Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 37 1-130 1-198 A-088 A-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 39 1-130 1-198 A-088 A-098
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Droogstraat NZkamer
 
koperFrans Jacobs de Ringh 95-00-00 GG
verpachter grondClaes Feddes c.u.2-16-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetscke Riuerts


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Droogstraat NZkamer tussen 2 andere kamers
 
koperJentie Rutgers, gehuwd met81-00-00 GG
koperArjeantie Dirckx
verpachter grondClaes Feddes 2-16-00 CG
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten noordenhof van Rein Eedes
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrandt Tyaards
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Rutgers x Ariaantie Dircks koopt een camer in de Droogstraat en 2 camers ten W. daaraan vast. Ten O. wd. Jan Cornelis, ten W. de brouwerij van de koper, ten Z. de Droogstraat, ten N. de hof van Reyn Yedes. Gekocht van Anna Jans wv Sybrandt Tyaardts, voor 86 gg.


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Droogstraatkamer
 
koperCornelis Claesen, gehuwd metbezemmaker84-00-00 GG
koperTrijntie Andries
verpachter grondde erfgenamen van Claes Feddes 2-16-00 CG
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van Jan Nannings
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten noordende hof van Reyn Ydes
verkoperMayke Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoperDirck Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Claesen, bezemmaker x Trijntie Andries


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 37huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 37huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39 dicht aan de Bildtstraat2 kamers
 
koperLammert Teyes, gehuwd metkoopman180-00-00 GG
koperRinske Rinties
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
huurder kamer 1Poppe Jansen de Wilde beurtschippersknecht23-00-00 CG
huurder kamer 2de weduwe van Oeble Botes 0-06-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
verkoperJochum Stellingwerfoud mr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Feyes x Rinske Rinties koopt 2 wooncamers nz. Droogstraat, dicht bij de Bildtstraat en achter het erf van verkoper. De ene is verhuurd aan beurtschippersknecht Poppe Jansen de Wilde, de andere aan wd. Oebele Botes. Er is een openbare steeg met Wybe Hanekuik. Ten O. een D.G. camer, ten Z. de Droogstraat, ten W. vaandrig Beert Brouwer, ten N. de verkoper en Wybe Hanekuik. Gekocht van oud mr. brouwer Jochum Stellingwerff, voor 180 gg.


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045r van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39 dicht bij de Bildtstraat2 kamers
 
koperJan Clasen mr. wever480-00-00 CG
verpachter grond 1 kamerde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Alefs mr. timmerman
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
verkoperLammert Teyeskoopman


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Droogstraat 37Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


 


 


 


 


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0040r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39huis, thans ledig
 
koper van 1/2Tomas Lammerts bontwever150-07-00 GG
koper van 1/2Joost Hendriks bontwever
verpachter grondAnna Braam 2-16-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet huis gekocht door Claes Fontein
naastligger ten noordenCornelis Brouwer
naastligger ten noordende weduwe van Anne Eelkes
verkoper q.q.Eelke Dirks Wildschut, houder van de reversaalbrief opkoopman
verkoperJan Claesenbontwever


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0012r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/391/2 huis
 
koperBaltus Molts, gehuwd metwinkelier60-00-00 GG
Petronella Scheminkwinkelier
eigenaar van 1/2de erfgenamen van Joost Hendriks
huurderBenjamin Levi c.u.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenLaes Fontein
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39huis en weefwinkel
 
koperRein H. Faber mr. ijzersmid200-00-00 CG
huurderBarent stokersknecht
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Elshoff, geauthoriseerde curator overFraneker
verkoper van 1/2Hendrik Joosten
verkoper van 1/2Baltus Moltz, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/2Petronella Schemink


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39 bij de Bildtstraatsmederij en pakhuis, thans ledig
 
koperBerend Jans meerderjarig vrijgezel132-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weduwe van Johannes Philippus
naastligger ten noordenMichiel Jacobs
Sybe Visser, gelastigdenotaris
Jan Leenderts Buisman, gelastigden vanoud kapitein Admiraliteit
verkoperde erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein H. Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans koopt smederij en pakhuis in de Droogstraat omtrent de Bildtstraat, inclusief de vermelde inventaris. Ten O. de diaconie van de Menniste Gemeente, ten W. wd. Johannes Philippus, ten Z. de Droogstraat, ten N. Michiel Jacobs en anderen. Gekocht van erven Rein Hendriks Faber, mr. ijsersmid.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-198 Droogstraat 37Beerend Jans1-00-00 CGsmitte


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Berend Jans Braameyer... G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-088Droogstraat 37Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-088Droogstraat 39Beerend J Braameyer smederij


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 37Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 39Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 259Droogstraat 39Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerstal of pakhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 260Droogstraat 37Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Jannetje van Vliet... te HRL. 1843, dv Dirk Wybes vV, en IJmkje Jans; BS huw 1819, ovl 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-088; oud 51 jaar, (vnm: Jantie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 259A-088 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 333..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 260A-097 (Droogstraat)Wijke Horjuswoonhuis
Sectie A nr. 259A-098 (Droogstraat)Wijke Horjuspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 260Droogstraat 37 (A-097)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis
Sectie A nr. 259Droogstraat 39 (A-098)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)pakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 37G. de Vriesbrugwachter


1947 - kentekenadresnaam
B-31575
Droogstraat 37Meubilering `Sieshof`


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 37W. (Wesselius) Boomstra
  terug