Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 25 1-ong 1-065 A-141 A-252
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 1-113 1/2 1-160 A-141* A-246
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 25 1-ong 1-065 A-141 A-149
Naastliggers vanZoutsloot 25
ten oostenZoutsloot 27
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 23


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]1/2 hoekhuis
 
koperHiltie Hoytes, weduwe van300-00-00 GG
koperwijlen Doede Jansen
naastligger ten oostende weduwe van Jan Gosses
naastligger ten zuidenBurghwal
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Hobbekees
verkoperJan Heinswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0191v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op het eiland op de hoek van de Kalverstraat]hoekhuis
 
koperRichtie Harmens winkelierse
naastligger ten oostenhet huis van Ewert Hinxt
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: burgwal en straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJarig Cornelis
verkoperde gecommiteerden inzake de verlaten boedel van wijlen Hiltie Hoites, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Gerbens


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Dwinger bij de Bildtpoortpothuis
 
koper van 4/5Andries Jochums, gehuwd met240-00-00 CG
koper van 4/5Trijntie Scheltes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntoni Rinia
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJetske Jochums c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Jochums x Trijntje Scheltes koopt 4/5 van een pothuis c.a. waarvan hij al 1/5 bezit, in de Bildtpoortsdwinger. Ten W. de Bargeburen, ten Z. Anthoni Rinje, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Jetske Jochums c.s., voor 240 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-113Vissersstraat 2taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Kalverstraat bij de pijp op de Bargerburen]huis
 
koperJan Hendrix mr. wever123-00-00 CG
naastligger ten oostenH. D. Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten noordenWybren Dirks
verkoper q.q.Simen Jacobs, curator over
verkoper van 1/2de kinderen van zijn wijlen broer Dirk Jacobs
verkoper van 1/2Harmen Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Robijns x Sjoukje Minses koopt huis en hof waar 'de Grauwe Gans' uithing, nz. Voorstraat. Ten O. de Gortmakerssteeg en Gouke Sybrens [Hingst?], ten W. Sybrandus Pauw en een doorgaande steeg, ten N. Antie Jacobs Donker, ten Z. de straat en diept. Gekocht van mr. hoedenmaker Foppe Foppes voor 3500 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-113Vissersstraat 2tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-113 Vissersstraat 2tanerije
eigenaarcompagnie van de Haringnuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort, stadsvesten bij depottenbakkerij en erf
 
koperWytse Cornelis, gehuwd metmr. pottenbakker200-00-00 GG
koperTrijntje Hessels
toehaak10-00-00 CG
naastligger ten oostenopen veld
naastligger ten zuidenHarmen steenvoerder
naastligger ten westenwoningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTrijntje Scheltes pro se en n.f., weduwe van
verkoperwijlen Andries Jochumspottenbakker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-113 Vissersstraat 2tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001ra van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Calverstraat bij de pijp op de Bargeburen]huis
 
koper provisioneelJoost Hendriks 227-21-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Calverstraat]
naastligger ten noordenWyberen Dirks
verkoper q.q.Willem Clasen, garantiegevermr. wever
verkoper q.q.Berent Alberts, garantiegevermr. wever
verkoper q.q.Jan Blom, garantiegevers voormr. wever
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij
verkoperPieter Jans, nagelaten kind
verkoperAlbert Jans, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Jan Hendriks, gehuwd met
erflaterwijlen Engeltie Pieters


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0110r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ bij het Poortjehuis
 
koper door niaarPytter Anderys, gehuwd metkoopman470-00-00 GG
koper door niaarGrytje Harmens
geniaarde koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperMarijke Willems
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenFolkert Clases mr. metselaar
naastligger ten noordeneen schuur
verkoperMeye Harmens, gehuwd metschipper
verkoperAntie Harmens
tekst in de margePytter Anderys, coopman alhier ter steede, man en voogd over sijn huisvrouw Grytje Harmens, en in die qualiteyt selvs in judicio praesent en in desen met de procureur Tuininga gesterkt, versoekt ratione sanguinis 't niaar van dese geproclameerde huisinge cum annexis, onder belofte en aanneminge der eerste koperen handen, soo ten respecte van de koopschat als alle accessorien van dien, vrij kost- en schadeloos te sullen guaranderen en ontheffen 't liquide in continenti, 't illiquide bij moderatie of tauxatie van desen Ed. Gerechte, te zullen voldoen. Met welke praesentatie de proclamanten, selvs in judicio praesent, tevreeden zijnde, soo versoekt de retrahent dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen worden afgeweesen, en de adjudicatie op sijn persoon gedecerneert in forma.
tekst in de margeFiat adjudicatie op de retrahent.


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-113 Vissersstraat 2tuintje
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Vissersstraat ZZ [staat: Bargeburen]woonhuis en een gedeelte van een panwerk
 
koperHendrik Jogchums, gehuwd metleerlooier400-00-00 CG
koperAagniet Jogchaminne
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: wal]
verkoperAucke Jansenkoopman
verkoperDouwe Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerloyer x Magriet Jogcheminne kopen woonhuis met een gedeelte van het panwerk daer bij staende en so verre het selve ten noorden is lopende, op de Bargebuiren. Te aanvaarden sodrae Gijsbert Sybes Salverda occasie heeft van dit panwerk op te ruimen. Gekocht van Aucke Jansen Backer en Douwe Hanekuyck, coopluiden, voor 400 cg.


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0053v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: hoek Bargebuiren bij de pijp]huis
 
koperHerre Wybrens, gehuwd metmr. metselaar160-14-00 GG
koperLijsbet Alberts
huurderHendrik Jarigs c.u.
naastligger ten oostende ververij van wijlen Evert Hanekuik
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Talma koopman
crediteurSjoerd Talmakoopman
verkoperNampkjen Ottes, gehuwd metonder Midlum
verkoperHubert Outgersscheepstimmerman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort aan stadsvesten, bij depottenbakkerij
 
koperHincke Jans, weduwe van75-14-00 GG
koperwijlen Jan Scheltes pottenbakker
naastligger ten oostenleeg terrein
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks
naastligger ten westenenige woningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Feykjen Jouws, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Cornelispottenbakker


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort, stadsvesten bij depottenbakkerij
 
koperJan Jansen pottenbakker750-00-00 CG
naastligger ten oosteneen open terrein
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks
naastligger ten westenenige woningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHinke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Scheltes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0280r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: Bargebuurt]huis
 
koperDouwe Jans, gehuwd metscheepstimmerman175-00-00 GG
koperTrijntje Tjeerds
huurderJohannes Haantjes
naastligger ten oostenHaantje Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Harmens
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile D. Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0151r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Zeilmakersstraat [staat: Bargeburen]huis
 
koperJan Cornelis van der Meulen, gehuwd methoutmolenaar56-00-00 GG
koperZytske Dirks Zijlstra Almenum
huurderGeert Horrits c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen pottenbakker
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten westenBargeburen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/2Marijke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Cornelis Zijlstra


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0104r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 25Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Bargeburen bij de pijp]huis
 
koperSimon Jacobs, gehuwd metbaantjer400-00-00 CG
koperBeitske Rintjes
huurderGerrit Lieuwes 51-04-00 CG
naastligger ten oostenHylke Hanekuyk koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybren Heeres mr. metselaar
verkoperWybren Heeres, erfgenaam en zoon vanmr. metselaar
erflaterwijlen Heere Wybrens, gehuwd metmr. metselaar
erflaterwijlen Lijsbet Alberts


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort, wijk A-251 stadsvesten dicht bij depottenbakkerij
 
koperWyger Harmens koopman950-00-00 CG
eigenaarde weduwe van Jan Jansen van der Molen
naastligger ten oostenopen veld of plek grond
naastligger ten zuidenEelke Leyenaar
naastligger ten westenSymon Haantjes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Jan Fontein, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wyger Harmens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-065 Zoutsloot 25Jacob Lieuwes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Simon Jacobs van Loon... BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-141Zoutsloot 25Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt
A-141Vissersstraat 2Simon J van Loon lijndraayersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Catharina Joekes Lieukema, overleden op 8 februari 1825vrouw van Sipke Folkerts Draaisma, pottenbakkersknecht (Zoutsloot A 141), moeder van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Zoutsloot 25Catharina Joekes Lieukema, overleden op 8 februari 1825vrouw van Sipke Folkerts Draaisma, pottenbakkersknecht (Zoutsloot A 141), moeder van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 87Vissersstraat 2Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis en tuin (162 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 120Zoutsloot 25Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis en erf (144 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon, overleden op 6 juni 1835meestersknecht/lijn/touwslager Zoutsloot A 141, oom van Hiltje (vrouw van Cornelis Tuimelaar, touwslager), Jacob, idem, Simon, idem, afwezige Teunis, kok Nijmegen, Taeke, schoenmaker en wijlen Rintje Klazes Kuipers (man van Trijntje Willems Hoffenberg, arbeidster, vader van minderjarige Klaas, Truike, Jacob en Simon Rintjes Kuipers) (zusterskinderen en -kleinkinderen) en van wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytses Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytse en Grietje Annes Blom), Janke, naaister en minderjarige Jacob en Dirkje Lieuwes van Loon (voogd is hun moeder Grietje Johannes van Dalsen, wed. Lieuwe Jacobs van Loon) (broerskinderen en -kleinkinderen). Saldo fl. 4.744,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Zoutsloot 25Simon Jacobs van Loon, overleden op 6 juni 1835meestersknecht/lijn/touwslager Zoutsloot A 141, oom van Hiltje (vrouw van Cornelis Tuimelaar, touwslager), Jacob, idem, Simon, idem, afwezige Teunis, kok Nijmegen, Taeke, schoenmaker en wijlen Rintje Klazes Kuipers (man van Trijntje Willems Hoffenberg, arbeidster, vader van minderjarige Klaas, Truike, Jacob en Simon Rintjes Kuipers) (zusterskinderen en -kleinkinderen) en van wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytses Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytse en Grietje Annes Blom), Janke, naaister en minderjarige Jacob en Dirkje Lieuwes van Loon (voogd is hun moeder Grietje Johannes van Dalsen, wed. Lieuwe Jacobs van Loon) (broerskinderen en -kleinkinderen). Saldo fl. 4.744,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Aukje Sanders van der Brug... Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Jacob Klaasen Kuiper... en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Johannes Harmanus Schrijver... Oosterwijk; BS huw 1822; oud 57 jaar, geb Oostenrijk ! en wonende te HRL. 1839, boerearbeider, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Ymkje Kerkstraoud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-141Zoutsloot 25J Kuipers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-141AchterstraatJacob Kuipers40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
A-141AchterstraatJacob Kuipers40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
A-141AchterstraatAnke van der Brug44 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatAnke van der Brug44 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatKlaas Kuipers15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatKlaas Kuipers15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatWaltie Kuipers14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatWaltie Kuipers14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatJan Schrijver57 jin Oostenrijkgezin 2, m, protestant, gehuwd, boeren arbeyder
A-141AchterstraatJan Schrijver57 jin Oostenrijkgezin 2, m, protestant, gehuwd, boeren arbeyder
A-141AchterstraatYemkje Kerkstra44 jSexbierumgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatYemkje Kerkstra44 jSexbierumgezin 2, v, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Haring Martens Bos, overleden op 29 juni 184827 jr (geboren 23/5/1821), overleden Zoutsloot A 141, soldaat, ongehuwd, zoon van Marten Ypes Bos, arbeider en Grietje Martens Klaver, broer van Ype, idem en Elizabeth Martens Bos (vrouw van Douwe Gerrits Dijkstra, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Zoutsloot 25Haring Martens Bos, overleden op 29 juni 184827 jr (geboren 23/5/1821), overleden Zoutsloot A 141, soldaat, ongehuwd, zoon van Marten Ypes Bos, arbeider en Grietje Martens Klaver, broer van Ype, idem en Elizabeth Martens Bos (vrouw van Douwe Gerrits Dijkstra, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Zoutsloot 25Janneke Straatsmageb 20 jun 1803 Sneek, A 2 nov 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-141


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 120A-141 (Zoutsloot)Waltje Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 120A-149 (Zoutsloot)IJmke Jorrits Haanwoonhuis
Sectie A nr. 87A-246 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis en plek grond
Sectie A nr. 120*A-252 (Bargebuurt)IJmke Jorrits Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 120Zoutsloot 25 (A-149)Elkan A. Speijerwoonhuis
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Visscherstraat 2G. Koopsjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
vischrookerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 2 Gijsbert Koopsvischkooper
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 25 Andries Schreurturfhandelaar
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 25A.Schreurschipper


1940 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 2Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard


1947 - kentekenadresnaam
B-31283
Zoutsloot 25Fa. A. Schreur en Zn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootA. Schreur & Zn.634Brandst.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootA. Schreur & Zn.634Brandst.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootA. Schreur & Zn.634Brandst.h.


1978 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 25Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1978


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 25beeldbepalend pand7 van 10
  terug