Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) A-086 A-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 1-071 1-114 A-086 A-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 25 1-071 1-114 A-086 A-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 27 1-071 1-114 A-086 A-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 29 1-071 1-114 A-086 A-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 31 1-071 1-114 A-086 A-096
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 33 1-071 1-114 A-086 A-093
Naastliggers vanDroogstraat 23
ten oostenDroogstraat 25
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 21
ten noordenZoutsloot 20


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 23huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperJan Gerrits, gehuwd metmr. timmerman280-00-00 CG
koperAntje Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westentuiningang weduwe van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenJohannes Pieters
verkoperSybrigje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters
tekst in de margeClaes Reyers Mahui, burger en coopman binnen Harlingen, selven in judicio praesent, in desen met sijn procureur Tuyninga gesterkt, versoekt ratione sanguinis et vicinitatis 't niaer van nevenstaende geproclameerde huysingne cum annexis, onder belofte en aenneminge der eerste koperen handen zoo ten respecte van de beloofde coopschat als alle accessorien van dien vrij cost- en schadeloos zullen garanderen en ontheffen, en nadien de proclamant in d'versogte naer is acquiescerende, zoo versoekt de retrahent dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen worden afgewesen en op sijn persoon gedecerneert in forma. Fiat adjudicatio op de retrahent in forma.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Jans


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperWytse Heins, gehuwd metscheepstimmerman450-00-00 CG
koperTrijntie Tytes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Everts
naastligger ten noordenJohannes Pieters leertouwer
verkoperJan Gerryts, gehuwd mettimmerman
verkoperTettie Yedes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 23Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1050-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1060-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/32Jan Reyns Baard 1060-00-00 GG
koper van 1/32Sybren Wijngaarden Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperJan Simons, gehuwd metmr. metselaar475-00-00 CG
koperClaaske Gosses
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEeltie Rinses
naastligger ten noordenGijsbert Johannes
verkoperTrijntie Tyttes, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Heins


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerraffinaderij


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij400-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (b) groot pakhuis achterwaarts over de Droogstraat, met een kalkhuisje en plaats c.o.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e.a., ten N. de straat en Soutsloot. Gekocht van Gijsbert Altena te Franeker, voor 400 cg.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopman800-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
verkoperGoffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (b) 3/32 van een pakhuis achter (a), over de (dus nz.) Droogstraat staande. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus en anderen, ten N. de straat en Zoutsloot. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma 800-00-00 GG
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kambsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (b) een pakhuis, achterwaarts aan de nz. van de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Taeke Stephanus, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma 400-00-00 GG
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
verkoperArnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan [Jarigs] v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (b) 3/64 van een groot pakhuis, achterwaarts over de Droogstraat (nz.) staande, met een kalkhuisje en plaats, ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e. a., ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (de voor- en nadelige boekschulden).


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZnieuwe woning
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
huurderHendrik Daniels
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
verkoperde eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperSimon Jans mr. metselaar446-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eeltje hovenier
naastligger ten noordenRoeloff Schone
verkoper q.q.Rinke Backer, executeur vankoopman
verkoperwijlen Jan Simonsmr. metselaar


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraatpakhuis
 
koper door niaarde. H. Westra nom.prop.369-00-00 GG
geniaarde koperSchelte Wybenga
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. de Vries
naastligger ten westenJan D. Zeilmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 23Jan D Zeilmaker0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Foekje Cornelis Faber... augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Jan Douwes Zeylmaker... van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-086Droogstraat 23Jan D Zeylmaker wedJan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 25Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 27Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 29Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 31Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 33Jan D Zeylmaker wedpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Droogstraat 33Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanhuis en erf (102 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 25wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 27wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 29wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 31wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 279Droogstraat 23wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (35 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Immertje Jans Spitske... dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Yemkje Dirks Tademaoud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 279A-084 Arie de JongHarlingeneen timmerwinkel tot een woonhuis gemaakt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-118 (Bildtstraat)Gerrit van Veldenwoonhuis
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 279A-086 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 279A-089 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis
Sectie A nr. 3267A-089 (Droogstraat)Egbert Landplek grond
Sectie A nr. 3019*A-090 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-091 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3018A-092 (Droogstraat)Jan A. Sluikbergplaats
Sectie A nr. 3017*A-093 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3017*A-094 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3016A-095 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3015A-096 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 270A-129 (Bildtstraat)Dani Boonstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5275Droogstraat 23 (A-089)Theodorus Keijzerwoonhuis
Sectie A nr. 4234Droogstraat 25 (A-090)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 4233Droogstraat 27 (A-092)Douwe C. Boersmawoonhuis en bergplaats
Sectie A nr. 3016Droogstraat 29 (A-094)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 3015Droogstraat 31 (A-096)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 270Droogstraat 33 (A-093)Taeke D. Boonstra (te Assen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 25 Eelke Krakaubootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Droogstraat 27 Albert Beukeragent v. pol. 2e kl. en los werkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Droogstraat 33 Anne Kaspersmetselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 23P.Attematransportarbeider
Droogstraat 25aP. v/d Vliesmatroos
Droogstraat 27W.Leijenaarbakschipper
Droogstraat 27aS.Grobbescheepstimmerman
Droogstraat 29S.Wielingamatroos
Droogstraat 33P.Andelalandarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Droogstraat 33Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 23H. (Henderina) Beuker
Droogstraat 25J. (Jan) Feenstra
Droogstraat 27D. (Dirk) Talsma
  terug