Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 8 1-088 1-129 A-119 A-236
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 14 1-061 1/4 1-102 A-119 A-130


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 14, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 8
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 10
ten westenZoutsloot 39
ten noordenBildtstraat 6


 


 


 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis en plaats
 
koperClaes Samsons, gehuwd met530-08-00 GG
koperFeddke Gabbes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen pannenbakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRitske Frercx
verkoperPieter Sybrandus, gehuwd met
verkoperAcht Thoenis


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschap
 
koperReyn Wijnerings c.u.591-14-00 GG
naastligger ten oostenAryen Juriens
naastligger ten zuidenBartholomaeus Teepels
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts
verkoperLuytien Halbes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperHans Hansen, gehuwd metschipper575-07-00 GG
koperLolck Schelte
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakker
verkoperOtto Minnes, gehuwd metIJlst
verkoperSytske MollesIJlst


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperSaske Minckes, weduwe van550-00-00 GG
koperwijlen Auke Tierx
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperHans Hansen c.u.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Sybrandts Longerhou, gehuwd metgrootschipper900-00-00 GG
koperTiedtske Reynes
naastligger ten oostenBildstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperFreerk Dircks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, grootschipper x Tiedtske Heyns? koopt een huis met een plaets erachter, wz. Bildtstraat. Ten Z. Jan Jansen, koopman, ten N. Cornelis Meynses, bakker. Gekocht van Freerck Dircks, voor 900 gg.


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperBennier Gerrits c.u.Schots koopman850-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses
verkoperDirck Sybrants Longerhou c.u.grootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBennier Gerrits, Schots koopman c.u. kopen een huis wz. Bildstraat. Ten Z. Iisbrant Iisbrants, ten N. wed. Cornelis Minses. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Sybrants Longerhou, grootschipper c.u., voor 850 GG.


 


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koper provisioneelJan van Zwoll notaris555-07-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses
verkoper q.q.Pieter Jacobs, curator overkoopman
verkoperGerrit Banier Middachten


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoester


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koper van 1/4vrijgezel Tymen Eelckes 450-00-00 CG
koper van 1/4vrijgezel Jisse Eelckes
koper van 1/2Trijntie Eelckes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Rinnert Harmens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman
naastligger ten noordengemeensman Dirck Sjoerdts
verkoperGerryt Baniers Middachten


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schoester


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Jan Schoeghster


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Bildtstraat 14huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
1-088Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Bildtstraat 14huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720
1-088Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis
 
koperJan Doeckes mr. timmerman381-14-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes
verkoperSjerk Sybrens Geitiebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Doekes, mr. scheepstimmerman, koopt het huis. Ten O. de straat, ten W. Doede Sickes, ten Z. erven Tjeerd Sanstra, ten N. wd. Harmen Hylkes. Gekocht van Sjerk Sybrens Geitiebaan.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Bildtstraat 14kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Bildtstraat 14huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Bildtstraat 14huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Bildtstraat 14woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Foeke Ages


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Bildtstraat 14Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Bildtstraat 14Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-088 Bildtstraat 8Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG
1-088 /2Bildtstraat 8Minne Abes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Bildtstraat 14kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Bildtstraat 14huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Bildtstraat 14huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Bildtstraat 14woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarReynder Pytters
gebruikerReynder Pytters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-088 /2Bildtstraat 8huis
eigenaarMinne Abes
gebruikerMinne Abes
opmerkingonvermogende


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZfraai huis
 
koperCorneles Blok, gehuwd metmr. glasmaker en verver451-00-00 GG
koperJepke Waltus
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser
naastligger ten noordenReynder Pyters
verkoperJan Doekesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Blok, mr. glasemaker en verwer x Iepke Waltus koopt mooi huis wz. in de Bilstraat. Ten W. Claas Danser, ten O. de Bilstraat, ten Z. Eijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman, voor 451 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTake Cornelis


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wytzes Vettevogel


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperYeme Pieters, gehuwd met700-00-00 CG
koperGrietje Jans Wijnaldum
huurderN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkopermeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok
verkoperAaltje Cornelis Blok, gehuwd met
verkoperJan Jacobsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYeme Pieters x Grietje Jans koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. Douwe Vettevogel, ten Z. Jan Jansen [van der Molen]. Gekocht van Eelkje- en Aaltje Cornelis Blok x Jan Jacobs, mr. timmerman.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperHaring Wiegers, gehuwd metvarenspersoon705-00-00 CG
koperAntje Piers
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkoperYeme Pieters, gehuwd met
verkoperGrietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaring Wiegers, varend persoon x Antje Piers koopt huis wz. Bildtstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. Jan Janzen [van der Molen], ten W. en N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Yeme Pieters x Grietje Jans, voor 705 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Vettevogel koopman


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ wijk A-119huis
 
koperJan H. Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikenmaker335-00-00 CG
koperGrietje Overdijk
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel
verkoperWieger HaringshuistimmerknechtOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan H. Gonggrijp, mr. pruikmaker x Grietje Cl. Overdijk koopt huis Bildtstraat wijk A-119. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Johannes Numan, ten Z. H. Bonnema, ten N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Wyger Harings, huistimmerman te Oosterbierum, voor 335 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-129 Bildtstraat 8Minne Houttuin2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-119Bildtstraat 8Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer winkelier


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 130Bildtstraat 8erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterpakhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 271Bildtstraat 14Pieter DrostHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-119Bildtstraat 8P Drost stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130A-149 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumapakhuis
Sectie A nr. 271A-119 (Bildtstraat)Pieter Johs. Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271A-130 (Bildtstraat)Engele P. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 130A-236 (Zoutsloot)Pieter G. Boumapakhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 feb 1879
A-119Bildtstraat 14Eene voor weinige jaren grootendeels vernieuwde en zeer net onderhoudene winkelhuizinge met plaats in de Bildtstraat, bewoond door den eigenaar den heer P.E. de, Vries. Finaal verkocht op 18 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2929..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130Bildtstraat 8 (A-236)Petrus Hamstrawerkplaats
Sectie A nr. 271Bildtstraat 14 (A-130)Jan Wijgawoonhuis


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 14D.Wiersmamelktapper
Bildtstraat 14mej. E.Wijngaardhuishoudster
Bildtstraat 14aH.Schuilaardappelhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 8J. (Johannes) Jager
Bildtstraat 14A. (Albertus) Kaspers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 14rijksmonument 20314
  terug