Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 39 1-061 1/4 1-099 A-147 A-156
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 39huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 39huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 39huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijphuis en hof
 
koperJan Gerlofs mr. bakker486-00-00 GG
huurder gedeelte van het huisPyter Harmens mr. kuiper15-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Aefke Reyners Fontein, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Fedde Pyters Dreyer
verkoper van 1/2Ybeltie Dreyer, gehuwd metSexbierum
verkoper van 1/2Regnerus Braemsecretaris van BarradeelSexbierum


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 39huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 39kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 39huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 39huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 39woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 39Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 39Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Bargebuurtspijphuis
 
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met334-00-00 CG
koperJetze Jelles koopman
huurderMarijke Alberts c.m.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaes Jans
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperGerlof Jansz Builardtrekveerschipper


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort- en Bargebuurtspijphuis
 
koperSimon Haantjes, gehuwd methuistimmerman350-00-00 CG
koperLolkjen Uilkes
huurderTijs Gieses
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenFolkert Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, gehuwd met
verkoperJetze Jelleskoopman


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot dicht bij de Bildtpoorthuis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hof
 
koper door niaarSimon Haantjes mr. Huistimmerman726-21-00 GG
geniaarde koperJohannes Adema, gehuwd metschipper
geniaarde koperAaltje van Dalsen
bewonerwijlen Claas Folkertsmr. metselaar
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder Swart
naastligger ten noordenwijlen Claas Folkerts mr. metselaar
verkoper q.q.vroedsman Jan Wax, wettige voorstander over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax c.u., erfgenamen ab intestato van hun oom
erflaterwijlen Claas Folkertsmr. metselaar


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-099 Zoutsloot 39Symon Haantjes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-147Zoutsloot 39Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Jetske Sikkes, overleden op 6 november 1825vrouw van Bonne Haayes Brouwer, mr. schoenmaker (Zoutsloot A 147, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Legaat fl. 200,- voor D G-armen. Saldo fl. 1.790,25. (bijgevoegd is uittreksel van overlijden van Bonne Hayes Brouwer op 5/5/1826, oud 53 jr, schoenmaker, wednr. Jetske Sikkes van Ried) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Bonne Hayes Brouwer, overleden op 5 mei 1826mr. schoenmaker Zoutsloot A 147/205, broer van Jan en Wieger Hayes Brouwer (erven alleen deel van vruchtgebruik), testamentair erfgenamen zijn voor 1/2hun kinderen Geertje en Haye Jans Brouwer, varenspersoon (samen 1/4) en Haye Wiegers Brouwer, idem (1/4), alsmede voor de andere helft de niet verwante Jetske Inses Gerlofsma, te Nijkerk/ Gld. Saldo fl. 2.779,58. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 126Zoutsloot 39Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis (73 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 40 van 24 aug 1836
adressoortbedraggebruik
A-147Zoutsloot 39provisionele en finale toewijzingfl. 305huis en de tuin A-147 en A-205
 
verkoperMarten Modders
verkoperMargaretha Hoekers
koperObbe Sjoerds Schaafsma
koperTjietske Abrahams de Ruiter


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Obe Sjoerds Schaafsma, overleden op 16 november 1838koopman Zoutsloot A 147/205, man van Tjietske Abrahams de Ruiter, negotiante, vader van minderjarige Sjoerd, Abraham, Richard, Gerrit, Jan en nog ongeboren kind Obes Schaafsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Aagje Gerrits Grootgeb 1782 Zaandam, ovl 26 feb 1841 HRL, huwt met Poppe Meinsma, dv Gerrit G, (gk), en Divertje dekker, (gk); BS ovl 1841; oud 57 jaar, geb Westzaan (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Dievertje Poppes Meinsma... huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Heilkje Jacobs Zoete... Z, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Jacob Everts de Boer... BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Willem Wybes Schoonhoven... Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-147ZoutslootDievertje Meinsma37 jMakkumv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootPoppes van der Werf12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootFoeke van der Werf8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAukje van der Werf13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAagje de Groot57 jWestzaanv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootFrederik J Bakker20 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd, molenmaker
A-147ZoutslootUilke Schuil23 jSneekm, protestant, ongehuwd, grutter


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Fedde Hendriks Bleeker... Gelder, (gk), oom bruid. 1837, scheepstimmer man in 1851, N.H., wonende te Vijverstraat in 1811, ovl wijk A-147, kinderen: Christanus B., geb 10 jan 1808 HRL, Hendrik Feddes, geb 30 mrt 1805 HRL, Grietje Feddes, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 126A-147 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2859A-156 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjestuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 126Zoutsloot 39 (A-156)Hette Hettemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 39 Jurjen Eskesmandenmaker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 39P. (Pieter) Miedema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 39beeldbepalend pand7 van 10
  terug