Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) A-082 A-082
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) A-082 A-083
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 11 1-158 1-026 A-082 A-083
aangrenzende stegensteeg
Droogstraat 11naamloze steeg ten oosten


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-158Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerconvoimr. Adius
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-158Droogstraat 11hoff
eigenaarPier Andries
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-158 Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerrit Midagten
gebruikerwed. Gerrit Midagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-158 Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerwed. Gerryt Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-158 Droogstraat 11hof
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerwed. Gerrit Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-026 Droogstraat 11A R van Dalsen0-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Hendrik Allerts Balkstra... van Bekendheid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11A.R. van Dalsen... 4 mrt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-028, rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-082Droogstraat 11A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-082Droogstraat 11Jacob Meinderts Astra, overleden op 17 januari 1825zoon van Meindert W. Astra, beurtschippersknecht (Zoutsloot A 82) en Tettje Terpstra, broer van minderjarige Sjieuwkje, Antje en Willem Meinderts Astra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 296Droogstraat 11Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarstal (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 297Droogstraat 11Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarzomerhuis en tuin (460 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 297 Freerk d FonteinHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Antje Kreil... A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Aukje Ymes de Jong... 1811, dv IJme Wybes dJ, en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-075; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Gerrit Jans de Jong... zv Jan Gerrits dJ, en Janke Pieters; BS huw 1815, ovl 1857, bsfr 1815 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 296A-082 Frederik FonteinHarlingende stal en koetshuis vergroot en vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Trijntje Sikkes van der Woude... Simons, A mrt 1864 Franeker als wed. van G.J. de Jong; BS Franeker huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 296A-082 (Achterstraat)Dirk Fontein Fz.wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 296*A-082 (Droogstraat) Harmens & Zonenwagenhuis
Sectie A nr. 296*A-083 (Droogstraat) Harmens & Zonenstal
Sectie A nr. 2140A-083 (Droogstraat) Harmens & Zonenerf


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4772Droogstraat 11 (A-082)Watze Nautawagenhuis en stallen


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.stalhouderij


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 11beeldbepalend pand4 van 10
  terug