Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 45 1-123 1-189 A-108 A-101
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 34 1-122 1-190 A-108 A-119
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 36 1-123 1-189 A-108 A-118
Naastliggers vanDroogstraat 45
ten oostenDroogstraat 47
ten zuidenDroogstraat 39
ten zuidenDroogstraat 41
ten zuidenDroogstraat 43
ten westenDroogstraat 43
ten noordenZoutsloot 32
ten noordenZoutsloot 34
ten noordenZoutsloot 36


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0169v van 19 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ [niet vermeld]schuur en hof
 
koperJan Fransen 250-00-00 GG
verpachter grondClaes Feddes 8-08-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFedde Claes5-12-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters c.u.
protesteert vanwege een hypotheekHessel Tiaerts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wytze Pybes
naastligger ten zuidendrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes
naastligger ten westende brouwerij van Dirck Claes
naastligger ten westende brouwerij van Fedde Claes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetscke Riuerdts
tekst in de margeJelmer Pieterszn. pro se et uxore, per Piphron, protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal zijn nopende zijn hypoteeck opte geproclameerde schuyre houdende, doch blijvende salffs sijn recht op de cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in judicio den 5en februari 1614 in judicio.
tekst in de margeHessel Tiaertszn. protesteert per Foppens ad idem van ontschadelicheyt neffens sijn hypoteeck, doch holdende sijn recht opte cooppenningen consenteert in de vercoopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeCornelis Adriaenszn. Oliviers, per Foppens,protesteert van gelijcke tot ontschadelickheyt nopende zijn hypoteeck. Ende dies onvermindert mach lijden dat de vercoopinge effect sortere. Actum utsupra.
tekst in de margeAlle handen sijn affgewesen ende 't gewijsde is gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff, den 5en february 1614 salff voorgaende protestatien.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frans


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 45Zoutsloot ZZschuur en jonge hovinge met de bomen en plantagie
 
koperHarne Ammema, gehuwd met275-00-00 GG
koperJanneke Moreau
verpachter grondJacob Feddes 8-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Wytse Piebes
naastligger ten zuidendrie kamers verkocht door Claes Feddes
naastligger ten westende kamers van wijlen Dirck Claesen
naastligger ten westende brouwerij van Here Bonnema
naastligger ten noordenZoutsloot en de gemeene straten
verkoperJan Frans Templar, gehuwd met
verkoperCommerke Joostes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ammema x Janneke Moreau koopt een schuur en hof met bomen etc., zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Wytse Piebes, ten W. de camers van wl. Dirck Claesens en de brouwerij van de heer Bonnema, ten Z. de 3 camers die door Claes Freerks zijn verkocht, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Jan Fransen Templar x Commerke Joostes voor 275 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 45Zoutsloot ZZschuur en jonge hovinge met bomen en plantagie
 
koperRein Edes, gehuwd met309-00-00 GG
koperYtie Dircks
verpachter grondJacob Feddes 8-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Wytse Pybes
naastligger ten zuidendrie kamers gekocht door Claes Feddes
naastligger ten westende kamer van wijlen Dirck Claeses
naastligger ten westende brouwerij van Iemke Rutgers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHarne Ammema, gehuwd met
verkoperJanneke Morrau


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Rein Eedes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende schuur van Reyn Yedes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Reyn Ydes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 45Zoutsloot ZZhof met prieel en schuur ten noorden
 
koperTjebbe Pyters Dreyer c.u.511-00-00 CG
verpachter grondJacob Feddes 8-08-00 CG
naastligger ten oostenJan Huisman
naastligger ten zuidenCornelis Claesen bezemmaker
naastligger ten zuidende kleine kamer van Jentie Rutgers
naastligger ten westenJentie Rutgers brouwer
naastligger ten noordenJochum Dircx
verkoperRein Edes c.u.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0164v van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 34Zoutsloot ZZgrondpacht van 4-00-00 GG
 
kopermr. Gaucke Gerloffs chirurgijn79-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircxbakker5-12-00 CG
verkoperJacob FeddesLeeuwarden


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 45Droogstraat en Zoutsloot, tussen dehof met bomen en planten
 
koper door niaar ratione sanguinisburgemeester Rinnert Oedtses 285-00-00 GG
geniaarde koperdr. Johannis Klingbijl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe Atie van Atie Jacobs*, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Meynerts


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 45Droogstraathof
 
kopergemeensman Schelte Juriens Fonteyn c.u.514-21-12 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Idske Teunis
naastligger ten zuidende weduwe van Piter Jansen Klifoet
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAttie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Wytse Meynerts*
verkoperRinnert Oedses Grettinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Juriens Fonteyn, gemeensman c.u. koopt een hovinge c.a. in de Droogstraat van Rinnert Oedzes Grettinga c.u. voor 514 gg 21 st.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ1/45 woning
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Jansens Huismans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Michiels


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van rentmeester Fontein


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Fontein rentmeester


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tjebbes


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Romckes koopman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-122Zoutsloot 34kamer
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
opmerkingwordt vergeefs bewoont
1-123Droogstraat 45hoff
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-122Zoutsloot 34huis
eigenaarJacob Romkes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir
1-123Droogstraat 45hoff
eigenaarJacob Romkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-122 Zoutsloot 34kamer
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
opmerkingdoet geen huis
1-123 Droogstraat 45hoff
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-122 Zoutsloot 34huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
opmerkingdoet geen huur
1-123 Droogstraat 45hoff
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-123 Droogstraat 45Heere Heeres, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
1-122 Zoutsloot 34Ruird Hessels, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-122 Zoutsloot 34huis
eigenaarGemeente
gebruikerRuird Hessels cum soc.
opmerkingdoet geen huur
1-123 Droogstraat 45hof
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis, tuin en ververij
 
koperJan Harmens, gehuwd metblauwverver950-00-00 GG
koperAaltje Jielles
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman
verkoperHenke Wybes Hanekuik


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 36Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp, aan dehuis, tuin en blauwververij
 
koperGouke Sybrands Hingst fabrikeur in bonten en koopman580-00-00 GG
koperSybrand Goukes Hingst fabrikeur in bonten en koopman
naastligger ten oostenBauke Barends
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Harmens Baggelaar, gehuwd met
verkoperAaltje Jiellis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Sybrands Hingst


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 34Zoutsloot ZZhuis
 
kopervroedsman Sybe de Vries 110-00-00 CG
huurderSipke Sytses
naastligger ten oostenGauke S. Hingst
naastligger ten zuidenGauke S. Hingst
naastligger ten westenJan H. Speltje
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHinke Piers, gehuwd met
verkoperLammert Jansmr. bakker
verkoperHinke Piers, erfgename van
erflaterwijlen Akke Andries de Boer, weduwe van
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-189 Droogstraat 45S Hingst1-00-00 CGverwerij


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Antje Foekes... getuige bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks in 1811, en zou toen 72 jaar oud zijn, ovl wijk A-108; DTB N.H. HRL, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1827; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Cornelis Feykes Zwaal... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1809, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1827, huw 1835; wed. C.F.Z. gebruiker wijk A-108; eigenaar is S.G. Hingst, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Hendrik Gerrijts... vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 36 1/2, 1 mrt 1804; gebruiker van wijk A-108, blauwverwer, medegebruikers Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgezel, eigenaar is S.G. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Jan Tabes Klaver... Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Siebe Friesemangebruiker van wijk A-108, varensgesel, medegebruiker Cornelis Feykes Zwaal wed., eigenaar J.G. Hingst, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Sybrand Goukes Hingst... verdiende loon van Pieter Reins op het tighelwerk van S.H., 21 sep 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk A-108, gebruiker is Hendrik Gerrijts, blauwverwer, medegebruiker is Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-108Droogstraat 45S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108Droogstraat 45Cornelis Feykes Zwaal wed
A-108Droogstraat 45Siebe Frieseman varensgesel
A-108Zoutsloot 34Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108Zoutsloot 34Cornelis Feykes Zwaal wed
A-108Zoutsloot 34Siebe Frieseman varensgesel
A-108Zoutsloot 36Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108Zoutsloot 36Cornelis Feykes Zwaal wed
A-108Zoutsloot 36Siebe Frieseman varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 252Droogstraat 45Johannes Arjens van der WerfHarlingenkoopmanwagenhuis, stal en erf (152 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 254Zoutsloot 36wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurblauwververij (260 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 255Zoutsloot 34wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Aafke Gerrits Rietveld... huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-108Droogstraat 45Hendrik E Drijfhoutoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-108ZoutslootHendrik E Drijfhout35 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootHendrik E Drijfhout35 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootHendrik E Drijfhout35 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootAafke G Rietveld34 jSneekv, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootAafke G Rietveld34 jSneekv, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootAafke G Rietveld34 jSneekv, protestant, gehuwd
A-108ZoutslootDouwe Drijfhout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-108ZoutslootDouwe Drijfhout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-108ZoutslootDouwe Drijfhout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Droogstraat 45Rein Everts Strandstra, overleden op 6 september 184252 jr, arbeider, geboren Pingjum, overleden Zoutsloot A 108, man van Rinske van der Tol, vader van minderjarige Pietje, Geertje en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 34Rein Everts Strandstra, overleden op 6 september 184252 jr, arbeider, geboren Pingjum, overleden Zoutsloot A 108, man van Rinske van der Tol, vader van minderjarige Pietje, Geertje en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 36Rein Everts Strandstra, overleden op 6 september 184252 jr, arbeider, geboren Pingjum, overleden Zoutsloot A 108, man van Rinske van der Tol, vader van minderjarige Pietje, Geertje en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Droogstraat 45Geert Rinses de Vries, overleden op 7 augustus 18465 mnd (geboren 26/3/1846), overleden Zoutsloot A 108, zoon van Rinse Gerrits de Vries, wagenmakersknecht en Rinske Geerts van der Bos, broer van minderjarige Catharina, Elisabeth en Gerritje Geerts de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 34Geert Rinses de Vries, overleden op 7 augustus 18465 mnd (geboren 26/3/1846), overleden Zoutsloot A 108, zoon van Rinse Gerrits de Vries, wagenmakersknecht en Rinske Geerts van der Bos, broer van minderjarige Catharina, Elisabeth en Gerritje Geerts de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-108Zoutsloot 36Geert Rinses de Vries, overleden op 7 augustus 18465 mnd (geboren 26/3/1846), overleden Zoutsloot A 108, zoon van Rinse Gerrits de Vries, wagenmakersknecht en Rinske Geerts van der Bos, broer van minderjarige Catharina, Elisabeth en Gerritje Geerts de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 255A-271 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis
Sectie A nr. 2765A-108 (Zoutsloot)Ebele H. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 2766B-177 (Noorderwal)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2765A-101 (Droogstraat)Douwe de Haanwoonhuis
Sectie A nr. 2766A-118 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis
Sectie A nr. 255A-119 (Zoutsloot)Douwe de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2765Droogstraat 45 (A-101)Jacobjen Bayma (wed. D. de Haan)woonhuis
Sectie A nr. 255Zoutsloot 34 (A-119)Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan)woonhuis
Sectie A nr. 2766Zoutsloot 36 (A-118)Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 45M.Plekkerarbeider
Zoutsloot 36J.Nautawerkman


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 36, HarlingenZoutsloot 36Jac. Antonisseschildersbedrijf


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 34Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 36Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 36beeldbepalend pand7 van 10
  terug