Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 15 1-067 1-110 A-129 A-142
1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0134v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 15[staat: op de noordzijde van de nieuwe haven]nieuw huis
 
koperAndries Rinckes, gehuwd met425-00-00 GG
koperEelck Alberts
naastligger ten oostende ledige plaats van Jantyen Sents
naastligger ten zuidenPieter Syourdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDierck Gijsberts
verkoperRinse Jacobstimmerman
verkoperLijsbeth Aarnts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Rinckes x Eelck Allerts kopen nieuw huis op de noorder nieuwe haven. Ten O. Jantien Sents ledige plaats, ten Z. Pieter Sjoerds, ten N. Derck Gijsberts. Geen grondpacht. Gekocht van timmerman Rinse Jacobs x Lijsbeth Aernts, voor 425 GG.


 


 


 


 


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 15Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het panwerk van Jan Jansen]huis en hof
 
koperN. N.
bewonerwijlen Andries Rinties
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*het panwerk van Jan Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Andries Rinties


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 15Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover Jan Jansens panwerk]3/7 huis, hof en wagenhuis
 
koper finaalGosse Johannes 373-02-03 GG
naastligger ten oostenhof en kamers van de erfgenamen van wijlen Leuue Lolckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.de heer Focco Heemstra, curator over
verkoper van 1/7Harmannus Sopingius, dat is
verkoperhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes
verkoper q.q.Gosse Joannes, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Cornelis Minnes, gehuwd met
verkoper van 1/7Aeltie Gosses
verkoper q.q.Hylcke Joannis, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Dirck Minnes
erflaterwijlen Minne Ruierdts, gehuwd met
erflaterwijlen Aeltie Minnes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0188v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 15Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad t.o. het panwerk van Jan Jansen]4/7 huis, hof met bomen en planten, en wagenhuis
 
koperoud gemeensman Gosse Joannes 497-12-04 GG
naastligger ten oostenhof en kamer van de erfgenamen van wijlen Lieuwe Lolckes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDoede Alberts
naastligger ten zuidenDroogstraat waarin een eigen uitgang
naastligger ten noordenBeernt Hiddes grootschipper
verkoper van 1/7Pieter Minnes Loenen voor zich, en voor zijn broer
verkoper van 1/7dr. Aeneas Minnelaides
verkoper van 1/7Hein Fransen Visscher, gehuwd met
verkoper van 1/7Tietske Minnes
verkoper van 1/7Willem Clasen van Heusen, gehuwd met
verkoper van 1/7Marijke Minnes


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huisje
eigenaarFeddrik Jeppes
gebruikerwed. Cornelis Carremans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarFeddrik Jeppes
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-067 Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarJacobus Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerwed. Symon Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-067 Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerOepke Clases Carremans
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-067 Zeilmakersstraat 15Oepke Claeses, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal11-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-067 Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntje Groenewold
gebruikerOepke Clases
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0202r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 15Zeilmakersstraat OZ [staat: straat lopend van de Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp, tegenover het panwerk van Meinte Brouwer]huis
 
koperOcke Jarigs, gehuwd metscheepstimmerman83-14-00 GG
koperGerritie Pyters
huurderHarmen Jilles c.u.
naastligger ten oostende tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Wybes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTiebbe Gerrits
verkoper van 1/2Jacobus GroenewoltSottrum
verkoper van 1/2Willem Reins BaardherbergierDokkum


 


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0159v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 15Zeilmakersstraat OZ [staat: Zeepziedersstraat] tussen de Bargebuurtspijp en Noorderhavenhuis
 
koperDirk Jansen, gehuwd methuistimmerman450-00-00 CG
koperGeertje Sytzes
naastligger ten noordende weduwe van Jetze Wouters
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Zeepziedersstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Wybes
verkoperOcke Jarigs


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-110 Zeilmakersstraat 15Sybe Doekes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 15Siebe Doekes Fockema... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk A-129, kuipersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-129Zeilmakersstraat 15Siebe D Fockema Siebe D Fockema kuipersknegt


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 6 feb 1826
adressoortbedraggebruik
A-129Zeilmakersstraat 15koopaktefl. 200huis A-129
 
verkoperSybe Doekes Fokkema
verkoperTrijntje Koops de Vries
koperDirk Pieters Kuipers
koperTaetske Fedriks Boomsma (volgens b.s.: Tjietske (ook: Tzietske) Feddes Boomsma)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 286Zeilmakersstraat 15Dirk Pieters KuipersHarlingenwinkelierhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 15Antje Egberts de Wilde... 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, wijk G-216; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-129; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 15Johannes Frederik Fielbach... (Posthumus); BS huw 1828, ovl 1864; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-129; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-129AchterstraatJohannes* Filbach [Fielbach]37 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, schoenmaker
A-129AchterstraatAntje de Wilde40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-129AchterstraatMaayke de Boer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-129Zeilmakersstraat 15Hermanus Bouman(s), overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 21/3/1842), overleden Zeilmakerstraat A 129. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286A-129 (Zoutsloot)Dirk Stastrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286A-142 (Zeilmakersstraat)Tjalke A. Snipwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 15Y. (Ynse) Scheffers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 15beeldbepalend pand6 van 10
  terug