Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 16 1-062 1-103 A-118 A-129


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 16, Harlingen Bildtstraat 16, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 16
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 18
ten westenZoutsloot 26
ten noordenBildtstraat 14


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 343r van 5 aug 1599 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 16Feycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173v van 12 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis met steeg ten westen
 
koperFeycke Pieters, gehuwd met837-14-00 GG
koperAelcke Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRintze timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenThoenys timmerman
verkoperHarmen Gerrytspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0252v van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperjuffrouw Anna Geryts van Houdt, weduwe van775-00-00 CG
koperwijlen dr. Thomas Ens
naastliggerRinse gebruiker v.d. steegtimmerman
naastliggerReyner gebruiker v.d. steegkuiper
naastliggerschuur en huis van wijlen Rioerd Harings gebruiker v.d. steeg
naastliggerPieter Pieters gebruiker v.d. steeghoutkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRinse timmerman
naastligger ten westensteeg uilopende noord en zuid
naastligger ten noordenThonis Jans
eerdere eigenaarHarmenpannenbakker
verkoperFeycke Pieters, gehuwd met
verkoperAtke Martens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga14-16-18 juffr. Anne Gerryts van Houdt wv dr. Thomas Ens, haer nu ontholdende binnen Emden, koopt huis in de bilstraete. Geen grondpacht. Eigendom van een steeg ten westen van dit huis, strekkende zuidwaarts naar de Bilstraat en noordwaarts naar het Diept. De waterlossing loopt door de steeg aan wl. Ryoerd Harings schuur en huis. Mede gerechtigheid van de steeg door timmerman Rinse, kuiper Reyner en houtkoper Pieter Pieters. Ten Z. timmerman Rinse, ten N. Thonys Jans. Eerder gekocht van panbakker Harmen. Nu gekocht van Feycke Pieters x Atke Martens, voor 775 gg.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336r van 12 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenjuffrouw Anne van Hout


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen pannenbakker


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van Harmen Abbes


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133r van 31 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnna van Hout


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282r van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenjuffrouw Anna ten Hout


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, plaats en loods
 
koperJan Jansen c.u.koopman731-07-00 GG
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Idtsen
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg waarvan medegebruik
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid
verkoper q.q.Hans Harmens de Fries


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBartholomaeus Teepels


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperIsbran Isbrants, gehuwd metgrootschipper1112-00-00 GG
koperMaeycke Stoffels
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten noordenDirck Longerhou
verkoperJan Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Isbrants, grootschipper, koopt een huis, loods en plaets etc., wz. Bildtstraat. Ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. Dirck Longerhou. Gekocht van Jan Jansen, voor 1112 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperAlbert Symens grootschipper1040-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westensteeg, doorgaande
naastligger ten noordende erfgenaam van Banier Gerrits
verkoperMaeycke Stoffels voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Iisbrant Iisbrantsgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Symens, grootschipper, koopt een huis, loods, plaets, put en back c.o.a. wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg met pro quota gebruik en onderhoud, ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. erven Bouwe Gerrits. Lees de voorwaarden. Gekocht van Mayke Stoffels wv Isbrand Isbrants, grootschipper voor zich en haar kinderen bij haar wl. man, voor 1040 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis met een plaats met een uitgang in de steeg
 
koperJean de Mirande commies ter recherche Admiraliteit in Friesland1130-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Banier Gerrits
verkoperAlbert Symons c.u.grootschipper


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Miranda


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperMinne Jansen 801-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBauckjen van Swol
verkoperJan Miranda


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Miranda


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Jansen koopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob Douwes koopman476-14-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrick Aises Mahui, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van Pieter Pieters c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperTieerd Sanstra c.u.grootschipper738-08-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaan
verkoperJacob Douwesmr. schoenmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Jansen Sanstra, grootschipper, koopt huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten Z. Sybe Sybes, ten N. erven Sybren Tierx Geitiebaan. Gekocht van Jacob Douwes, mr. schoenmaker, voor 738 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-062Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222v van 11 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstra


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstra


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstra


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0298r van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstra


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ met een vrij in- en uitgang in de doorgaande steeg ten westenhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschuitschipper600-00-00 GG
koperAntje Harmens Speltje
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Dirk Tjeerds Sanstraoud schipper
verkoper van 1/2meerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens, schuitschipper x Antje Harmens Speltie koopt een huis, wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg waarin het huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z. erven Jan Dirks, ten N. Jan Doekes, mr. scheepstimmerman. Het huis wordt bewoond door Dirk Tjeerds Sanstra als mede-verkoper. Gekocht van Dirk Tjeerds Sanstra, oud-schipper, voor 1/2, en Andrys Tjeerds Sanstra, voor 1/2, voor 600 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Bildtstraat 16Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEilert Jurjens, gehuwd met800-00-00 CG
koperAntje Harmens
huurderRimmert Teunis c.u. en c.s.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkopervroedsman Meye Harmens, gehuwd met
verkoperAntje Harmens Speltje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEilert Jurjens x Antje Harmens kopen een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erven jan Dirks, ten W. een doorgaande steeg met vrije in- en uitgang, ten N. mr. scheepstimmerman Jan Doekes. Geen grondpacht. Gekocht van mede vroedschap Meye Harmens x Antje Harmens Spaltje voor 800 CG.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEylert Eylerts


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJohannes Jans bierdrager551-07-00 GG
huurderJan Boomsma c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenCornelis Blok
verkoperEildert Jurjenswijdschippersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, bierdrager, koopt een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. Dirk Jans, ten N. Cornelis Blok. Gekocht van Eildert Jurjens?, schippersknecht.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jansen bierdrager


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jans


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJan Janzen, gehuwd metpottenbakker425-00-00 GG
koperDoettje Wiegers
huurder keukentjeNeeltje Dirks 18-00-00 CG
naastligger ten noordenCornelis Blok
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJohannes Bouwes
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoper q.q.Jan Westra, als curator overprocureur postulant en koopman
verkoperwijlen Johannes Jansen Mooy, gehuwd met
verkoperwijlen Antje Swaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [van der Molen], pottenbakker x Doedtje Wiegers koopt huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Jansen Mooy x Antje Swart.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Janzen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janse van der Moolen


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Janzen van der Molen, weduwnaar


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janzen van der Molen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen van der Moolen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEeltje H. Bonnema koopman650-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLammert Atlas*
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenHaring Wygers
verkoperDoetje Wygers, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jans van der Moolenpottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje H. Bonnema te Kimswerd koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. deze straat, ten W. een doorgaande steeg, waardoor vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot, ten Z. Lammert?, ten N. Haring Wygers. Gekocht van Doedtje Wygers wv mr pottenbakker Jan Jans v.d. Molen.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. Bonnema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103 Bildtstraat 16H J Westra1-10-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Jan Dirks Trompettergeb 1799 HRL, ovl 23 dec 1813 HRL; wijk A-118, zv Dirk T, en Janneke Klases; BS ovl 1813; geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans Trompetter en Janneke Klaases


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Dirk Jans Trompetter... 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Eeltje Haitzes Bonnema... inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-118Bildtstraat 16E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Bildtstraat 16Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanhuis en erf (102 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Harmen Kroon... B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Rintje Taekes Kuipers... wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Teuntje Harmens van den Berg... wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Trijntje R Kroonoud 55 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-118Bildtstraat 16H Kroon stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-118BildstraatHarmen J Kroon54 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-118BildstraatTrijntie R Kroon55 jKimswerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatAuke Kroon26 jKimswerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatAntie Kroon25 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatRintie T Kuiper44 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
A-118BildstraatTeuntje van der Berg45 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatGerben Posthumus18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hiltje Deurnat... HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-118 (Bildtstraat)Gerrit van Veldenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-129 (Bildtstraat)Dani Boonstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat 16 (A-129)Taeke D. Boonstra (te Assen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 16 Jan de Witmandenmakerskn.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 16J. de Witmandenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 16J. (Jurjen) Brouwer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 16rijksmonument 20315
  terug