Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 42 1-120 1-186 A-105 A-114
1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0050r van 20 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stadhuis en hof erachter en terzijde
 
koperJelmer Pyters, gehuwd met850-00-00 GG
koperTzisck Tziepkes
naastligger ten oostende hof van wijlen Jelle Sybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Kempo Jelles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Jochums, grootvader van de kinderen van
verkoperFridts Hessels voor hemzelf en als vader voor, weduwnaar vanhengstenvanger
verkoperwijlen Sytske Wybes


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerFoecke Haies cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerFoecke Haies
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-120 Zoutsloot 42huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerMarcus Gerrits
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-120 Zoutsloot 42huis
eigenaarGerloff Ymes
gebruikerAafke Fokkes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-120 Zoutsloot 42Joost Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-120 Zoutsloot 42huis
eigenaarJoost Hendriks
gebruikerAefke Foekes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


 


 


 


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0247r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZhuis
 
koperCoene Jans, gehuwd met228-00-00 CG
koperGrietje Pieters
huurderAnske Dijkstra c.u. et c.soc.
naastligger ten oostenSymon Frieseman
naastligger ten zuidenSymon Haantjes
naastligger ten westenCornelis Martens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator over
verkoper van 1/2Dorothea Hendriks Praus, nagelaten kind
verkoper q.q.Pieter Warnders, curator over
verkoper van 1/2Pieter Hendriks Praus, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Hendrik Praus, eerder gehuwd met
erflaterwijlen Johanna Rausen, thans gehuwd met
verkoperW. Brugmeyer


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0039v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ wijk A-114 [staat: A-112]huis
 
koperSybe Paulus, gehuwd met225-00-00 CG
koperFoekje Martens
naastligger ten oostende weduwe van Symon Frieseman
naastligger ten zuidenSymon Haantjes
naastligger ten westenCornelis Martens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGrietje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Coene Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-186 Zoutsloot 42Sybe Paulus2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Hemme Johannes van der Meulen... Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Hendrik van der Weyde... Jans; BS huw 1811wafk, hu, huw 1818, huw 1836, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-286; gebruiker wijk A-105, timmerknegt; eigenaar en medegebruiker Siebe Paulus de Boer, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Siebe Paulus de Boer... huw 1813, huw 1817, huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-105, wolkammer; medegebruiker is Hendrik J. van der Weyde, timmerknegt, 1814. (GAH204); S.P. d. B. eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-105Zoutsloot 42Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
A-105Zoutsloot 42Hendrik J van der Weyde timmerknegt


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Sybe Paulus de Boer, overleden op 20 september 1828wolkammer Zoutsloot A 105, vader van Fokeltje, naaister en Marten Sybes de Boer, matroos. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 248Zoutsloot 42Siebe Paulus de BoerHarlingenwolkammerhuis en erf (113 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Geertje A. de Boeroud 66 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Geertje Jans Baantjer... bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Rinske van der Meulen... 31 okt 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Sytske Tjebbes de Groot... HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS ovl 1840; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-105ZoutslootMarten van der Mey27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-105ZoutslootGeertjie Baantjer29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-105ZoutslootJan van der Mey2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-105ZoutslootAntje van der Mey4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-105ZoutslootSytske T de Groot69 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-105ZoutslootGeertje A de Boer66 jMakkumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Dirkje Graphorn, overleden op 29 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 28/10/1844), overleden Zoutsloot A 105. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Dirkje Hendriks Noordbruis, overleden op 2 oktober 184755 jr (geboren 1792), overleden Zoutsloot A 105, weduwe, moeder van Martje Westerveld (vrouw van Fredrik Graphorn, varensgezel). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Engelina Hes, overleden op 10 december 1848(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 6/11/1797), overleden Zoutsloot A 105, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 248A-105 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1865 - bewonersadresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 248A-114 (Zoutsloot)Jan de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 248Zoutsloot 42 (A-114)Jan de Jongwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 42beeldbepalend pand5 van 10


1996 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 42Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996
  terug