Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 20 1-085 1-126 A-116 A-127


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 20, Harlingen Bildtstraat 20, Harlingen
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-085Bildtstraat 20huis
eigenaarSybe Sybes
gebruikerSybe Sybes
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-085Bildtstraat 20huis
eigenaarSybe Sybes
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-6-1720


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ hoek Droogstraathuis en kamer
 
koperJan Hendriks, gehuwd met195-00-00 GG
koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende kamer mede in deze akte verkocht
naastligger ten noordenSybe Sybes
verkoperLeentie Ludinga, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen ds. Crol, gelastigde van
verkoperburgemeester Pier BumaWorkum


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-085 Bildtstraat 20huis
eigenaarJan Bouman
gebruikerJan Bouman
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-17-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 20Bildtstraathuis met kamer daarachter
 
koperDouwe Sybes, gehuwd met435-00-00 CG
koperGeeske Reyners
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenpakhuis suiker raffineerders
naastligger ten westenDroogstraat
naastligger ten noordenJacob Dirks bakker
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-085 Bildtstraat 20huis
eigenaarJan Bouman
gebruikerJan Bouman
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-085 Bildtstraat 20Wybe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-085 Bildtstraat 20huis
eigenaarJan Dirks erv.
gebruikerWybe Dirks
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-10 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0055v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 20Bildtstraat WZhuis
 
koperWybe Dirks Vliet, gehuwd metmr. bakker425-00-00 GG
Geertie Ennes de Vries
huurder kleine kelderkamerBaltzer 0-05-08 CG
huurder achterkamerJacob Speelman 0-06-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet pakhuis van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Dirks Vliet
verkoperGeiske Reinders, weduwe van
wijlen Freerk Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks Vliet, mr. bakker x Geertie Ennes de Vries kopen huis c.a. in de Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de Droogstraat, ten W. het pakhuis van de suikerraffinaderij, ten N. erven Jan Dirks Vliet. Verkocht door Geiske Reinders wv Freerk Hendriks, voor 425 gg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0122r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 20Bildtstraat WZhuis
 
koperHendrik Reins Faber mr. ijzersmid430-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDirk Jansen
verkoperWybe Dirks Vliet, weduwnaar vanmr. bakker
wijlen Geertje Ennes de Vries, en namens hun dochter
verkoperSytske Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Reins Faber, mr. ijsersmid


 


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0205v van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 20Bildtstraat WZhuis
 
koperMichiel Jacobs, gehuwd metbeurtschipper305-00-00 GG
Jantje Jans
huurderYmke Ypes mr. kuiper
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Halma
verkopervroedsman Rein Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Jacobs x Jantje Jans kopen


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 440r van jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 20Koper is Michiel Jacobs.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-113 Bildtstraat 20E Akkringa, 38 jaar, gehuwd


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0026v van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ hoek Droogstraat wijk A-116huis en wagenmakerij
 
koperEvert Akkringa, gehuwd met650-00-00 CG
koperElisabeth Andrae
huurderEvert Akkringa
huurderElisabeth Andrae
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLammert Atlas
verkoperMichiel Jacobsoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Akkringa koopt huis en wagenmakerij met een steeg ten W. Gekocht van Michiel Jacobs.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-126 Bildtstraat 20Evert Akkringa2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Eevert Jans Akkringa... Maria Everts Akkringa, geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-116, wagenmaker, in 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 1e quartier, links:niets, rechts:. -1:0; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-116Bildtstraat 20Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 267Bildtstraat 20Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 268Bildtstraat 20Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierpakhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Cornelis Alberts Boonstra... ovl 1882, dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en winkelier, wijk A-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Dirk Hendriks Haagsma... scheepstimmerman, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Alta; BS huw 1830, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk A-116; oud 33 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-090; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-116Bildtstraat 20C A Boonstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-116BildstraatCornelis Boonstra28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwer en winkelier
A-116BildstraatTetje Bouma25 jHallumv, protestant, gehuwd
A-116BildstraatAlbert Boonstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-116BildstraatTrijntie Boonstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-116Bildtstraat 20Folkert Sipkes Draaisma, overleden op 21 oktober 184066 jr, pottenbakker, geboren Balk, overleden Zoutsloot A 116, weduwnaar, vader van Aaltje (vrouw van Wouter Boumans, idem) en wijlen Sipke Folkerts Draaisma, in leven idem (wednr. Catharina Lieukema, man van Hinke Boomsma, vader van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma - uit 1e huwelijk: voogd is Hendrik Feikes de Boer, logementhouder - en van minderjarige Jacoba Sipkes Draaisma: uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Grietje Gerlofs Boonstra... en Neeltje Gerbens (Posthuma); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1830, ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 267A-116 (Bildtstraat)Cornelis Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3453A-127 (Bildtstraat)Pieter G. Boumawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3453Bildtstraat 20 (A-127)Haring de Bockwoonhuis en pakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 20R.Nautagroentenhandelaar


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 20, HarlingenBildtstraat 20 Nautagroentenhandel, 1ste klas weck-groenten


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 20R. Nauta268Comm. in groenten


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 20A. (Antje) Nauta


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 20rijksmonument 20317
  terug