligger ten zuidenJan Schiere
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYefke Douwes Siderius, weduwe van
verkoperwijlen Marten Jans van der Mey, ouders vanschuitschipper
verkoperDouwe van der Mey
verkoperSymon van der Mey
verkoperWypkje van der Mey
verkoperFedde van der Mey
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks, schipper x Trijntje Hendriks koopt huis hoek Bildtstraat/Droogstraat wijk A-068. Ten O. J. Doodenhuizen, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Jan Schiere, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Yefke Douwes Siderius wv Marten Jans v.d. Mey, schuitschipper.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-212 Bildtstraat 23Jan Freerks2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Jan Freerks de Boergeb 25 jan 1803 HRL, ged 13 feb 1803 HRL, ovl 1 okt 1814 HRL; wijk A-066, N.H., zv Jan Feerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Jan Freerksovl voor 1815; wed. J.F. eigenaar en gebruiker van wijk A-066, renteniersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-066Bildtstraat 23Jan Freerks wedJan Freerks wedrenteniersche


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 en 115 van 25 jun 1817
adressoortbedraggebruik
A-066Bildtstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 828huis A-066
 
verkoperTrijntje Hendriks Smids
verkoperLykle Jans de Boer
koperBauke Freerks de Boer


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-066Bildtstraat 23Bauke Freerks de Boer, overleden op 16 juni 1827schuitschipper (Bildstraat A 66), man van Trijntje Foppes, winkeliersche (mede testamentair erfgenaam), vader van Jan, schippersknecht, Freerk, idem en Antje Baukes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-066Bildtstraat 23Jan Baukes de Boer, overleden op 19 juli 183023 jr, schippersknecht, zoon van wijlen Bauke Freerks de Boer en Trijntje Foppes, winkelierse Bildstraat A 66, broer van Freerk, schipper en minderjarige Antje Baukes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 358Bildtstraat 23wed. Bauke Freerks de BoerHarlingenhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Antje Jans van der Mey... Jan Scheltes van der Mey, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; kind: Baukje Kornelis, geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende A.J. v. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Baukje Teves... te HRL, dv Cornelis T, en Antje Jans vd Mey; BS huw 1816; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Egbert Burgersoud 48 jaar, geb Kantes (?) en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-066; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Hinke Jans Dreyer... hu Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-066, 87; oud 64 jaar, (vnm: Henke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Klaas de Jong... A-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Styntje Dijkstrageb 26 jan 1795 Terschelling, ovl 29 mei 1877 HRL, huwt met Klaas de Jong, zv Pier D., en ... ; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-066Bildtstraat 23E H Borgers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-066BildstraatEgbert Burgersch48 jKantesm, protestant, gehuwd, kaptein ter zee
A-066BildstraatBaukje C Teves44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-066BildstraatRubertus Burgersch18 jPekel Am, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatDirk Burgersch15 jPekel Am, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatAlbertje Burgersch20 jPekel Av, protestant, ongehuwd, hoedjemaakster
A-066BildstraatAlida Burgersch14 jPekel Av, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatEgberta Burgersch8 jPekel Av, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatHarmina Teves19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatAntje van der Mey71 jHarlingenv, protestant, weduwe


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 358A-066 (Bildtstraat)Klaas D. de Jongwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 358A-060 (Bildtstraat)Gerben Mensonideswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 358Bildtstraat 23 (A-060)Gerben Tigchelaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 23wed Gerben Tigchelaar geb. K. Vogelzanghandel in ijs
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 23S. v/d Wijkbarbier


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 23S. (Siebrigje) Antonisse wv van der Wijk


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 23rijksmonument 20312
  terug