Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeepziederstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zeepziederstraat 1 1-013 1-017 A-070 A-066
   huisnummer hoger Zeepziederstraat 1 1-012 1-016 A-070 A-066
Naastliggers vanZeepziederstraat 1
ten zuidenZeepziederstraat 3
ten westende Zeepziederstraat
ten noordenNoorderhaven 10


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-012Zeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerwed. Poppe Auckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
1-013Zeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-012Zeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
1-013Zeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-012 Zeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerwed. Poppe Aukes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
1-013 Zeepziederstraat 1huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerYtje Andeles cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-012 Zeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes
gebruikervroedsman Wijngaarden
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-10 CG
1-013 Zeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerSytske Dirks c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-013 Zeepziederstraat 1Dirk Jacobs, bestaande uit 9 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-012 Zeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerwed. Heere Lieuwes
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-14 CG
1-013 Zeepziederstraat 1huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerDirk Jacobs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-013 Zeepziederstraat 1J L Buisman


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0057r van 8 jul 1804 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zeepziederstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybe Doikes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeepziederstraat 1Zeepziedersstraat OZ [staat: Noorderhaven]achterhuis als stalling
 
koperSikko B. IJsenbeek 875-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van M. Bos
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sikko B. IJsenbeek koopt stalling achter het pakhuis van verkoper. Ten O. wd. Marten Bos, ten W. de straat, ten Z. de verkoper L.E. Mutzenbecher.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-017 Zeepziederstraat 1P Tjallingii2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Marijke Thysses Stoef... ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje Klaasses Houtkoper; gebruiker van wijk A-070, naaister; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Sikke B IJsenbeek... jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk A-022, zeepzieder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-070Zeepziederstraat 1S IJsenbeek Marijke Stoef naaister


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 328Zeepziederstraat 1Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarpakhuis of zeepziederij (84 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-070Zeepziederstraat 1Sterk en hecht pakhuis, tegen over A-071, met loogbakken, kalkbak enz. , eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 328 Jarig c MollemaHarlingenvereenigd tot pakhuizen [met sectie A 327]


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Jacoba de Boer... HRL, dv Cornelis Dirks de B., en IJemkje Jacobs Reidsma; BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziederstraat 1Tjeerd Simons Piebinga... Huites P, en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 26 apr 1872
A-070Zeepziederstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Provisioneel verkocht op 8 mei 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 mei 1872
A-070Zeepziederstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Finaal verkocht op 22 mei 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1335..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3434A-066 (Zeepziederstraat)Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstrapakhuis
Sectie A nr. 3434A-066 (Zeepziederstraat)Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnoddepakhuis
Sectie A nr. 3435A-066 (Zeepziederstraat)Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstrapakhuis
Sectie A nr. 3435A-066 (Zeepziederstraat)Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnoddepakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat 1 (A-066)Baukje de Jongwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeepziedersstraat 1 Sjabertus Broersmabierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeepziederstraat 1Sj.Broersmacafehouder


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zeepziedersstraat 1W. (Willem) Posthumus


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 1beeldbepalend pand6 van 10
  terug