Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 29 1-054 1-082 A-143 A-151


Huisnaam in: 1635
Gebruik:
Naam: de ketel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1716 - reëelkohieradresgebruik
1-054Zoutsloot 29potterie
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-054Zoutsloot 29potterie
eigenaarAndries Jorgens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-054 Zoutsloot 29potterij
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-054 Zoutsloot 29potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-054 Zoutsloot 29potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 29Zoutsloot NZpakhuis en tuin
 
koperPiebo Bakker mr. schoemaker525-00-00 CG
koperHarmen Gonggrijp stadswachtmeester
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenArjen Reidses Blomberg
verkoperStijntie H. Hanekuik, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Bakker, mr. schoenmaker, en Harmen Gonggrijp, stadsmajoor, kopen een pakhuis en tuin, zz. Zoutsloot. Ten O. Jetze Jelles, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. de Zoutsloot, ten N....? Blomberg. Gekocht van Stijntje Hylkes Hanekuik wv Sierk Tolsma, voor 525 cg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-082 Zoutsloot 29Wyger Harmens1-00-00 CGpottebakkerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-143Zoutsloot 29Wyger Harmens... afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-143Zoutsloot 29Wijger Harmens Wijger Harmens pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 122Zoutsloot 29Folkert Sipkes DraaismaHarlingenpottebakkerschuur of pakhuis (210 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-143Zoutsloot 29Tjirkje Lolkes Blokmaker, overleden op 25 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 1840), overleden Zoutsloot A 143. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-143Zoutsloot 29Fedde Hendriks Bleeker... Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 122A-143 (Zoutsloot)Bernardus J. van den Oeverpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2912A-151 (Zoutsloot)Klaas Kuiperswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2912Zoutsloot 29 (A-151)Rinke Dijkstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 29 Rinke Dijkstradoodgraver
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 29R.Berkenpasagent van politie


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 29J. (Jan) Roersma
  terug