Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 13 1-000 1-039 1/2 A-083 A-084
Naastliggers vanDroogstraat 13
ten oostenDroogstraat 15
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 11
ten noordenZoutsloot 12
ten noordenZoutsloot 14


aangrenzende stegensteeg
Droogstraat 13naamloze steeg ten westen


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 13Zoutsloot [staat: in de noorder nieuwe stad]huis met hof daarachter ten westen
 
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en3000-00-00 CG
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenhet verkochte panwerk
naastligger ten zuidenTaecke Alberts
naastligger ten westenWybren Seerps
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straten]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 13Droogstraat NZhof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangen
 
koperClaes Freerx Bramius c.u.houtkoper650-00-00 GG
koperAnne Jansen c.u.houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostende hof van Wibrant Seerps
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Arien Schameyd
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Heyltie Peters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arien Dirxen
verkoper van 1/4Freerk Dirxen
verkoper van 1/4Abraham Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Bramius en Anne Jansen, houtkopers, kopen een hof in de Droogstraat, groot drie plaatsen met twee ingangen. Ten O. de hof van Wibrant Seerps, ten W. Arien Schameyds?. Grondpacht 24 st aan de Stad. Gekocht van Heyltje Piters wv Arien Dirxen voor 1/2, Freerk Dirxen q.q voor 1/4, en Abraham Piters q.q. voor 1/4, voor 650 GG.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 13Droogstraathof met prieel met ook een ingang aan de Zoutsloot
 
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman206-21-00 GG
koperHinke Pieters Dreyer
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenPietie mutsenmaakster
naastligger ten zuidende stalling van Jacob Romkes
naastligger ten westenGrietie Theunis
naastligger ten noordende vroedsman Jelgersma
verkoperSytske Laeses, gehuwd metSchalsum
verkoperClaes TheunisSchalsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen (Huidekoper) x Hinke Pieters Dreier koopt een fraaie hof met bomen, prieel etc., nz. Droogstraat, met een ingang in die straat en op de Zoutsloot. Ten O. Jacob Douwes, mr. schoenmaker, ten W. Grietje Teunis, ten Z. Pietie.. ster? en de stal van Jacob Romkes (Braam?), ten N. de vroedsman Jelgersma. Het huis is pro quota belast met het onderhoud van de grote goot die door zijn hof moet en mag blijven lopen. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis. wonende onder Schalsum, voor 206 gg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0226r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230v van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuke Pytters Hoogstra


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0233r van 2 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Aukes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 13Droogstraat NZ [staat: Grote Droogstraat]hof van 104 x 35 voet, prieel
 
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris230-00-00 GG
gebruikerwijlen Trijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. Tabes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Yetske Mouter, erfgenaam, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikantLeeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feytema, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybingakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, erfgenamen, kinderen vandoopsgezind predikantFraneker
erflaterwijlen A. Mouter, weduwe van
erflaterwijlen G. Stinstra
erflaterwijlen W. P. Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. bij Gedeputeerden van het Hof van Friesland, koopt een hof met vruchtbomen en prieel, lang 6-en breed (wijd) 35 voeten, nz. Grote Droogstraat. Ten O. Jan Aukes Backer, ten W. erven Laurens Tabes, ten Z. de Grote Droogstraat, ten N. de Zoutsloot, waar de hof ook een uitgang heeft. Gekocht van Jetske Mouter x Jacobus Hesseling, D.G. ds. te Leeuwarden, voor 1/3, Boukje Feitema x Schelte Wybinga, voor 1/3, en Pieter Stinstra, D.G. ds. te Franeker, als mede-erfgenaam van zijn moeder Anna Mouter wv G. Stinstra, voor zichzelf en als lasthebber van de overige erven van zijn moeder, voor 1/3, voor 230 gg. Allen zijn erven van P. Mouter.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Aukes Bakker


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvan Dalsen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-039 Droogstraat 13Jan D Zeilmaker3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Jan Taedes Dijkstra... 1811, stallinghouder*; BS ovl 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1823, huw 1829, ovl 1875*; gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis, stalknegt; eigenaar en gebruiker is S. Popta, 1814. (GAH204); ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Sikko Popta... (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis; medegebruiker Jan Taedes Dijkstra, stalkengt, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-083Droogstraat 13S Popta S Popta stal en wagenhuis
A-083Droogstraat 13Jan Taedes Dijkstra stalknegt


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-083Droogstraat 13Fredrik Jacobs de Vries, overleden op 30 augustus 1824zoon van Jacob H. de Vries, huisknecht (Achterstraat A 83, thans Turfhaven G 29) en Anna Fredriks Bruikman, broer van minderjarige Jeltje Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 294Droogstraat 13Sicco PoptaHarlingenchirurgijnhuis en erf (270 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 295Droogstraat 13Sicco PoptaHarlingenchirurgijnstal (88 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-083Droogstraat 13Eelkje Jans, overleden op 7 maart 1833vrouw van Sybe Eeltjes Zeilmaker, zeilmakersknecht Achterstraat A 83, moeder van minderjarige Eeltje Sybes Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
adressoortbedraggebruik
A-083Droogstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 854stal, wagenhuis en de knegtswoning A-083
 
verkoperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder
koperHendrik Vervoort


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Anna Lijn... HRL, ovl wijk A-099, dv Willem Anskes L, en Hiltje IJmes; BS huw 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-159; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Hubert Jans Wagenaar... zv Jan Cornelis W, en Andrigje Eelkes Zijlstra; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-159; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Janke Lieuwes van Loon... Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836, ovl 1841, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Pieter Wiersmaoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-083DroogstraatPieter Wiersma37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, melktapper
A-083DroogstraatJanke van Loon34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-083DroogstraatBauke Wiersma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-083DroogstraatLieuwe Wiersma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-083DroogstraatSjouwkje de Beer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-083Droogstraat 13Janke Lieuwes van Loon, overleden op 6 maart 184136 jr, overleden Achterstraat A 83, vrouw van Paulus Baukes Wiersma, melktapper, moeder van minderjarige Bauke en Lieuwe Paulus Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 294A-083 (Achterstraat)IJpeus Rodenhuis Pz.wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3454*A-084 (Droogstraat)Marten Zeinwoonhuis
Sectie A nr. 3454A-148a (Zoutsloot)Jelle Martens van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 3454A-148 (Zoutsloot)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4160Droogstraat 13 (A-084)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Droogstraat 13Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 13 Sijbe van der Schaaftapper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogsloot 13S. v/d Schaafcafehouder


1950 - kentekenadresnaam
B-39523
Droogstraat 13Ruurd Smeding


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 13beeldbepalend pand5 van 10
  terug