Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 10 1-065 1-108 A-148 A-235
Naastliggers vanBildtstraat 10
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenZoutsloot 41
ten westenZoutsloot 39
ten noordende Zoutsloot


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-065Bildtstraat 10huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-065Bildtstraat 10huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-065 Bildtstraat 10wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-065 Bildtstraat 10huis
eigenaarwed. Jouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108 Bildtstraat 10Jan Schiere1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Jan Tjebbes de Groot... 1800, BS huw 1828, ovl 1836, ovl 1839, ovl 1858, ovl 1866 1876 overlijdens, ovl 1894; gebruiker van wijk A-148, sjouwer, medegebruiker Johannes Jac. Brouwer, pakhuis, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Jan Wytses Vettevogel... J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de Groot, sjouwer, en Johannes Brouwer, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Johannes Jacobus Brouwer... ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); J.J.B., winkelier te HRL, is verzogt ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-148Bildtstraat 10Jan W Vettevogel ervenJan Tjebbes de Groot sjouwer
A-148Bildtstraat 10Johannes Jacob Brouwer pakhuis


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-148Bildtstraat 10provisionele en finale toewijzing(11) woning op de Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp A-148
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
A-148Bildtstraat 10koopaktefl. 67woning bij de Bilpoortspijp A-148
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJohannes Jacobs Brouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 131Bildtstraat 10Marten Ypes BosHarlingenarbeiderhuis (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Aafke Baukes Zein... dv Auke Bouwes Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Grietje Klaver... bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Marten Ypes Bos... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. 131 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 118, huis, 104 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Martinus Lieuwma... koopman in 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-148ZoutslootMarten Y Bos49 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, geen
A-148ZoutslootGrietje Klaver56 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-148ZoutslootHaring M Bos18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-148ZoutslootMartje M Bos16 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-148Bildtstraat 10Martje Bos, overleden op 25 februari 184017 jr, overleden Zoutsloot A 148. (CzOG nr. 93) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersadresnaamgegevens
A-148Bildtstraat 10Rinse Gerrits de Vriesgeb 1811 Leeuwarden, ovl 29 dec 1861 HRL, huwt met Rinske Geerts Bos, (gk), op 30 mei 1839 HRL, wagenmaker, ovl wijk A-148, zv Gerrit Rinses dV, en Anna Catharina Rebel; BS huw 1839, ovl 1861


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2299A-148 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4119A-235 (Zoutsloot)Pieter G. Boumawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4119Bildtstraat 10 (A-235)Petrus Hamstrawoonhuis
  terug