Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 13 1-066 1-109 A-128 A-141
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: In de straat bij houtkoper Claes Braem in te gaan]huis
 
koperBaernt Hiddes grootschipper525-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Sopingus
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenOtte Doeckes
verkoperJan Jansen Huisman c.u.


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107v van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: de straat naar het eiland]huis
 
koperRienck Willems, gehuwd metgrootschipper525-04-00 GG
koperGeesie Jans
naastligger ten oostenGerben Gerbens metselaar
naastligger ten zuidenSybbren Kingma
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoucke Tierdts
verkoperBarent Hiddes de Frieskapitein bij de Admiraliteit


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0032v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat naar de Bargebuiren]huis
 
koperDouwe Douwes, gehuwd metbier- en veerschipper1000-00-00 GG
koperSimcke Doyes
naastligger ten oostenhet huis van Gerben Gerbens metselaar
naastligger ten zuidenhet huis van Sybren Kingma
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoucke Tjeerds
verkoperRienck Willems c.u.grootschipper


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: de straat naar het eiland]huis
 
koperJacob Ewerts Duymke c.u.810-00-00 CG
naastligger ten oostenZierck Gerbens metselaar
naastligger ten zuidenSybren Kingma
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhof rogstorter
verkoperde erfgenamen van wijlen Douwe Douwes, gehuwd metbier- en veerschipper
verkoperwijlen Simpk Doyes


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargeburen]huis
 
koperInne Gerrits c.u.schuitschipper280-14-00 GG
naastligger ten oostenHans Isaax* schuitschipper
naastligger ten zuidenhet huis van Feddrick Jeppes
naastligger ten westenstraat lopende van de Noorderhaven aff na de Bargeburen
naastligger ten noordenJoucke Johannis schuitschipper
verkoperGeertie Jelgers, weduwe van
verkoperwijlen Wouter Sipkes Kuiper n.f.grootveerschipper
verkoperTrijntie Wouters


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-066Zeilmakersstraat 13huis
eigenaarInne Gerrits
gebruikerInne Gerrits
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017v van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Noorderhaven naar Bargeburen, straat vanhuis
 
koperTieerd Gerbens c.u.mr. lijnslager300-00-00 CG
naastligger ten oostenHans Isaax
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJoucke Johannis
verkoperEnne Gerrits c.u.schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Gerbens, mr. lijnslager, koopt een huis....? in de straat die van de Noorderhaven naar de Bargeburen strekt. Ten O. Hans Isaax, ten W. die straat, ten Z. Feddrick Jeppes, ten N. Arentie? Johannes. Gekocht van Inne? Gerrits, schipper, voor 300 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-066Zeilmakersstraat 13huis
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerJane Gerrits
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-066 Zeilmakersstraat 13huis
eigenaarTjaerd Gerbens
gebruikerGerrit Jans
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0111v van 13 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Lange Buiren]huis
 
koperGerlof Janzen Buma koopman280-00-00 GG
naastligger ten oostenHans Ysaks
naastligger ten zuidenJacobus Groenewolt
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJouke Johannis
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Jansen Buma koopt een huis c.a. in de straat die van de Noorderhaven naar de Lange Buren (Bargeburen?) loopt. Ten O. erven Hans Ysax, ten W. die straat, ten Z. Jacobus Groenewolt, ten N. Jouke Johannes. Gekocht van Aukjen Beerns wv Tjeerd Gerbens, voor 281 gg.


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0096r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: tussen Noorderhaven en Bargebuursterpijp]huis
 
koperYke Goverts Potkast, gehuwd metmr. gortmaker362-00-00 GG
koperMaertie Scheltes
naastliggerWybe Gerryts koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van Hans Ysaks
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacobus Groenewolt
naastligger ten noordenJouke Johannis
verkoper enTjerk Andrys BrouwerhavenchergierWorkum
verkoper enburgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
verkoperSjoerd Piebes Talma, erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Gerloff Jansen Bumaoud schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJke Goverts (Potkast), mr. gortmaker x Martie Scheltes koopt een huis tegenover het panwerk van Wybe Gerryts, in de straat die van de Noorderhaven tot de Bargebuurtsterpijp loopt. Het bestaat uit een voorhuis, voorkamer en keuken, plaets, put en bak, bierkelder en kleer- of turfzolder. Ten O. Hans Ysax, ten W. die straat, ten Z. Jacobus Groenwolt, ten N. Jau ke (Janke?) Johannes. De muur tussen dit huis en het huis v.d. naastligger ten O. is mandelig. Het is belast als ande re Havenisten. Gekocht van Tjerk Andrys, brouwer en havencherger te Workum, Meinte Andrys, brouwer en burger-vaandrig te Harlingen, en Sjoerd Piebes Talma, als erven ex-testamento van wl. Gerlof Jansen Buma, oud-schipper, voor 362 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-066 Zeilmakersstraat 13huis
eigenaarGerlof Jansen
gebruikerArent Smit
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0347r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13straat tussen Noorderhaven en Bargebuurtsterpijp*huis
 
koperTiebbe Gerrits, gehuwd metschuitschipper700-00-00 CG
koperTrijntie Wyberens
voormalig huurderSimon Bouwes28-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Hans Ysaks
naastligger ten zuidenJacobus Groenewolt
naastligger ten westenstraat tussen Noorderhaven en Bargebuurtsterpijp
naastligger ten noordende weduwe van Jouke Johannis
verkoperYke Goverts Potkast, gehuwd metkoopman en mr. Lijnslager
verkoperMaertie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 247r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0160r van 19 mrt 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zoutsloot aan het einde bij de Bargeburenhuis
 
koperJan Annes Huidekoper koopman140-00-00 GG
huurdermedeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper
naastligger ten zuidenPytter Anderys
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Sytske Reinders, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Douwes Zeilmaker
verkoper van 1/2Tettie Douwes bejaarde vrijster


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-066 Zeilmakersstraat 13Tjebbe Gerrits, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-066 Zeilmakersstraat 13huis
eigenaarTjebbe Gerryts
gebruikerTjebbe Gerryts
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258v van 22 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp]huis
 
koperDieuke Tjebbes, gehuwd met600-00-00 CG
koperBauke Jielts metselaar
naastligger ten oostende weduwe van Rients Janz
naastligger ten zuidenOcke Jarigs
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjeerd Joukes
verkoperTrijntie Wybrens, weduwe van
verkoperwijlen Tjebbe Gerryts


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0003v van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargebuurtsstraat]huis
 
koperJoris Aarts, gehuwd metmr. gortmaker380-00-00 GG
koperTrijntje Annes
naastligger ten oostende weduwe van Rients Jans
naastligger ten zuidenOcke Jarigs
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargebuurt]
naastligger ten noordenTjeerd Joukes
verkoperDieuwke Tjebbes, gehuwd met
verkoperBauke Jieltsmetselaar


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0234v van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]deftig huis
 
koperMarijke Clases, weduwe van433-14-00 CG
wijlen Jetse Woutersschipper
naastligger ten oostenTjietske Piers
naastligger ten zuidenOkke Jarigs
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTettje Piers
verkoperTrijntje Annes, weduwe van
wijlen Joris Aartsmr. gortmaker


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en de Bargebuurtspijp]huis
 
koperTijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingen330-00-00 GG
voormalig bewonerwijlen weduwe van Jetze Wouters
naastligger ten oostende erfgenamen van Tjietske Piers
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere
verkoper van 1/2Antje Wouters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sybren Jansen
verkoperAntje Wouters, erfgenaam ex testamento van
erflaterwijlen Jetze Wouters, gehuwd met
erflaterwijlen Marijke Claazes Blok
verkoperTrijntje Claazes Blok, weduwe vanDokkum
verkoperwijlen Tjietse Meinderts
verkopers van 1/2Grietje Claazes Blok, weduwe van
verkopers van 1/2wijlen Wiggele de Vriesstrandmeester


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0193v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]huis
 
koperMichiel Jacobs, gehuwd metwijdschipper550-00-00 CG
koperAntje Jacobs Oosterhout
eigenaar en bewonerTijs Gieses
naastligger ten oostende erfgenamen van Tjietske Piers
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere
verkoperTijs Gieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Jacobs, wijdschipper x Antje Jacobs Oosterhout kopen huis c.a. in de straat tussen de Droogstraat en Bargebuurtspijp. Geen grondpacht. Ten O. Tjietske Piers erven, ten Z. Dirk Jans, ten W. de straat, ten N. Cornelis Bouwes Schiere. Voor de losse goederen 50 cg.. Gekocht van Tijs Geises (Kussendrager), voor 550 cg.


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0172r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]huis
 
koperJacob Jans Stoelmat, gehuwd metkofschipper500-00-00 CG
koperBerber Steffens
naastligger ten oostende erfgenamen van Tjietske Piers
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Cornelis Bouwes Schiere
verkoperMichiel Jacobs, gehuwd metwijdschipper
verkoperJantje Jacobs Oosterhout


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0231v van 7 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]huis
 
koperJalke Tjietzes leerlooier130-00-00 GG
naastligger ten oostenDoeke Meinderts soc.
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]
naastligger ten noordenJan Schiere koopman
verkoperJacob Jans Stoelemat, gehuwd met
verkoperBerber Steffens, reversaalhouders van
verkoperde boedel van Schelte Wybenga


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [staat: Achterstraat bij de Bargebuurt]huis
 
koperAnthony Jacobs 400-00-00 CG
koperWopkjen Jansz
huurderJan Smit
naastligger ten oostenJan Schiere
naastligger ten zuidenSybe Doekes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperJelke Tjietseskoemelker


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 33 van 24 feb 1810
adressoortbedraggebruik
A-128Zeilmakersstraat 13koopaktefl. 400huis A-128
 
verkoperAnthony Jacobs
koperCornelis Barteles


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 34 van 24 feb 1810
adressoortbedraggebruik
A-128Zeilmakersstraat 13renversaalfl. 400huis A-128
 
verkoperCornelis Barteles
koperAnthony Jacobs


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 13Zeilmakersstraat OZ [niet vermeld] wijk A-128huis
 
koperCornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam400-00-00 CG
naastligger ten oostenBoomsma
naastligger ten zuidenSiebe Meintes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjebbe
verkoperAnthony Jacobs, gehuwd met
verkoperWopkje Jans


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-109 Zeilmakersstraat 13Cornelis Bartels1-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 13Geertje Alberts van der Woudezie ook: Geertje Alberts; geb 29 aug 1810 HRL, ovl 25 jan 1812 HRL; wijk A-128, dv Albert Jans en Maartje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 13Allert J. van der Woude... huw Grote Kerk HRL 1804 dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1829, ovl 1834; gebruiker wijk A-128, varensgesel; eigenaar is Cornelis B. vd Meer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 13Cornelis Barteles van der Meer... Cornelis, (gk), en Willemke Jacobs, (gk); BS ovl 1818; 1826 huwelijken, ovl 1828; eigenaar van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-128Zeilmakersstraat 13Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 285Zeilmakersstraat 13Klaas KnoddeHarlingenschipperhuis en erf (75 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-128Zeilmakersstraat 13Akke Baukes Drysten, overleden op 19 november 1834dochter van Bauke Eeles Drysten, pakhuisknecht (heeft kind bij geboorte erkend) en Berber P. Broersma (wed. Kleis Gnodde, in leven varenspersoon, Bargebuurtspijp A 128). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 13Johannes Ymkes Kamminga... ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-128Zeilmakersstraat 13Yeme D. de Roosoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-128; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-128AchterstraatJohannes Kamminga35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-128AchterstraatYene D de Roos35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-128AchterstraatZaakje Kamminga3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-128AchterstraatDouwe Kamminga9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 285A-128 (Zoutsloot)wed. J. Rodenhuis en dochterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 285A-141 (Zeilmakersstraat)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-141Zeilmakersstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 1015winkelhuis met erf aan de Havenstraat A-141
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperZacheus Rijpstra


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 13J. (Jelle) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 13beeldbepalend pand5 van 10
  terug