Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 53 1-133 1-202 A-093 A-104
1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0220v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 53Droogstraat NZ [staat: Drogestraat]kamer, loods en lege plaats
 
koperJan Harmens, gehuwd met220-00-00 GG
koperBrecht Hilbrandts
naastligger ten oostende kamer van Attke Jacobs
naastligger ten zuidenDrogestraat
naastligger ten westende kamer van Bouwe Luyties
naastligger ten noordenMichiel Pieters
verkoper q.q.Bouwen Luyties van, ter sterking, zwager
verkoper q.q.Hendrick Janssen van Hasselt, ter sterking, broeder van
verkoperTrijn Jans van Hasselt voor zich en haar zes kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Pieters Doncker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-133Droogstraat 53stal
eigenaarJacob R. Braam
gebruikerJacob R. Braam
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-133Droogstraat 53stal
eigenaarJacob Romkes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-133 Droogstraat 53stal
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-133 Droogstraat 53stal
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-133 Droogstraat 53stal
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-202 Droogstraat 53Jacob Roorda1-10-00 CGstal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Watze Johannes Ruitinga... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, laboratorium, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-094, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-093Droogstraat 53Jacob Roorda W Ruitinga stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 245Droogstraat 53Watze Johannes RuitengaHarlingenapothecarpakhuis (45 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
adressoortbedraggebruik
A-093Droogstraat 53provisionele en finale toewijzingfl. 95pakhuis in de Droogstraat A-093
 
verkoperSimon Boon
koperWatse Ruitinga


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
A-093Droogstraat 53Pakhuis in de Droogstraat, gebruiker W., Ruitinga. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Thomas Ages Dijkstra... in 1851, N.H., zv Age Rintjes D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247A-093 (Achterstraat)Johs. W. Ruitengapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247A-104 (Droogstraat)IJme van der Walbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247Droogstraat 53 (A-104)erv. Yeme van der Walstal
  terug