Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 8 1-017 1-020 A-073 A-071
 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ achter het huis van Reyner Tjeerds Zeylmakamer
 
koperBastiaen Martens 93-14-00 GG
naastligger ten oostenFoeke Anskes
naastligger ten oostenGerrit Jacobs
naastligger ten zuidenReyner Tjeerds, gehuwd metzeilmaker
naastligger ten zuidenTrijntje Jarigs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Reiner Jansenzeilmaker


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-017Zoutsloot 8kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-017Zoutsloot 8kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-9-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZhuis
 
koper door niaarAttie Annes, weduwe van110-00-00 CG
koper door niaarwijlen Hessel Cornelis
geniaarde koperAnske Sybes c.u.mr. metselaar
naastligger ten oostenPyter Martens
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westentuin van
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJetske Hessels, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaen Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAttie Annes wv Hessel Cornelis koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Anske Sybes, mr. metselaar, een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Pieter Martens, ten W. de hof van wd. Poppe Aukes, ten Z. Reiner Tjeerds, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jetske Hessels wv Bastiaen Martens, voor 110 cg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZhuis
 
koperJan Auckes Backer koopman130-00-00 CG
naastligger ten oostenPytie Martens
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Poppe Auckes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperAttie Annes, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Cornelis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Jan Aukes Backer, koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Pyter Martens, ten W. de hof van wd. Poppe Auckes, ten Z. Reiner Tjeerds, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Attie Annes wv Hessel Cornelis, voor 130 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Zoutsloot 8kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Zoutsloot 8woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-017 Zoutsloot 8wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-017 Zoutsloot 8woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 Zoutsloot 8Sikko IJsenbeek0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Fontein... van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Tjallingii... wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-073Zoutsloot 8P Tjallingii wedP Fontein & zoon pakhuis


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-073Zoutsloot 8koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-073Zoutsloot 8obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 318Zoutsloot 8Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanpakhuis (77 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3430*A-017 (Noorderhaven)Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3430*A-071 (Zoutsloot)Marten Cornelis Tevespakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3430Zoutsloot 8 (A-071)fa. Zeilmaker (en Co.)huis en schuur
  terug